Záleží nám na rozvoji detí z chudobného prostredia už od narodenia

Prinášame vám krátke rozhovory s organizáciami, ktoré sme jednorazovo podporili v korona kríze v rámci programu Hodina deťom. Aj vy môžete prispieť k tomu, aby sme dokázali podporiť viac dôležitých organizácií, ktoré teraz pomáhajú deťom v kríze.

Dnes sme sa rozprávali s Olgou Shaw z organizácie Cesta von.

S čím sa v týchto dňoch ako organizácia najčastejšie potýkate?

Našu bežnú činnosť s deťmi a mamičkami vo vylúčených komunitách teraz naše omamy nemôžu vykonávať. Snažíme sa prispieť k prevencii nákazy v komunitách, distribuujeme dezinfekciu, pitnú vodu, omamy robia osvetu, šijú a rozdávajú rúška. Chudoba v osadách sa, žiaľ, prehlbuje, mnoho ľudí prišlo o prácu, a tento stres najhoršie vplýva na tých najzraniteľnejších – malé deti. Snažíme sa preto podporovať mamičky v programe v rámci povolených možností. Omamy začali mamičkám rozdávať pomôcky a hračky, vyrobené ochotnými dobrovoľníkmi. Spätná väzba je pre nás veľkým povzbudením. Mamičky a deti si na lekcie s omamami zvykli a ich výpadok je teraz citeľný. Chýbajú si navzájom, a to je pre nás signál, že naša práca má zmysel.

Čo pre vás táto jednorazová podpora znamená? 

Z prostriedkov zakúpime napríklad dezinfekčné prostriedky, rukavice a mydlá pre omamy, aby mohli požičané hračky vydezinfikovať. V prípade, že sa jedna z našich komunít dostane do karantény, zabezpečíme potravinovú pomoc, pitnú vodu a balíčky s hygienickými pomôckami. Záleží nám na rozvoji detí z chudobného prostredia už od narodenia a do rodín budeme dodávať edukatívne pomôcky, aby rodičia rozvíjali svoje deti podľa inštrukcií omám i v takejto situácii. V ranom veku má totiž každý mesiac detského rozvoja veľký význam a jeho strata môže znamenať zväčšovanie sklzu.

Prečo podľa vás treba pomáhať deťom a mladým ľuďom?

V chudobe sú najzraniteľnejšími práve deti a mladí ľudia. Stres, ktorý zažívajú, ich ovplyvní na celý život. Preto by sme mali urobiť všetko preto, aby sme jeho dopad zmiernili čo najviac. Ak sa budeme venovať deťom v tom najranejšom veku, reálne môžeme zmeniť trajektóriu ich života k lepšiemu.

Za to, že sme mohli podporiť túto organizáciu vďačíme aj naším partnerom PEPCO Slovensko a BILLA Slovensko.