Slovensko je plné mladých komunitných lídrov. Poznáme aspoň 24 z nich

V rámci programu Spojme hlavy sa mladí komunitní lídri venovali najmä témam revitalizácie a životného prostredia, budovaniu komunity, ale aj službám pre žiakov a študentov, či kultúre. Neopomenuli ani rómsku menšinu.

Prvý ročník vzdelávacieho programu Spojme hlavy je úspešne, aj napriek koronakríze, za nami! Byť komunitným lídrom dá zabrať aj bez pandémie koronavírusu! No z pôvodných 25 účastníkov, mladých komunitných lídrov od 15 do 25 rokov, dokončilo svoje projekty naprieč celým Slovenskom 24 z nich – 13 dievčat a 11 chlapcov, 11 lídrov z mesta, 13 z vidieka. Spojili sme s nimi hlavy a “obsadili sme“ všetkých osem slovenských krajov. Každý projekt sme navyše podporili aj sumou 500 eur, aby sme mladým komunitným lídrom pomohli pri ich realizácii.

Od úvodných snov a predstáv cez stratégie, plány B a v niektorých prípadoch aj C, doviedli mladých húževnatých lídrov do cieľa 11 mentori  – Aneta Chlebničanová, Slavomír Pačuta, Ivan Siláči, Dávid Lupták, Viktor Teru, Janka Pavlíková, Mária Radváková, Andrea Kosírová Hugáňová, Marianna Stančoková, Karin Andrášiková, Peter Kulifaj. Sú to skúsení občianski aktivisti z celého Slovenska z rozličných oblastí – práca s deťmi a mládežou, komunitné aktivity, kultúra, šport, verejné priestory a iné. Spolu objavovali skrytý líderský potenciál a osobnostno-sociálne kompetencie mladých ľudí.

Pre pandémiu sme spojili hlavy najmä online

Keďže nám pandémia koronavírusu znemožnila stretávať sa osobne hneď na začiatku, neformálne vzdelávanie a spoznávanie sa sme rovno presunuli do online priestoru. V septembri a v októbri 2020 sme sa venovali zručnostiam mladých lídrov, v novembri zas tomu, ako na Slovensku fungujú samosprávy. Od januára 2021 sme sa už naplno venovali téme tvorby a realizácie projektov, mentori budúcim lídrom pripomienkovali projektové zámery, pripravovali ich na možné hrozby a zlyhania. Osobne sa konečne uvidíme na letnej alumni škole koncom augusta 2021 vo Zvolene.

Jednotlivé projekty mladých komunitných lídrov môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín: revitalizácia a životné prostredie, budovanie komunity, pre žiakov a študentov či kultúra. Neopomenuli ani rómsku menšinu.

Revitalizácie, komunitné športovisko aj záhrada či edukačný chodník pre deti z osady

Napríklad Erik Gajdoš si dal si za cieľ zrevitalizovať dlhoročne zanedbávaný parčík, na ktorý narazíte takmer hneď, ako vykročíte z dverí stanice Margecany do obce po pravej strane. Osadil nové lavičky a stôl so šachovou plochou. Vďaka QR kódu na šachovnici sa dostanete aj k časovaču a pravidlám, ak by ste si neboli istí, ako sa šach hrá, alebo sa to pri čakaní na vlak chceli náhodou naučiť.

Riccardo Belloni, polovičný Slovák, polovičný Talian, sa zas s neformálnou skupinou mladých ľudí združených pod názvom Kožare z obce Cabov rozhodli, že chcú Cabov a Slanské vrchy, ktoré ho obklopujú, skrášliť pre turistov i pre miestnych. A tak zmapovali sieť lesných studničiek, zistili, aká je kvalita vody v nich, tri z nich aj opravili. „Riccardov projekt je venovaný rozvoju miestneho cestovného ruchu v Cabove a zároveň prepájaniu mladých v dedinskej komunite. Riccardovým pôvodným plánom, na ktorý však nakoniec nezohnal financie, bolo postarať sa takto o sedem studničiek. To, že na všetky sny a predstavy nezoženie peniaze hneď teraz, ešte neznamená, že ich nezoženie v budúcnosti,“ povedal nám ešte na jar 2021 Riccardov mentor Slavo Pačuta.  Riccardo tak naďalej hovorí o tom, že by v Cabove rád otvoril aj turistický chodník, ktorý by tieto studničky prepájal, aj s informačnými tabuľami plánovaných trás.


V Seredi sa zas Veronika Repiská venovala tvorbe malej komunitnej záhradky na základnej škole Juraja Fándlyho, v Žiline sme sa zase stretli so Sárou a Nikou, ktoré v miestnej rómskej komunite pracovali na tvorbe edukačných chodníkov a pomôcok.

V Lehote pri Nitre sa mladý komunitný líder Matúš Lisy s veľkou finančnou pomocou samosprávy postaral o workoutové ihrisko. „Neustále hľadal spôsoby, ako realizovať svoj projekt tak, aby spomínaná konštrukcia neboli len jedny bradlá, ale aby išlo o viacúčelovú a najmä plnohodnotnú konštrukciu na cvičenie s vlastnou váhou. Východisková situácia projektu bola podmienená nedostatkom možností aktívneho trávenia času pohybovými aktivitami a pozorovaním nastupujúceho trendu nadmerného používania moderných technológií u mladých ľudí. Konkrétne išlo o zrušenú miestnu posilňovňu, pričom ani v exteriéri nebolo k dispozícii žiadne ihrisko alebo konštrukcia, na ktorých by sa mládež či dospelí mohli fyzickou aktivitou realizovať,“ píše Matúšov mentor Dávid Lupták v záverečnej hodnotiacej správe. Spo

Matúš napokon predložil svoj projektový zámer na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré mu na ihrisko prispelo sumou päťtisíc eur.

Matúš Lisy z Lehoty pri Nitre na novom workoutovom ihrisku. Archív Nadácie pre deti Slovenska.

Cieľom projektu dvoch mladých líderiek, Simony Psotkovej a Michaely Ďuricovej od Detvy, ktorý dostal meno Oáza oddychu, zas bolo poskytnúť žiakom spojenej školy miesto na oddych počas prestávky, prípadne aj po skončení vyučovania. Na psychohygienu a udržovanie kolektívu si tak vybrali jednu miestnosť v škole, ktorú za pomoci vedenia školy prerobili na oázu. Núdza nebola ani o fotky, básne a kresby v meste. Majka Palacková sa zase postarala o výstavu umeleckých prác miestnych v Seredi.

Komunitnými líderkami sa stali aj Sarah Štefanková a Nikola Pacholíková zo Žiliny. Aj tieto dievčatá museli pre pandémiu koronavírusu zmeniť pôvodný zámer svojho projektu. Osvetové kurzy pre rómske maminy s deťmi neboli pre pandémiu vôbec bezpečné, tobôž nie dovolené, v projekte preto nastala zmena. Spoločne sa dohodli na vytvorení vzdelávacieho maľovaného chodníka pre deti s rôznymi aktivitami na podporu motoriky aj logického myslenia. Pri realizácii ich podporila samospráva a nešlo by to ani bez sociálnych pracovníčok z komunitného centra v rómskej osade na Bratislavskej ulici v Žiline. Sarah aj Nikoleta chcú s komunitou pracovať aj po skončení projektu Spojme hlavy.

Každý jeden komunitný líder z nášho programu je ukážkovým príkladom cieľa programu Spojme hlavy podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať alebo realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú širší dosah na miestnu komunitu, obyvateľov obce alebo mesta.

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.