Spustili sme 7. ročník grantového programu Deti v bezpečí od poisťovne Kooperativa


Z dvoch grantových programov vznikne jeden. Podporí projekty, ktoré reagujú na aktuálne výzvy detí a mladých ľudí v súvislosti so stále pretrvávajúcou pandémiou.

Nadačný fond Deti v bezpečí zriadila poisťovňa KOOPERATIVA v Nadácii pre deti Slovenska ešte v roku 2015. Cieľom fondu je podporovať projekty, ktoré vytvárajú bezpečné prostredie pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách či komunitách. Od roku 2015 sa finančná pomoc z fondu poisťovne rozdeľovala do dvoch grantových programov – Športujem rád a bezpečneBezpečne v komunite, bezpečne doma

Covid-19 naplno odhalil problémy, ktorým ako spoločnosť čelíme v oblasti napĺňania potrieb detí a mládeže. Preto sa v poisťovni KOOPERATIVA a Nadácii pre deti Slovenska rozhodli zamerať od roku 2021 svoju pozornosť a grantovú podporu na aktuálne potreby detí a mladých ľudí do 30 rokov. Prax ukázala, že najnáročnejším obdobím pre deti a mladých ľudí bol práve lockdown spojený s dištančným vzdelávaním. Najväčšiu daň si vyžiadala ich duševná pohoda, pretože nemohli napĺňať svoje potreby skutočnej komunikácie, socializácie či uznania. To sa prejavilo aj v oblasti vzdelávania – necítili zo strany učiteľov skutočný záujem o ich osobnosť. Po návrate do škôl ich zase sužovali zhoršené komunikačné zručnosti aj ťažkosti so znovuobnovením kolektívnych vzťahov a schopnosť spolupracovať.

Siedmy ročník nadačného fondu Deti v bezpečí bude preto sumou 44 000 € podporovať iniciatívu a aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života detí a mládeže, ich psychickému zdraviu a pohode, pomáhajú im zvládať krízové situácie, vedú ich k rešpektujúcej komunikácii a sociálnym zručnostiam, spolupatričnosti a vlastnej identite.

Nižšie nájdete prehľad o tom, kto môže o grant z nadačného fondu Deti v bezpečí v maximálnej výške 4 000 eur požiadať, ako vyzerá hodnotenie žiadostí o grant či to, aké kritéria musia spĺňať budúci grantisti. 

Podrobné grantové podmienky nájdete TU.

Kto môže požiadať o grant

 • centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • komunitné centrá, nízkoprahové centrá
 • inkluzívne tímy materských, základných a stredných škôl (špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, pedagogickí asistenti, …)
 • samosprávy, ak sú zriaďovateľmi pomáhajúcich organizácií a inštitúcií
 • mimovládne organizácie spolupracujúce so školami

Cieľová skupina projektov

 • deti a mladí ľudia do 30 rokov (s aj bez špecifických potrieb či v krízovej situácii)
 • dospelí, ktorí sú pre život detí a mladých dôležití (pedagógovia a iní odborní zamestnanci, vychovávatelia, pracovníci mimovládnych organizácií a komunitných centier)

KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska odporúčajú:

V pondelok 4. októbra 2021 sa uskutoční workshop Nadácie pre deti Slovenska ku grantovému programu Deti v bezpečí. Ten napomôže žiadateľom získať poznatky o vytváraní bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí – rozvíjať sebaúctu, sebavedomie detí a vzájomný rešpekt. Jednou z tém tohto workshopu je aj to, ako úspešne zrealizovať ciele svojho projektu či ako naplniť ciele grantového programu.

Prihlásiť na workshop sa môžete TU.

Dôležité dátumy

 • 16.9.2021 – výzva na podávanie žiadostí o grant
 • 4.10.2021 – vzdelávanie pre potenciálnych žiadateľov/podľa aktuálnej situácie prezenčne vo Zvolene alebo formou webinára/
 • 16.9.2021 – 17.10.2021 – prijímanie žiadostí, konzultácie
 • 19.10.2021 – 11.11.2021 – hodnotenie projektov
 • 29.11. 2021 – vyhlásenie výsledkov grantového programu
 • 7.12. 2021 – 15.12. 2021 – zmluvný proces
 • 15.12.2021 – 30.08.2022 – realizácie projektov

Kde požiadať o grant

Záujemcovia môžu o grant požiadať cez online aplikáciu Nadácie pre deti Slovenska tu: http://nds.nds.sk/nds/

_______________________________________

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia. Zároveň už 25 rokov rozvíja aktivity v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania.

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou, viac ako 30 ročnou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí, ako i mladých ľudí.

Kontakt pre médiá:

Lucia Skokanová

projektová manažérka Nadácie pre deti Slovenska

lucias@nds.sk, 0911 702 660