BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE: Požiadajte o príspevok na zdravotnú starostlivosť pre seba alebo svoje deti od poisťovne Dôvera

O príspevok na zdravotnú starostlivosť môžete požiadať online na webovej stránke https://www.dovera.sk/bojovnici/domov.

Od štvrtka 4. apríla môžu poistenci a poistenky Dôvery opäť požiadať o príspevok na zdravotnú starostlivosť, ktorú im zdravotné poisťovne bežne nepreplácajú. Jarné kolo grantového programu Bojovníci za zdravie bude pre individuálnych žiadateľov a žiadateľky o príspevok otvorené do utorka 7. mája 2024. Zabojujte za svoje zdravie alebo za zdravie svojich blízkych a zlepšite kvalitu svojho života.

Žiadosť o príspevok môžete vyplniť elektronicky na webovej stránke https://www.dovera.sk/bojovnici/domov.


Kto a na čo môže žiadať o príspevok?

O grant z programu Bojovníci za zdravie môže požiadať každý poistenec a každá poistenka Dôvery alebo ich zákonný zástupcovia. Získané finančné príspevky potom môžu použiť na:

  • zákroky alebo operácie, ktoré vedú k zlepšeniu zdravotného stavu,
  • rehabilitácie po úrazoch alebo pre zdravotne znevýhodnených,
  • rekonvalescenciu alebo kúpeľnú liečbu,
  • kúpu liekov, ktoré si pacienti a pacientky platia sami alebo za ne doplácajú,
  • pomôcky, ktoré si pacienti a pacientky hradia sami, pretože sa na ne nevzťahuje alebo len čiastočne vzťahuje úhrada z verejného zdravotného poistenia.

Ela s Downovým syndrómom získala z programu Bojovníci za zdravie príspevok na hipoterapie. Adamkovi, ktorý prekonal krvácanie do mozgu, zas venovala poisťovňa Dôvera financie na rehabilitácie, rovnako ako pani Márii – po mozgovej príhode.  Andrea použila príspevok na operáciu očí, malej Lilien zaň rodičia zabezpečili rečový procesor. Zistite, ktorí ďalší bojovníci a bojovníčky už podporu na zlepšenie svojho zdravia získali. Prečítajte si ich príbehy TU.

Ako vyzerá hodnotenie žiadostí?

Žiadosti hodnotia v prvom kole odborníci a odborníčky z oblasti lekárstva a farmácie. V druhom kole žiadosti posúdi Nadácie pre deti Slovenska. Tá má ako garant programu s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií už takmer 30-ročné skúseností.

Oznámenie o výsledkoch grantového programu príde každému žiadateľovi a žiadateľke, na e-mail.

Dôležité dátumy

  • Prijímanie žiadostí: 4.4.2024 – 7.5.2024
  • Príspevky sú určené na výdavky na zdravotnú starostlivosť nehradenej z verejného zdravotného poistenia, ktoré vzniknú v čase od 1.1.2024 do 31.12.2024

Bojovníci za zdravie v roku 2023

Grantový program Bojovníci za zdravie spustila poisťovňa Dôvera v roku 2012. Odvtedy sa dvakrát ročne, v jarnom a jesennom kole, snaží pomôcť svojim klientom a klientkám zlepšiť ich zdravie a zvýšiť kvalitu ich života. Za 12 rokoch podporili už viac ako 1 740 žiadateľov a žiadateliek o tento príspevok v hodnote takmer dva a pol milióna eur.

Jarné kolo 2023: Finančný príspevok z jarného kola grantového programu Bojovníci za zdravie získalo 80 poistencov a poistenkýň Dôvery. Z nich bolo 35 chlapcov a mužov, žien a dievčat bolo spolu 45. Najmladším bojovníkom za zdravie bol vtedy ani nie ročný Martinko z Trenčianskeho kraja, ktorý pre zdravotné ťažkosti potreboval rehabilitácie. Naopak, najstaršou bojovníčkou na jar minulého roka bola 91-ročná pani Emília z Bratislavského kraja. Príspevok použila na rekonvalescenciu a rehabilitácie. Poisťovňa Dôvera ich podporila sumou 115 121,35 eur.

Jesenné kolo 2023: Zo 103 podporených žiadateľov a žiadateliek bolo 66 chlapcov a mužov, 37 žien a dievčat. Z nich 78 nemalo viac ako 30 rokov. Najmladším bojovníkom za zdravie na jeseň minulého roka bol vtedy len polročný Janko z Prešovského kraja, ktorý pre zdravotné ťažkosti potreboval operáciu. Naopak, najstarším bojovníkom bol 66-ročný dôchodca Miroslav z Trenčianskeho kraja, ktorý finančný príspevok tiež použil na rehabilitácie. Poisťovňa Dôvera ich podporila spolu sumou 161 816 eur.

+ Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: Okrem toho, poisťovňa Dôvera podporila v roku 2023 sumu 299 209 tisíc eur aj 25 inštitúcií po celom Slovensku, aby mohli ľuďom poskytovať lepšiu zdravotnú alebo doplnkovú starostlivosť. Tie ich využili napríklad na rozšírenie služieb neurologicko-rehabilitačného centra o terapie pre deti po detskej mozgovej obrne, pre hendikepovaných ľudí s pohybovými poruchami, pre ľudí s mozgovými príhodami, aj pre seniorov a seniorky. Financie z grantu išli aj na klinicko-logopedickú intervenciu, včasný záchyt poruchy sluchu u detí, ale aj na zlepšenie komplexnej starostlivosti pre pacientky a ich bábätká na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.