Spustili sme registráciu do štvrtého ročníka Európskeho kvízu o peniazoch

8.2.2021 – Zaujíma vašich žiakov svet financií? Chcete zistiť, čo všetko vedia o finančnej gramotnosti? Alebo ich len chcete naučiť niečo nové a praktické – o mzdách, bezpečnosti pri platbách na internete, či o phishingu? Pre študentov od 13 do 15 rokov bude vo štvrtok 25. marca pripravené národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch. Uvidíme sa počas národného kola kvízu, pomáhať nám bude bezplatná platforma KAHOOT!.

Kde sa môžeme zaregistrovať?

Svojich žiakov môžete zaregistrovať na webe europskykvizopeniazoch.sk, a možno postúpite až do európskeho finále! Registračný formulár do národného kola nájdete tu.

O čom je Európsky kvíz o peniazoch?

Schopnosť spravovať osobné financie je dôležitá pre každého človeka – čím skôr tomu deti a mladí ľudia porozumejú, tým lepšie. Cieľom Európskej bankovej federácie je zvyšovať v Európe ich finančnú gramotnosť, preto každoročne koordinuje prostredníctvom svojich členov v európskych krajinách stovky podporných aktivít. Na Slovensku to bude už štvrtý Európsky kvíz o peniazoch. 

Navyše, kvízovanie na čas nie je len učenie sa a podávanie výkonu pod istým tlakom, ale aj zábava. Študenti pri kvíze zistia, kto je praktickejší v matematike, kto má silnejšiu logiku, kto zase rýchlo vyhľadáva informácie a pozná relevantné zdroje, kto má silnú intuícii a kto je tímový hráč. Úspech nezávisí od jednotlivca, zaručí ho vzájomná spolupráca, vedomosti a zručnosti všetkých.

  • Podmienky a pravidlá národného kola Európskeho kvízu o peniazoch nájdete tu.

Kto je víťazom národného kola?

Víťazom národného kola sa stane tím študentov, ktorý dosiahne v najkratšom čase najväčší počet správnych odpovedí na otázky týkajúce sa finančnej gramotnosti. Okrem toho víťazný tím nominuje dvoch svojich zástupcov, ktorí sa v apríli 2021 zúčastnia európskeho online finále. (O jeho podmienkach vás budeme včas informovať.) Tímy, ktoré obsadia v národnom kole prvé, druhé a tretie miesto navyše získajú aj finančnú odmenu.

  • Podmienky a pravidlá medzinárodného finále Európskeho kvízu o peniazoch nájdete tu.

Kto organizuje Európsky kvíz o peniazoch?

Na Slovensku organizuje Európsky kvíz o peniazoch Slovenská banková asociácia od roku 2018 v rámci medzinárodného týždňa financií (23.-29.3.). S radosťou jej v tom pomáha naša nadácia. Koordinuje nás pritom Európska banková federácia.

Ako skončili predchádzajúce ročníky?

  • Vyhodnotenie Európskeho kvízu o peniazoch 2020

Do národného kola Európskeho kvízu o peniazoch sa 29. mája 2020 zapojilo 148 jednotlivcov (v národnom finále 2020 sa pre opatrenia proti pandémii koronavírusu nezúčastnili tímy v prostredí škôl, ale jednotlivci z domu). Podobne ako v roku 2019, aj v roku 2020 odpovedali žiaci a študenti správne najviac na otázky aplikačného charakteru, napríklad – čo by si mal urobiť ako prvé, ak stratíš platobnú kartu (cca 69 %). Pri otázkach zameraných na výpočty s percentami či matematické výpočty (napríklad výpočet hrubej mzdy či stanovenie ceny s DPH), sa  percento úspešnosti pohybovalo v priemere na úrovni 38,43 %. Najväčšie problémy mali s otázkami ohľadom výpočtov hrubej mesačnej mzdy, dlhu či podvodných emailov (okolo 20 %).

Poradie najúspešnejších tímov:

1. miesto:  Ján Uchaľ , ZŠ Okružná 17 Michalovce

2. miesto: Mário Gabriel Kerpčár,  Základná škola Beňuš

3. miesto: Ema Mészárosová, ZŠ Malokarpatské nám. 1 Bratislava

  • Vyhodnotenie Európskeho kvízu o peniazoch 2019

Do národného kola Európskeho kvízu o peniazoch sa 28. marca 2019 zapojilo 142 tímov (viac ako 2 130 žiakov a študentov z celého Slovenska). Najúspešnejší boli žiaci pri odpovedi na otázku „Kedy je heslo bezpečné?“, správnosť odpovedí dosiahla 98 %. Pomerne dobre si žiaci počínali aj pri otázkach zameraných na výpočty s percentami či matematické výpočty, ako výpočet hrubej mzdy či stanovenie ceny s DPH. Najväčšie problémy mali s otázkami ohľadom bezpečnosti na internete a úverov.

Poradie najúspešnejších tímov:

1. miesto 9.A, ZŠ Pribinova ul. 123/9, Nováky

2. miesto 9.A.ZŠ a MŠ Školská 7, Čečejovce

3. miesto 8 ročník, ZŠ A. Hlinku, Černovských martýrov 29 , Ružomberok – Černová