Zúčastnite sa workshopu: Mladé miesta – mestá pre deti a mladých ľudí

Ako zapájať mladých ľudí do územného plánovania a navrhovania verejných priestorov?

V Nadácii pre deti Slovenska realizujeme spoločne s partnermi – Českou radou detí a mládeže, občianskym združením Krásy terasy a spoločnosťou dialog architekti, projekt zameraný na zvyšovanie zapájania mladých ľudí do plánovania verejných priestorov a architektúry.  Ten je určený pre pracovníkov s mládežou, odborníkov v oblasti architektúry a urbanizmu, developerov, predstaviteľov samospráv (politikom a úradníkom) ako aj aktívnym mladým ľuďom.

V rámci projektu sme už vytvorili novú inovatívnu metodiku, ktorá interaktívnou a hravou formou predstavuje spôsoby, ako zapájať mladých ľudí do územného plánovania a navrhovania verejných priestorov. Teraz chceme všetkým tým, ktorých sa to týka, predstaviť metódy využívané v tejto špecifickej tematickej oblasti a usmernenia, ako kvalitne a úspešne pracovať s mladými ľuďmi. Zároveň prinesieme aj príklady dobrej praxe z realizovaných projektov na Slovensku, v Českej republike i v zahraničí.

V tejto fáze projektu Mladé miesta štartujeme sériu vzdelávacích workshopov určených pre odbornú verejnosť, samosprávy, pracovníkov s mládežou a priamo aj pre mladých ľudí. Počas online workshopu by sme Vám radi priblížili teoretickú stránku participatívneho plánovania, príklady dobrej praxe zapájania detí do tvorby verejných priestorov a architektonických riešení a aj si s Vami vyskúšali niektoré konkrétne metódy ako participatívne plánovanie uskutočniť.

Ak máte záujem zúčastniť sa nášho workshopu, vyplňte registračný formulár. Nájdete ho TU. Workshop sa uskutoční v stredu 23.6. 2021 od 9.00 – 12.00 online formou prostredníctvom aplikácie Zoom. Je určený pre maximálne 16 účastníkov. Tí budú uprednostňovaní na základedátumu registrácie.