Spojili sme hlavy

V dňoch 24.9.-26.9. sa malo uskutočniť úvodné školenie pilotného ročníka programu Spojme hlavy, ktorý finančne podporuje Active Citizens Fund. Program spája 25 ľudí do 25 rokov, ktorý sa chcú stať komunitnými lídrami a prispieť k zmene vo svojom meste alebo obci.

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sme sa nakoniec stretli len online, no o to viac sme sa zo stretnutia snažili vyťažiť. A čo všetko sme stihli? Dozviete sa v článku.

Po spustení stretnutia nám na obrazovke začali nabiehať tváre účastníkov, ktorí väčšinou volali zo svojich izieb či internátov. Zišli sme sa v hojnom počte aj so školiteľmi Anetou Chlebničanovou a Slavomírom Pačutom, a začali sme kreslením svojej „pravej tváre“. Každý si priložil na tvár papier a obkreslil ju. Zábavný spôsob, akým všetkých rozptýliť od úvodných rozpakov pomohol rozprúdiť debatu o tom, čomu sa kto venuje a odkiaľ pochádza.

Následne sme sa rozdelili s účastníkmi do skupiniek a rozprávali sme sa o tom, aký by mal byť komunitný líder. Z mnohých odpovedí najčastejšie vyvstalo, že by mal byť komunikatívny, no zároveň sa vedieť upozadiť a počúvať druhých. Mladí ľudia si lídra predstavujú ako priateľského, empatického a zodpovedného. Narozdiel od šéfa je tímovým hráčom, ktorý posúva svojou činnosťou ostatných vpred a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov.

Aj keď majú nádejní komunitní lídri od 15-25 rokov a mohlo by sa zdať, že ich priority budú veľmi odlišné, od programu majú podobné očakávania. Cez online nástroje písali odpovede na rôzne otázky ohľadom toho, čo od projektu Spojme hlavy očakávajú. Najčastejšie to bolo spoznávanie rovnako zmýšľajúcich mladých ľudí, nadobúdanie nových zručností a vedomostí, a samozrejme, získavanie inšpirácie pre ich vlastné nápady a projekty.

Na záver školitelia odprezentovali príklady úspešných komunitných projektov z praxe, medzi ktorými bola napríklad Nová synagóga v Žiline. Aj našich účastníkov čaká cesta od nápadu cez získavanie zručností a vedomostí až k realizácii. Nesmierne sa tešíme, že sa spoločne na ňu vydávame a všetkým držíme palce!

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.