Vzdelávali sme pracovníkov z Centier pre deti a rodiny

Náš program Život mladých pod kontrolou odštartoval v roku 2019 svoje aktivity vzdelávacím workshopom. Zúčastnilo sa ho 16  pracovníkov novo zapojených Centier pre deti a rodiny z Ružomberka, Valaskej, Bytče, Tŕnia a pracovníkov pre Internátne školy pre žiakov so zdravotným postihnutím z Bratislavy, Novej Vsi nad Žitavou a Bytče.

Vzdelávali sa v metodike sociálno-finančného vzdelávania. Učili sa, ako zážitkovým spôsobom sprostredkovať  deťom a mladým dospelým informácie z oblastí financií a každodenné vedenie domáceho rozpočtu. Účastníci oceňovali, že lektorky „ nám pútavým spôsobom sprostredkovali teóriu, aktívne nás zapájali do hier,  prepájali teóriu s reálnymi príkladmi.“  Užitočnou témou bolo spájanie životných zručností s finančnou gramotnosťou, naučiť sa šetriť, sporiť a vytvoriť si finančnú rezervu.

Program Život mladých pod kotrolou je určený pre sociálne znevýhodnené deti a mladých ľudí z Centier pre deti a rodiny a študentom so zdravotným znevýhodnením z internátnych škôl. Prináša im zmysluplné učenie pre život a pomáha im porozumieť základným finančným produktom. Sociálno-finančné vzdelávanie pomáha deťom a mladým ľuďom viesť samostatnejší život, lepšie sa začleneniť do života po opustení Centra či internátnej školy. 

Projekt Život mladých pod kontrolou podporuje spoločnosť Johnson Controls International.