Otvárame 12. ročník grantovej výzvy Cloetta!

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 12. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska.  Prostredníctvom tohto fondu spoločnosť Cloetta Slovakia sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí vo svojom regióne.

Podpora bude smerovať primárne na už existujúce, minimálne 1 rok bežiace projekty, ktorým umožní ďalší rozvoj a lepšie fungovanie. Žiadať o príspevok možno aj na projekty, ktoré v minulosti neboli podporené z tohto grantového programu, ale majú za sebou nejakú históriu a je potrebné ich posunúť ďalej.

Ciele grantového programu

 • Zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí.
 • Zlepšiť vzdelanosť detí a mladých ľudí.
 • Vytvoriť podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi.
 • Podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, ktoré spájajú svoj potenciál v prospech detí a mladých ľudí.
 • Podporiť dlhodobé zmeny, ktoré aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia deti a mladých ľudí.

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán, nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva a pôsobia v okrese Levice. Za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie). Grantové podmienky nájdete TU.

Projekty je potrebné vypracovať a poslať v online aplikácii – http://nds.nds.sk/nds/.

Dôležité dátumy

 1. Výzva – vyhlásenie grantového programu: 14. september 2020
 2. Podávanie projektov: 14. september – 12. október 2020
 3. Hodnotiaci proces: október – november 2020
 4. Vyhlásenie výsledkov: november 2020
 5. Zmluvný proces: november  – december 2020
 6. Realizácia podporených projektov: 1.  december 2020 –  30. jún 2021
 7. Priebežné programové správy: 1.  december 2020 –  30. jún 2021
 8. Záverečné správy, vyúčtovanie: do 15 dní od ukončenia projektu

Konzultácie

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu je možné konzultovať s projektovým manažérom Nadácie pre deti Slovenska na e-mailovej adrese: veronika.masarova@nds.sk (do predmetu napíšte konzultácia a názov organizácie), prípadne telefonicky na t.č. 0948 666 821.

Ak organizácie budú chcieť konzultovať zámer projektu až v priebehu posledných dní pred uzávierkou, konzultácia im môže byť odmietnutá z kapacitných dôvodov Nadácie pre deti Slovenska.

Kontakt

Ing. Veronika Masárová
projektová manažérka, veronika.masarova@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
02/5263 6471, 0948 666 821