Tlačová správa: Tretia z 55 finalistov. Deviatačka Veronika z Bratislavy skončila v Európskom kvíze o peniazoch bronzová

V národnom kole kvízu o peniazoch skončila Veronika Makeľová medzi svojimi 757 rovesníkmi prvá, v európskom finále zas tretia z 55 finalistov z celej Európy.

Finále Európskeho kvízu o peniazoch sa v utorok 20. apríla zúčastnilo 55 študentov od 13 do 15 rokov z 28 európskych krajín. Boli to víťazi národných kôl týchto kvízov z jednotlivých krajín. Slovensko v európskom finále reprezentovala deviatačka Veronika Makeľová zo Základnej školy Mudroňova v Bratislave – víťazka slovenského národného kola. V európskom finále vďaka nej Slovensko obsadilo tento rok tretie miesto. Na stupienkoch víťazov pred ňou stáli len Zsófia Strasszerová z Maďarska na prvom a Georgia O´Keefe z Írska na druhom mieste.

Veronika Makeľová.

Finále v anglickom jazyku

Prvú desiatku uzavreli študenti z týchto krajín – Estónsko, Rakúsko, Malta, Taliansko, Portugalsko, Nórsko a Grécko. Pre pandémiu koronavírusu sa finále, rovnako ako minulý rok, uskutočnilo nie v Bruseli, ale online. Európske finále so 17 otázkami z oblasti finančnej gramotnosti sa, navyše, konalo v anglickom jazyku. Súťažiaci si svoje vedomosti o osobných financiách zmerali v štyroch oblastiach – peniaze a transakcie, plánovanie a správa financií, riziko a odmena, a finančné prostredie. Obsah kvízu bol, samozrejme, v súlade s usmerneniami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ich Medzinárodnej siete pre finančné vzdelávanie mládeže (INFE).

„Veľmi sa tešíme zo skvelého umiestnenia Veroniky. Otázky neboli najľahšie a navyše boli v anglickom jazyku,“ uviedla Mária Murray Svidroňová, garantka sociálno-finančného vzdelávania v Nadácii pre deti Slovenska a docentka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Printscreen online finále Európskeho kvízu o peniazoch.

O náročnosti kvízu sa môžete presvedčiť na príkladoch troch otázok, na ktoré musela v anglickom jazyku odpovedať aj Veronika. Zvládli by ste ich v slovenčine? (Správne odpovede nájdete na konci dokumentu.)

 • Predstavte si, že si idete kúpiť mobil na najbližšie dva roky. Ktorá ponuka je výhodnejšia?

A) Samsung Galactic 3B Blue za 599 € (+20 € mesačne za SIM kartu)

B) Samsung Galactic 3B Blue so SIM kartou za 39,99 € mesačne

 • Aké je ideálne rozloženie rozpočtu?

A) 50 % úspory, 50 % nutné výdavky

B) 80 % úspory, 10 % nutné výdavky 10 % vedľajšie výdavky

C) 50 % nutné výdavky, 30 %  vedľajšie výdavky a 20 % úspory

D)  50 % vedľajšie výdavky, 30 %  nutné výdavky a 20 % úspory

 • Je možné šetriť peniaze a zároveň splácať dlhy?

A) áno

B) nie

Ako vyzeralo národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch?

Národného kola kvízu o peniazoch sa 25. marca 2021 zúčastnil rekordný počet súťažiacich – bolo ich presne 758. Aj formát národného kola kvízu sa však musel prispôsobiť podmienkam spôsobeným pandémiou koronavírusu. Kvíz sa síce konal naživo, ale v online prostredí prostredníctvom platformy Kahoot! a siete Youtube. Súťažilo sa teda z pohodlia detských izieb a obývačiek. V porovnaní s minulým ročníkom kvízu stúpol počet súťažiacich o viac ako 600 – v roku 2020 sa kvízu zúčastnilo len 148 jednotlivcov. Okrem toho sa online národného kola zúčastnilo ďalších 462 žiakov, ktorí však neboli vopred zaregistrovaní. Európsky kvíz o peniazoch 2021 tak v národnom kole pritiahol pozornosť až 1 220 slovenských žiakov.

