Výhody e-learningu

Karanténne opatrenia vlády SR v marci 2020 ovplyvnili život náš všetkých. Rozhodli sme sa, že aktivity projektu Život mladých pod kontrolou upravíme. Do konca projektu v roku 2020 sme nahradili naplánované aktivity jednou bezkontaktnou – vytvorili sme on-line vzdelávanie (e-learning). Hlavným dôvodom je nevystavovať pracovníkov a deti z Centier pre deti a rodiny či internátnych škôl možnému riziku pri vzájomnom kontakte.

E-learning bude vytvorený pre vzdelávanie pracovníkov a profesionálnych rodičov, ktorí sa majú oboznámiť s metodikou sociálno-finančnej gramotnosti pre deti a mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia Centier pre deti a rodiny a internátnych škôl pre deti so zdravotným postihnutím.

Účastník sa oboznámi  s oblasťami, ktoré sú pre mladého dospelého zo znevýhodneného prostredia potrebné na osamostatnenie, naučí sa hlavným ekonomickým pojmom, ktoré sociálne kompetencie sú potrebné pri zodpovednom hospodárení s peniazmi, pri vedení domácnosti a zaradení sa na trh práce, ako majú pracovníci metodiku aplikovať v praxi, a ako prakticky realizovať zážitkové aktivity, či utvrdzovať finančno-sociálne zručnosti detí zo znevýhodneného prostredia.

Jana Bohušová s deťmi z CDR

Spýtali sme sa garantky Márie Murray a metodičky projektu Jany Bohušovej, v čom vidia výhodu e-learningu.

Mária Murray Svidroňová, garantka projektu a odbornej časti textov

Situácia s COVID-19 síce vážne ohrozuje zdravie a ekonomiku, priniesla však aj viaceré pozitíva. Okrem toho, že rodiny boli teraz viac spolu, začali sa hľadať inovatívne riešenia. A jednou z takých inovácií je aj on-line vzdelávací program Rozvíjame sociálno-finančnú gramotnosť, ktorý bude využívaný aj do ďalších rokov. Navyše, účastníci sa k nemu budú môcť vrátiť a použiť videá či materiály priamo so svojimi cieľovými skupinami. On-line vzdelávanie im tak dáva širšie možnosti využitia. Ideálna by bola kombinácia klasického školenia a on-line vzdelávania, ale v momentálnej situácii je toto ten najlepší nápad, s akým mohla Nadácia pre deti Slovenska prísť v záujme ochrany zdravia nás lektorov aj účastníkov.

Jana Bohušová, metodička pre praktickú aplikáciu aktivít a životných zručností

Ako zamestnanec Centra pre deti a rodiny vítam možnosť e-learningu v oblasti rozvoja životných zručností a finančnej gramotnosti z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je, že je to vhodná forma vzdelávania, ktorú môže záujemca absolvovať z pohodlia svojho domova alebo kancelárie v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nemôže absolvovať spoločné zážitkové vzdelávanie. Ďalšou výhodou je, že jednotlivé lekcie si účastník vzdelávania môže kedykoľvek prehrať a vracať sa k ním napr. pred realizáciou aktivít.

E-learning je vhodný aj ako motivácia do ďalšej činnosti pre tých, ktorí už absolvovali vzdelávanie klasickou formou. Je určitým reštartom, ktorý vedie účastníkov ku kreativite, nenásilnou formou u nich vzbudzuje chuť k realizácii už overených aktivít a ich modifikácií vzhľadom k cieľovej skupine detí, s ktorými následne robí. Absolvovaním on-line vzdelávania sa účastník dostane k ďalším užitočným materiálom, ktoré môže používať pri svojej práci. V neposlednom rade účastník a absolvent získa podporu a pomoc od tvorcov e-learningu a tiež možnosť vzdelávania v iných vzdelávacích programoch, ktoré realizuje Nadácia pre deti Slovenska.

Viac informácií.

Mária Murray Svidroňová pri práci

Aktivita projektu bola podporená z Nadačného  fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis.