Tréning s témou bezpečného prostredia

Pozývame vás na tréning, v ktorom sa budeme venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách, komunitách a v športe. 

Tréning organizujeme v rámci gratnového programu Športujem rád a bezpečne a Bezpečne v komunite – bezpečne doma spolu s partnerom KOOPERATIVA a.s.

Lektori tréningu

Rastislav Očenáš – projektový manažér Nadácie pre deti Slovenska 
Martin Pupiš – pedagóg, tréner, metodik, UMB Banská Bystrica 
Adam Smrtník – profesionálny záchranár 
Michaela Souček Vaňová – psychologička 
Aneta Chlebničanová – pedagogička, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska 

Miesto a dátum konania workshopu

začiatok: pondelok 6. máj
koniec: utorok 7. máj o 15 h.
Penzión Almada, Zvolen

Cieľová skupina

▪ grantisti grantového programu (pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi, vychovávatelia, učitelia, športoví tréneri) 

Hlavné ciele

▪ oboznámiť sa s možnosťami prvej pomoci pri najčastejších športových úrazoch detí a mladých ľudí, 
▪ oboznámiť sa s primeranosťou miery športovej záťaže vzhľadom na vek detí a faktormi výživy pre deti a mladých ľudí z hľadiska veku, 
▪ vedieť aktívne zapájať deti do tvorby bezpečného prostredia, rozvíjať sebaúctu, sebavedomie detí a vzájomný rešpekt detí a dospelých, 
▪ poznať metódy podpory vnútornej motivácie detí pri nesúťažnom športovaní, 
▪ poznať zásady poskytovania spätnej väzby ako nástroja podpory vnútornej motivácie detí. 

Prihlasovanie

V prípade záujmu sa, prosím, prihláste do 30.4.2019 prostredníctvom on-line prihlášky.

Účastníkom workshopu je v rámci projektu zabezpečená strava, občerstvenie, materiály k workshopu, ubytovanie. 

(Počet miest je limitovaný. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov). 

Kontakt

Andrea Geregová, koordinátorka projektu, andrea@nds.sk 

Podmienky spracovania osobných údajov účastníkov školenia