80 bojovníkov a bojovníčok dostane od poisťovne Dôvera príspevok na podporu zdravia za takmer 116 tisíc eur

Finančný príspevok z jarného kola grantového programu Bojovníci za zdravie získa presne 80 poistencov a poistenkýň Dôvery. Tí sa oň uchádzali od 4. apríla do 4. mája tento rok. Poisťovňa Dôvera ich v rámci programu Bojovníci za zdravie podporí sumou 115 121,35 eur.

Z 80 podporených žiadateľov a žiadateliek je 35 chlapcov a mužov, a 45 žien a dievčat. Najmladším bojovníkom za zdravie je ani nie ročný Martinko z Trenčianskeho kraja, ktorý pre zdravotné ťažkosti potrebuje rehabilitácie. Naopak, najstaršou bojovníčkou je 91-ročná pani Emília z Bratislavského kraja. Príspevok tiež použije na rekonvalescenciu a rehabilitácie. Štrnásť z 80 podporených bojovníkov a bojovníčok za zdravie nemá viac ako päť rokov, 42 z nich je starších ako 30 rokov. Dôvera finančne podporí aj desať dôchodcov a dôchodkýň.

Pomoc pritom smeruje do všetkých krajov Slovenska. Najviac finančných prostriedkov opäť putuje na rehabilitácie, doplnkovú liečbu a špeciálne terapie. Poisťovňa Dôvera však podporí aj takých bojovníkov a bojovníčky za zdravie, ktorým chýbali financie na zdravotné pomôcky, operácie, špeciálne lieky či liečbu v zahraničí.

Ako vyzeralo hodnotenie žiadostí?

Žiadosti hodnotili v prvom kole odborníci a odborníčky z oblasti farmácie, aj lekári a lekárky. V druhom kole žiadosti posudzovali zástupcovia a zástupkyne zdravotnej poisťovne Dôvera a Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má ako garant tohto programu viac ako 25 rokov skúseností s transparentným prerozdeľovaním financií.

Kto môže požiadať o grant pre individuálnych žiadateľov?

O finančný príspevok z grantového programu Bojovníci za zdravie môže poisťovňu Dôvera požiadať každý poistenec či poistenkyňa Dôvery alebo ich zákonný zástupcovia, ak ide o deti alebo o hendikepované osoby. Prijímatelia a prijímateľky môžu tento finančný príspevok čerpať aj retroaktívne, teda v období od januára do decembra 2023. Získané finančné príspevky potom môžu použiť na ošetrenia, zákroky alebo operácie v zahraničí, rehabilitácie po úrazoch alebo pre hendikepovaných, rekonvalescenciu alebo kúpeľnú liečbu či pomôcky, ktoré si pacienti a pacientky hradia sami, pretože sa na ne nevzťahuje, alebo len čiastočne vzťahuje, úhrada z verejného zdravotného poistenia. Zistite, ktorí bojovníci už podporu na zlepšenie svojho zdravia získali. Prečítajte si ich príbehy TU.

Ako dopadlo jesenné kolo Bojovníkov za zdravie v roku 2022?

Minulý rok na jeseň získalo finančný príspevok na svoje zdravie presne 100 zo 403 žiadateľov a žiadateliek. Poisťovňa Dôvera ich v rámci programu Bojovníci za zdravie podporila sumou 152 182 eur.  Zo sto grantistov jesenného kola programu Bojovníci za zdravie bolo 52 chlapcov a mužov, a 48 žien a dievčat. Najmladšími bojovníčkami za zdravie boli vtedy ani nie polročné dievčatká Natálka z Nitrianskeho kraja a Noemi z Trnavského kraja. Zatiaľ čo Natálke pomohla poisťovňa príspevkom na intenzívnu rehabilitáciu, Noemi Dôvera zabezpečila monitor dychu. Najstaršou bojovníčkou bola 75-ročná pani Božena z Trenčianskeho kraja, ktorá potrebovala transplantáciu buniek očí.