Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 11. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Podpora bude smerovať primárne na už existujúce, minimálne 1 rok bežiace projekty, ktorým umožní ďalší rozvoj a lepšie fungovanie. Žiadať o príspevok možno aj na projekty, ktoré v minulosti neboli podporené z tohto grantového programu, ale majú za sebou nejakú históriu a je potrebné ich posunúť ďalej.

DELF, o.z., Levice

Ciele grantového programu

  • Zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí.
  • Zlepšiť vzdelanosť detí a mladých ľudí.
  • Vytvoriť podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi.
  • Podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, ktoré spájajú svoj potenciál v prospech detí a mladých ľudí.
  • Podporiť dlhodobé zmeny, ktoré aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia deti a mladých ľudí.

Kto môže požiadať o grant

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán, nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva a pôsobia v okrese Levice. 

Za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie).

Dôležité dátumy:

  • Výzva – vyhlásenie grantového programu: 16. september 2019
  • Podávanie projektov: 16. september – 16. október 2019
  • Vyhlásenie výsledkov: november 2019
  • Zmluvný proces: november  – december 2019
  • Realizácia podporených projektov: 1.  december 2019 –  30. jún 2020

Ako požiadať o grant

Projekty je potrebné vypracovať a poslať v online aplikácii. Prečítajte si celé znenie grantových podmienok. Viac informácií o grantovom programe nájdete v detaile programu.

Kontakt

Ing. Veronika Masárová – projektová manažérka, 
veronika.masarova@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
02/5263 6471, 0948 666 821