Sme o krok bližšie k rozvoju životných zručností. Máme za sebou prvé vzdelávanie

Dvadsaťšesť zástupcov základných, špeciálnych aj stredných škôl a pracovníkov mimovládnych organizácii sa predposledný aprílový týždeň zúčastnilo vôbec prvej časti nášho vzdelávacieho programu Rozvoj životných zručností. Prvé školenie sa, pre pandémiu koronavírusu, konalo v stredu 21. a vo štvrtok 22. apríla online formou. Nabili sme ho informáciami o tom, ako čo najlepšie rozvíjať osobnostné a sociálne kompetencie v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom vzdelávaní aj v mimoškolskom prostredí.  

čo pre účastníkov projektu predstavujú životné zručnosti?

Obsahovo plný dvojdňový program pomohol účastníkom nájsť odpovede na otázky, čo sú životné zručnosti, ako ich čo najefektívnejšie zavádzať do vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít. Dozvedeli sa, ako funguje vysoko efektívne učenie, ako pracuje mozog, ako vytvárať bezpečné prostredie či ako na vlastnú päsť pripraviť motivačnú hru pre deti a mladých ľudí.

Vzdelávací program viedli skúsené školiteľky – trénerka životných zručností a vysokoefektívneho učenia, Mgr. Aneta Chlebničanová, a výchovná poradkyňa, Mgr. Eva Lašová.

Aké tri základné veci by mal byť každý učiteľ schopný dať svojim žiakom? Povedala nám to sama americká autorka koncepcie vysoko efektívneho učenia Susan Kovalik. Pozrite si krátke video s ňou.

Čo nás v projekte čaká ďalej?

Od mája 2021 bude Nadácia pre deti Slovenska poskytovať zapojeným účastníkom ďalšiu vzdelávaciu podporu, a to formou konzultácií počas trištvrteročného obdobia tak, aby mohli získané skúsenosti čo najlepšie využiť pri každodennej práci vo svojich školách a organizáciách.

Rovnaký vzdelávací program, aký minulý týždeň absolvovalo prvých 26 účastníkov,  čaká v máji aj druhú skupinu z vyše päťdesiatich účastníkov.

Celkovo tak zapojené školy a organizácie absolvujú šesť plných dní školení, konzultácie, workshopy a výmenu skúseností.

Tešíme sa aj z prvých spätných väzieb: „Ďakujeme, sme radi, že sme sa prihlásili, bolo to pekné, jasné a zážitkové.“

Online vzdelávanie rozvoja životných zručností.

O aký projekt ide?

Projekt s celým názvom „Inkluzívny prístup kvalitného vzdelávania prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní“ realizujeme v spolupráci s rezortom školstva vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Spustili sme ho v novembri 2020 a trvať bude do leta roka 2022. Ako inak – je zameraný na inkluzívny prístup vo vzdelávaní všetkých detí a mladých ľudí. Budeme sa v ňom snažiť o to, aby si školy, ich vedenie a pedagógovia, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií (MVO), osvojili metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií (inak povedané – životných zručností) pri práci s deťmi a mladými ľuďmi, vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní. Samozrejme, pri všetkom budú môcť školy i pedagógovia využiť odborné konzultácie.

Chceme, aby dnešní pedagógovia a zástupcovia MVO vedeli tieto metodiky použiť aj v praxi pri práci s deťmi, aby spolu navzájom komunikovali, aby sa sieťovali aj s inými organizáciami, aby medzi sebou zdieľali všetky efektívne fungujúce nástroje rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií detí a mladých ľudí. To všetko zároveň posilní pomocný vedľajší efekt ich spoločného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia na žiakov a mládež. Projekt realizujeme, podľa regionálnej príslušnosti na Slovensku, v dvoch skupinách – Stred a Východ.