Grantový program Bojovníci za zdravie aj pre organizácie

Poisťovňa Dôvera okrem zabezpečovania zdravotnej starostlivosti pomáha a podporuje komunitu, v ktorej pôsobí, a ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Nadácia pre deti Slovenska spolupracuje s poisťovňou Dôvera od roku 2012 a prostredníctvom rôznych grantových programov úspešne pomáhame zdravotnej poisťovni plniť túto víziu. Od roku 2016 dvakrát ročne prostredníctvom nadačného fondu Dôvera úspešne realizujeme Grantový program Bojovníci za zdravie pre jej poistencov.

Program sa od tohto roku rozširuje a otvára aj pre právnické osoby. Chceme pomôcť inštitúciám, ktoré skvalitňujú zdravotnú starostlivosť pre deti a mladých ľudí, ale aj dospelých.

Od 16. apríla do 30. mája 2019  môžu prostredníctvom elektronickej žiadosti na stránke www.prezdravotnictvo.sk požiadať o grant aj právnické osoby. Celkovo sa prerozdelí 250-tisíc eur.

Kto môže o grant požiadať?

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
Inštitúcie ako kliniky, nemocnice, kúpele, hospice, ale aj lekárne, záchranná zdravotná služba či stacionár.

Združenia, ktoré pomáhajú pacientom
Do tejto kategórie patria napríklad neziskové organizácie, humanitárne združenia, nadácie, ale aj občianske združenia.

Na čo je podpora určená?

  • modernizácia priestorov
  • zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
  • lepšie materiálne zabezpečenie
  • zvýšenie kvalifikácie zdravotníckeho personálu
  • realizácia aktivít napomáhajúcich zlepšeniu zdravia pre zdravotne znevýhodnených 
  • realizácia aktivít zameraných na podporu prevencie pred civilizačnými ochoreniami

Dôležité informácie pri podávaní žiadostí

Záujemca o grant vyplní elektronickú žiadosť na webovej stránke www.prezdravotnictvo.sk.

Termín podávania žiadosti je od 16.4. do 30.5.2019.

Maximálna výška príspevku, ktorý môže organizácia žiadať je 20.000 eur.

V žiadosti je potrebné spísať informácie o projekte, jeho financovanie, termíny realizácie.

Viac informácií na www.prezdravotnictvo.sk.