103 bojovníkov a bojovníčok dostane od poisťovne Dôvera príspevok na podporu zdravia za takmer 162 tisíc eur

Finančný príspevok z jesenného kola grantového programu Bojovníci za zdravie získa presne 103 poistencov a poistenkýň Dôvery. Tí sa oň uchádzali od 5. septembra do 5. októbra tento rok. Poisťovňa Dôvera ich v rámci programu Bojovníci za zdravie podporí sumou 161 816 eur.

Zo 103 podporených žiadateľov a žiadateliek je 66 chlapcov a mužov, 37 žien a dievčat. Sedemdesiatosem z podporených žiadateľov a žiadateliek nemá viac ako 30 rokov. Najmladším bojovníkom za zdravie je len polročný Janko z Prešovského kraja, ktorý pre zdravotné ťažkosti potrebuje operáciu. Naopak, najstarším bojovníkom je 66-ročný pán Miroslav z Trenčianskeho kraja, ktorý finančný príspevok použije na rehabilitácie.

Pomoc pritom smeruje do všetkých krajov Slovenska. Najviac finančných prostriedkov opäť putuje na rehabilitácie, doplnkovú liečbu a špeciálne terapie. Poisťovňa Dôvera  však podporí aj takých bojovníkov a bojovníčky za zdravie, ktorým chýbali financie na zdravotné pomôcky a ich opravu, operácie, špeciálne lieky či liečbu v zahraničí.

Ako vyzeralo hodnotenie žiadostí?

Žiadosti hodnotili v prvom kole odborníci a odborníčky z oblasti farmácie, aj lekári a lekárky. V druhom kole žiadosti posudzovali zástupcovia a zástupkyne zdravotnej poisťovne Dôvera a Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má ako garant tohto programu takmer 30 rokov skúseností s transparentným prerozdeľovaním financií.

Kto môže žiadať o grant Bojovníci za zdravie pre individuálnych žiadateľov?

O finančný príspevok z grantového programu Bojovníci za zdravie môže poisťovňu Dôvera požiadať každý poistenec či poistenkyňa Dôvery alebo ich zákonný zástupcovia, ak ide o deti alebo o hendikepované osoby. Prijímatelia a prijímateľky môžu tento finančný príspevok čerpať aj retroaktívne. Získané finančné príspevky potom môžu použiť na ošetrenia, zákroky alebo operácie v zahraničí, rehabilitácie po úrazoch alebo pre hendikepovaných, rekonvalescenciu alebo kúpeľnú liečbu či pomôcky, ktoré si pacienti a pacientky hradia sami, pretože sa na ne nevzťahuje, alebo len čiastočne vzťahuje, úhrada z verejného zdravotného poistenia. Zistite, ktorí bojovníci už podporu na zlepšenie svojho zdravia získali. Prečítajte si ich príbehy TU.

Ako dopadlo jarné kolo Bojovníkov za zdravie v roku 2023?

Finančný príspevok z jarného kola grantového programu Bojovníci za zdravie získalo 80 poistencov a poistenkýň Dôvery. Tá ich v rámci programu Bojovníci za zdravie podporila sumou 115 121,35 eur. Z 80 podporených žiadateľov a žiadateliek bolo 35 chlapcov a mužov, 45 žien a dievčat. Najmladším bojovníkom za zdravie bol vtedy ani nie ročný Martinko z Trenčianskeho kraja, ktorý pre zdravotné ťažkosti potreboval rehabilitácie. Naopak, najstaršou bojovníčkou na jar tento rok bola 91-ročná pani Emília z Bratislavského kraja. Príspevok použila na rekonvalescenciu a rehabilitácie.