Zbierka v uliciach na pomoc deťom prebehne 14. novembra

Vo štvrtok 14. novembra sa Slovensko znova spojí, aby pomohlo deťom, ktoré to potrebujú. Do ulíc vyjdú dobrovoľníci so žltými pokladničkami s motívom maskota Huga. 

Ako je možné zapojiť sa?

Zbierka v uliciach môže každý rok prebiehať len vďaka ochote našich dobrovoľníkov. Sme vďační školám a organizáciám, firmám a aktivistom, ktorí sú zapojení do zbierky. Pridáte sa aj vy a pomôžete nám rozšíriť zbierku na pomoc deťom, ktoré to potrebujú? Je to veľmi jednoduché. 

infograf_akozorganizovatzbierku
  1. Prihláste sa online.
  2. Prevezmite si balík s pokladničkami, materiálmi a inštrukciami. 
  3. Vytvorte tímy 2–4 dobrovoľníkov, ktorí 14. novembra budú v uliciach zbierať príspevky. V každom tíme musí byť osoba staršia ako 15 rokov. Ak chcete zbierať v nákupných centrách, potrebujeme vopred dohodnúť súhlas. 
  4. Spočítajte výnos a vložte ho na účet verejnej zbierky na pošte alebo v pobočke Slovenskej sporiteľne. Vo vybraných mestách máte možnosť zapečatenú pokladničku odovzdať priamo regionálnemu koordinátorovi, ktorý výnos spočíta a vloží. 

Má to zmysel

V predchádzajúcom roku výnos zbierky presiahol 183-tisíc eur a mohli sme tak zabezpečiť pomoc pre viac ako 27 000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku. Všetky aktuálne podporené projekty môžete spoznať v našej aplikácii.

Kontakt

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky a budeme asistovať pri celom procese, aby ste z Vášho zapojenia mali dobrý pocit a všetko sme dobre zvládli. 

Veronika Horníková, manažérka zbierok
veronika@nds.sk; 0911 702 664

Takto svoje zážitky zo zbierky v uliciach natočili študenti zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia.