Online vzdelávanie pre učiteľov vo finančnej gramotnosti

Vážení učitelia základných škôl a stredných škôl, pozývame Vás na pripravované online vzdelávanie nových učiteľov projektu Poznaj svoje peniaze, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Cieľ projektu 

  • zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie, kritické myslenie; 
  • naučiť mladých ľudí manažovať svoje financie, rozvíjať životné zručnosti (sociálne a osobné kompetencie) potrebné na orientovanie sa vo svete financií;
  • rozvoj schopností efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií.

Cieľová skupina

Vzdelávanie je určené pre učiteľov základných škôl a učiteľov stredných škôl. Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Zoom.

Termíny online vzdelávania pre základné školy

1. webinár: 04.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.
2. webinár: 11.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.
3. webinár: 18.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.
4. webinár: 25.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.

Termíny online vzdelávania pre stredné školy:

1. webinár: 09.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.
2. webinár: 16.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.
3. webinár: 23.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.
4. webinár: 30.06.2020 – 14.30 – 16.00 hod.

Lektorky: Mária Hankociová, Kvetoslava Danková

Podmienkou získania certifikátu je absolvovanie všetkých webinárov.

Po absolvovaní vzdelávania: 

  • dostanete certifikát o absolvovaní vzdelávania;
  • budete mať prístup k overeným inovačným metodickým materiálom;
  • budete mať bezplatný prístup na e – learning  www.poznaj.sk;
  • stanete sa súčasťou tímu inovatívnych učiteľov a škôl rozvíjajúcich finančnú gramotnosť od roku 2001;
  • dostanete podporu a možnosť rozvíjať sa podľa Vášho záujmu v rámci projektov Nadácie pre deti Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Účastnícky poplatok

účastnícky poplatok na osobu: 10 €. Poplatok sa uhrádza prevodom na účet:

IBAN: SK61 0900 0000 00063533 1057 (č. účtu 063 533 1057/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.)
variabilný symbol 202006
do poznámky uviesť meno účastníka

Prihlasovanie

V prípade záujmu o vzdelávanie, prosím, prihláste sa do 30.05.2020 vyplnením prihlášky.

(Organizátor si vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov v prípade väčšieho záujmu ako 15 účastníkov, či zrušiť vzdelávanie v prípade  menšieho záujmu ako 8 účastníkov).

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kontakt

Andrea Geregová
andrea@nds.sk
0949 454 493