Spustili sme 13. ročník grantového programu na podporu projektov z levického okresu

Levičanky a Levičania, pozor. Opäť prišiel čas, už po trinásty raz, na Detský fond Cloetta. Ako to už býva zvykom, spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. opäť finančne podporí také projekty, ktoré pomáhajú riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Podpora bude určená primárne na už existujúce, minimálne jeden rok trvajúce projekty, ktorým umožní ďalší rozvoj a lepšie fungovanie. Žiadať o príspevok môžete aj na projekty, ktoré v minulosti neboli podporené z tohto grantového programu, ale majú za sebou už nejakú históriu a je potrebné ich posunúť ďalej.

Vedeli ste, že…?

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska. Prostredníctvom tohto fondu spoločnosť Cloetta Slovakia sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne svojej pôsobnosti už 13 rokov.

Ciele grantového programu

 • zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí
 • zlepšiť vzdelanosť detí a mladých ľudí
 • vytvoriť podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi
 • podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, ktoré spájajú svoj potenciál v prospech detí a mladých ľudí
 • podporiť dlhodobé zmeny, ktoré aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia deti a mladých ľudí

Kto môže požiadať o grant

O podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy)
 • samosprávy (s tým, že za organizácie bez právnej subjektivity, napríklad škola alebo pobočka mimovládnej organizácie, žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ, teda obec alebo ústredie organizácie)
 • cirkevné inštitúcie
 • rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán, nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva a pôsobia v okrese Levice

Dôležité dátumy

 1. Vyhlásenie grantového programu: 9. september 2021
 2. Podávanie projektov: 9. september – 10. október 2021
 3. Hodnotiaci proces: október – november 2021
 4. Vyhlásenie výsledkov: november 2021
 5. Zmluvný proces: november – december 2021
 6. Realizácia podporených projektov: 1. december 2021 30. jún 2022
 7. Priebežné programové správy: 1. december 2021  30. jún 2022
 8. Záverečné správy, vyúčtovanie: do 15 dní od ukončenia projektu

Kde požiadať o grant

Projekty je potrebné vypracovať a poslať v online aplikácii na http://nds.nds.sk/nds/

Konzultácie

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektov je možné konzultovať s projektovou manažérkou Nadácie pre deti Slovenska Veronikou Masárovou na e-mailovej adrese:veronika.masarova@nds.sk (do predmetu napíšte konzultácia a názov organizácie), prípadne zavolajte na telefónne číslo 0948 666 821. Korešpondenčná adresa Nadácie pre deti Slovenska je: Heydukova 3, 811 08 Bratislava.

*Ak organizácie budú chcieť konzultovať zámer projektu až v priebehu posledných dní pred uzávierkou, konzultácia im môže byť odmietnutá z kapacitných dôvodov Nadácie pre deti Slovenska.

Mohlo by vás zaujímať