Najúspešnejší žiaci národného kola kvízu o peniazoch:

 1. miesto: Veronika Makeľová, 9.B, ZŠ Mudroňova, Bratislava
 2. miesto: Valentín Mazúr, 9. D, ZŠ Okružná, Michalovce
 3. miesto: Max Marek, 9. C,  Základná škola Pavla Marcelyho, Bratislava

Niekoľko postrehov z analýzy odpovedí 758 registrovaných účastníkov národného kola kvízu:

 • V priemere žiaci odpovedali správne na 57,43 % otázok. V porovnaní s minulým rokom tak ide o mierny nárast úspešnosti (50,41 %). Oproti roku 2019 však ide stále o prepad – priemerná úspešnosť správnych odpovedí vtedy bola 77,50 %.  V danom roku však boli do kvízu zapojené tímy, nie jednotlivci. Vyzerá to tak, že sila tímu vedie k lepším výsledkom.
 • Podobne ako v predošlých rokoch, aj v tentokrát odpovedali žiaci a študenti správne najviac na otázky aplikačného charakteru. Pýtali sme sa ich napríklad na to, čo robiť v prípade, že si rozmyslia online nákup alebo to, ktorá položka by nemala byť prioritou v rozpočte, alebo či odhalili podvodný telefonát. Už tretí rok po sebe tak prevládali správne odpovede v praktických otázkach namiesto otázok zameraných na vedomosti a vymenovanie faktov. Pri odpovediach na otázky tohto typu dosiahli úspešnosť v priemere viac ako 80 %.
 • Podobne vysokú úspešnosť mali aj odpovede na otázky ohľadom digitálnej bezpečnosti. Obrovské zlepšenie vidieť aj pri otázkach týkajúcich sa podvodných e-mailov. V roku 2020 identifikovalo správnu odpoveď len 25 % žiakov, tento rok bola úspešnosť viac ako 76-percentná.
 • Pri otázkach zameraných na výpočty s percentami, najmä ohľadom výšky nasporenej sumy či potrebnej dĺžky šetrenia na dosiahnutie cieľovej sumy, sa percento úspešnosti pohybovalo v priemere na úrovni 37,66 %. Čiže podobne ako v roku 2020.
 • Najväčšie problémy mali žiaci s otázkami súvisiacimi s DPH (28,63 %), s vypočítaním času, za aký si budú môcť kúpiť notebook pri určitej odkladnej sume mesačne (31,79 %), či identifikovaní toho, že aj kreditná karta je vlastne forma dlhu (28,63 %). Posledné menované naznačuje, že je potrebné vzdelávať mladých ľudí aj v tejto oblasti, aby nedochádzalo k ich zbytočnému zadlžovaniu sa.

„Projekt Európsky kvíz o peniazoch hravou formou zlepšuje finančnú gramotnosť 13 až 15 ročných žiakov a študentov. Využitím online nástrojov je to pre mladých ľudí zábavné, keďže kvízy sa odohrávajú na platforme Kahoot!, ktorá im dodáva prvok súťaživosti. Ako garantka sociálno-finančného vzdelávania v Nadácii pre deti Slovenska oceňujem, že sa tento kvíz vďaka Slovenskej bankovej asociácii preniesol aj na Slovensko a jeho štvrtého ročníka sa v národnom kole zúčastnilo až 1 220 súťažiacich. Pandemické podmienky spôsobili, že sa žiaci a študenti zapájali zo svojich domovov, teda ako jednotlivci, čo trochu obmedzilo tímového ducha, na kvalite kvízu to však neubralo. Práve naopak, výsledky v tomto roku boli lepšie ako napríklad v roku 2019,“  skonštatovala Mária Murray Svidroňová.

Téme finančnej gramotnosti slovenských žiakov a mladých ľudí, ale aj Európskemu kvízu o peniazoch, sa vo svojom podcaste s názvom Klub investorov venoval aj Matúš Kešiar. Jeho hostkou bola Monika Tomovčíková, učiteľka zo základnej školy v Michalovciach. So svojimi žiakmi sa pravidelne zúčastňuje aj Európskeho kvízu o peniazoch. Jeden z jej žiakov zo Základnej školy Okružná v Michalovciach, Valentín Mazúr, obsadil tento rok v národnom kole druhé miesto.

Podcast si môžete vypočuť tu: https://klubinvestorov.podbean.com/e/50-slovensky-ziaci-vs-financna-gramotnost-monika-tomovcikova/

Prvýkrát sa Európsky kvíz o peniazoch konal v roku 2017. Vznikol ako iniciatíva na podporu finančného vzdelávania národnými bankami a asociáciami v európskych krajinách v koordinácii s Európskou bankovou federáciou so sídlom Bruseli. Na Slovensku ho realizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Mohlo by Vás zaujímať:

Kontakt pre médiá:

projektová manažérka Nadácie pre deti Slovenska Alena Matúšková+421 (0)911 749 184  | alena@nds.sk