Prihláste sa do školy inkluzionistov

Výzva na predkladanie prihlášok na školský rok 2020/2021 je otvorená do piatku 14. júna 2020 do 23:59.

Škola inkluzionistov je projekt Nadácie pre deti Slovenska, ktorý realizuje v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? Jeho cieľom je podpora a rozvoj práce na školách s rozmanitosťou žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné znevýhodnenie. Zameraný je na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. 

Projekt zahŕňa

  • ročný intenzívny vzdelávací program
  • regionálnych konzultantov na podporu Vás a Vašej školy na ceste k inklúzii
  • spoluprácu so skúseným odborným tímom počas celej doby trvania programu
  • sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska
  • možnosť získať podporu až do výšky 1 000 € na vzdelávacie aktivity vo Vašej škole

Program je určený pre

  • pre učiteľky, učiteľov a špeciálnych pedagógov základných škôl I. aj II. stupňa
  • pre riaditeľky a riaditeľov základných škôl
  • pre asistentky a asistentov učiteľov základných škôl I. aj II. stupňa

PRIHLÁSIŤ SA DO PROJEKTU

Viac informácií nájdete v detaile projektu.