Pedagógovia, prihláste sa do školenia v téme finančnej gramotnosti

Pozývame pedagógov na školenie programu Poznaj svoje peniaze, ktorý rozvíja finančnú gramotnosť detí a mladých ľudí vo vzdelávacom systéme v materských, základných a stredných školách. Zároveň rozvíja ich životné zručnosti. Reaguje na meniace sa podmienky života detí a mladých ľudí a ich životné potreby. Výrazne podporuje rozvoj ich osobnosti, hlavne zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja schopnosti efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií.

Termíny školenia

V tomto školskom roku organizujeme tréningy v týchto mestách:

  • Kechnec 30. október a 16. november 2019 (dvojdňový tréning pre východné Slovensko)
  • Bratislava 16. november 2019 (intenzívny jednodňový tréning pre západné Slovensko)
  • Zvolen 19. november 2019(intenzívny jednodňový tréning pre stredné Slovensko)

Viac informácií o programe

Účastník získa certifikát o absolvovaní a plný bezplatný prístup do e-learningu Poznaj svoje peniaze pre seba a svojich žiakov/študentov. Aktuálne sme v procese reakreditácie, preto nemôžeme udeľovať kredity. Každopádne, komunikujeme s Ministerstvom a čakáme, ako sa pretransformuje kreditový systém na školách.

Registrovať sa môžete online do 24. októbra 2019 cez formulár.

Účastník si hradí jednorazový účastnícky poplatok 10 €. Nadácia pre deti Slovenska zabezpečuje občerstvenie a refunduje cestovné náklady účastníkov (cestovné verejnou dopravou, vlak 2. trieda). V prípade účasti na tréningu v Kechneci vieme po individuálnej dohode zabezpečiť a uhradiť účastníkom aj ubytovanie.

Viac informácií o programe nájdete na www.poznaj.sk alebo na detaile programu.