Poisťovňa Dôvera podporí bojovníkov za zdravie

Poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska vyhlasuje grantový program Bojovníci za zdravie na pomoc k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. 

Kto môže požiadať o grant

Grantový program je určený poistencom poisťovne Dôvera. V situácii, kedy musia bojovať za seba, za zdravie, za život. Poskytuje finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada zo zdravotného poistenia. O grant môže požiadať každý poistenec Dôvery alebo jeho zákonný zástupca. Zároveň nesmie mať nedoplatok na zdravotnom poistení.

Poisťovňa Dôvera cez program podporuje napríklad rehabilitáciu po úrazoch, alebo pre ľudí s handikepom. Operácie, alebo zákroky v zahraničí, ktoré nie je možné absolvovať u nás. Zakúpenie liekov či zdravotných pomôcok, ktoré nehradí poisťovňa. Rekonvalescenciu a kúpeľnú liečbu.

Ako prebieha hodnotenie

Žiadosti hodnotia v prvom kole odborníci, farmaceuti a lekári. V druhom kole žiadosti posúdi Nadácia pre deti Slovenska ako garant, keďže máme s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií 20 rokov skúseností.

Základné dátumy

  • 2.4.2019 – 5.5.2019 prijímanie žiadostí
  • máj – jún 2019 hodnotiaci proces
  • júl 2019 vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces
  • január – december 2019 obdobie čerpania príspevkov (príspevok je možné využiť na pokrytie výdavkov na zdravotnú starostlivosť nehradenú z verejného zdravotného poistenia, ktoré vzniknú v čase od januára do decembra 2019)

Kde požiadať o grant

O grant je možné požiadať na webovej stránke poisťovne Dôvera.