Staň sa súčasťou zmeny! Spustili sme prihlasovanie do 2. ročníka SPOJME HLAVY

Máš 15-25 rokov a chceš zlepšiť svoje okolie? Máš nápad, no nevieš ako na to? Tak spojme hlavy! Spoločne toho dokážeme omnoho viac. Prihlás sa do konca júla 2021 do nášho programu Spojme hlavy a staň sa súčasťou zmeny v tvojom meste, obci či dedine.

Podmienky pre prihlásenie sa do projektu

PRIHLÁS SA TU, buď sám/sama alebo vo dvojici. Všetky náklady na účasť v projekte, vrátane cestovného, ubytovania a stravy ti plne hradíme my. 

Okrem toho ti ponúkame komplexný vzdelávací program na celý školský rok 2021/22, ktorý pozostáva z:

  • 3 školení (termíny: 24.-26.9.2021, 26.-28.11.2021, 21.-23.1.2022)
  • 1 letnej školy (júl/august 2022)
  • podpory mentorov z celého Slovenska a rôznych zameraní
  • finančnej podpory pre vlastný absolventský projekt do výšky 500 eur
  • siete podobne aktívnych mladých ľudí z celého Slovenska.

Konečný termín na zaslanie prihlášok je 31. júl 2021. Následne komisia pozostávajúca zo zástupcov nadácie a mentorov vyberie 25 mladých ľudí – nových účastníkov programu pre školský rok 2021/22. Možno budeš medzi nimi aj ty. O zaradení do programu ťa budeme informovať v auguste 2021. Pri výbere budeme zohľadňovať geografické pokrytie celého Slovenska, zastúpenie mladých ľudí tak z miest ako aj z obcí, a rovnosť šancí všetkých mladých ľudí (bez ohľadu na znevýhodnenia, ktoré nám do života vstupujú). 

Cieľom Spojme hlavy je…

…podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať alebo realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú širší dosah na miestnu komunitu, obyvateľov obce alebo mesta.

Obsah školiacich aktivít (čo ťa naučíme?)

  • rozvoj líderského potenciálu a osobnostno-sociálnych kompetencií (tzv. životných zručností), 
  • porozumenie fungovaniu samosprávy a rozhodovacích procesov v nej, práce s komunitou a vťahovaní ľudí do spolupráce pre spoločné dobro,
  • tvorba a realizácia malých komunitných aktivít a projektov,
  • oboznámenie sa s príkladmi dobrej praxe komunitných aktivít z celého Slovenska.

Lektori/ lektorky a mentori/mentorky

Lektormi programu sú pracovníci a spolupracovníci našej Nadácie pre deti Slovenska. Medzi jednotlivými školeniami od lektorov budeš ty a ostatní účastníci Spojme hlavy pracovať na konkrétnych zadaniach, ktoré súvisia s obsahom školení. Prostredníctvom nich tebe aj ostatným pomôžeme lepšie spoznať miestnu komunitu a jej potreby. Sú tiež základom pre vlastné absolventské projekty mladých komunitných lídrov. Nimi budete riešiť konkrétnu situáciu „u vás doma“ a zapájať do ich realizácie aj členov komunity.

Tebe a ostatným účastníkom programu sa budú pravidelne a vždy, keď to budeš potrebovať, venovať mentori. Sú to skúsení občianski aktivisti z celého Slovenska z rozličných oblastí – práca s deťmi a mládežou, komunitné aktivity, kultúra, šport, verejné priestory a iné. Konzultovať svoje nápady, aktivity a projekty tak budete môcť s niekým, kto pozná tvoj aj ich región i s niekým, kto sa prakticky venuje oblasti vašich záujmov. 

Prečítaj si, ako sa spolupracovalo mentorom a mladým komunitným lídrom prvého ročníka programu Spojme hlavy:

Finančná podpora pre tvoj projekt

Súčasťou programu je aj finančná podpora pre realizáciu vlastného malého komunitného projektu do výšky 500 eur. Budeš tak mať možnosť uplatniť svoje novonadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi – prostredníctvom svojho absolventského projektu. Možno práve ty niečo vo svojej obci alebo meste zmeníš, alebo dáš do pohybu miestu komunitu. Vzhľadom na to, že program bude mať tri ročníky (ty sa práve hlásiš do 2. ročníka), jeho absolventi majú možnosť nadväzovať kontakty, inšpirovať sa, či vytvárať ďalšie spoločné projekty prostredníctvom letných alumni škôl, kde sa budeme postupne všetci spolu stretávať. 

Viac informácií nájdeš v detaile programu a v dokumente Informácie o projekte pre účastníkov.

Kontakt

Andrea Geregová andrea@nds.sk
+421 949 454 493

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.