Bojovníci za zdravie sú opäť tu!

Na jeseň 2020 budú mať poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera opäť možnosť získať grant na  zlepšenie kvality života a zdravotného stavu. Poisťovňa v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo grantového programu Bojovníci za zdravie pre individuálnych žiadateľov.

Kto môže požiadať o grant

Grantový program je určený poistencom poisťovne Dôvera. Poskytuje finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada z verejného zdravotného poistenia. O grant môže požiadať každý poistenec Dôvery alebo jeho zákonný zástupca.

Ako prebieha hodnotenie

Žiadosti hodnotia v prvom kole odborníci, farmaceuti a lekári. V druhom kole žiadosti posúdia zástupcovia zdravotnej poisťovne Dôvera a Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má ako garant programu s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 20 rokov skúseností.

Základné dátumy

  • Prijímanie žiadostí: 2.9.2020 – 6.10.2020
  • Príspevky sú určené na výdavky na zdravotnú starostlivosť nehradené z verejného zdravotného poistenia, ktoré vzniknú v čase od 1.9.2020 do 31.7.2021

Kde požiadať o grant

O grant môžete požiadať na webovej stránke https://www.dovera.sk/bojovnici/domov