Zbierka Hodiny deťom v uliciach

Vo štvrtok 19. novembra 2020 sa Slovensko znova spojí, aby pomohlo deťom, ktoré to potrebujú. Do ulíc vyjdú dobrovoľníci so žltými pokladničkami s motívom maskota Huga.

CHCEM SA ZAPOJIŤ

Ako je možné zapojiť sa?

Zbierka v uliciach môže každý rok prebiehať len vďaka ochote našich dobrovoľníkov. Sme vďační školám a organizáciám, firmám a aktivistom, ktorí sú zapojení do zbierky. Pridáte sa aj vy ? Je to jednoduché.

  1. Prihláste sa online.
  2. Prevezmite si balíček s pokladničkami, materiálmi a inštrukciami. 
  3. Vytvorte tímy 2–4 dobrovoľníkov, ktorí 19. novembra budú v uliciach zbierať príspevky. V každom tíme musí byť aspoň jedna osoba staršia ako 15 rokov. Ak chcete zbierať v nákupných centrách, potrebujeme vopred dohodnúť ich súhlas. 
  4. Spočítajte výnos a vložte ho na účet verejnej zbierky na pošte alebo v pobočke Slovenskej sporiteľne. Vo vybraných mestách máte možnosť zapečatenú pokladničku odovzdať priamo regionálnemu koordinátorovi, ktorý výnos spočíta a vloží.
  5. Ak by zbieranie vonku nebolo možné, napríklad kvôli situácii spojenej s koronavírusom, budeme Vás informovať o pláne B . Alternatívne je možnosť urobiť podujatie priamo v škole – besiedka, karneval alebo dobročinný bazárik, v dátume, aký Vám vyhovuje. Budeme spoločne sledovať situáciu a kontaktovať Vás. 

Má to zmysel

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka na pomoc deťom. Podporujeme deti a mladých ľudí v krízových situáciách a akútnom ohrození

V predchádzajúcom ročníku výnos zbierky bol takmer 140-tisíc eurktoré aktuálne putujú na pomoc ohrozeným deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku.

Tento rok sme navyše mimoriadne jednorazovo podporili počas korona krízy tri dôležité organizácie, ktoré teraz ešte viac ako inokedy pomáhajú deťom v kríze: Centrum Slniečko, Linku detskej istoty a internetovú poradňu IPčko.

Všetky aktuálne podporené projekty môžete spoznať v našej aplikácii.

Kontakt

Môžete nás kontaktovať emailom: zbierky@nds.sk, alebo telefonicky na tel. +421 9405 12448. Radi Vám zodpovieme Vaše otázky a budeme asistovať pri celom procese, aby ste z Vášho zapojenia mali dobrý pocit a všetko sme dobre zvládli. 

Veronika Horníková, manažérka zbierok

veronika@nds.sk; 0911 702 664

Takto svoje zážitky zo zbierky v uliciach natočili študenti zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia.