Vzdelávací workshop Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Spolu s našim partnerom programupoisťovňou Kooperativa, a.s. vás pozývame na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. Organizácie, ktoré sa zúčastnia workshopu môžu žiadať o podporu svojich projektov, ktoré budú napĺňať ciele grantového programu.

Miesto a dátum

Zvolen – penzión Almada, 13.01.2020
(predpokladaný čas: 9.00 – 15.00 hod.)

Témy workshopu

  • vývojové potreby detí v súvislostiach s bezpečným prostredím 
  • možnosti vytvárania bezpečného a zmysluplného prostredia v rodinách, školách a komunitách
  • participácia detí na vytváraní bezpečného a zmysluplného prostredia a rešpektujúci prístup
  • príprava projektov v rámci GP Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

V prípade záujmu sa, prosím, prihláste do 08.01.2020 prostredníctvom on-line prihlášky.

Prihláška je záväzná. V prípade Vašej neúčasti nás bezodkladne informujte, aby sme mohli prijať na Vaše miesto iných čakajúcich záujemcov.

Účastníkom sú hradené nasledovné náklady: vzdelávanie, strava, občerstvenie. Cestovné náklady si hradia účastníci. 

(Počet miest je limitovaný. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov).

Po prihlásení Vám budú zaslané ďalšie potrebné informácie.

Tešíme sa na stretnutie. 

Andrea Geregová 
koordinátorka programov, andrea@nds.sk