Detský fond Cloetta: Aj v jubilejnom 15. ročníku podporíme projekty pre deti a mládež v Levickom okrese

Vyhlasujeme 15. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. So spoločnosťou Cloetta Slovakia, s.r.o. tak opäť finančne podporíme projekty, ktoré pomáhajú riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice. Žiadosti o grant je potrebné vypracovať a poslať do 15. októbra 2023 v našej online aplikácii TU.

Všetky podrobnosti o podmienkach a možnostiach grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta nájdete TU v sekcii Dokumenty pod názvom Grantové podmienky 15. ročník.

Dôležité informácie o 15. ročníku Detského fondu Cloetta:

 • Online žiadosti o grant môžete vypĺňať od utorka 27. júna 2023 do nedele 15. októbra 2023.
 • Spolufinancovanie: Finančný príspevok z grantového programu Detský fond Cloetta môže pokryť náklady na váš projekt maximálne do výšky 95 % celkových nákladov, sami musíte byť schopní financovať svoj projekt vo výške 5 % z celkových nákladov na projekt
 • POZOR: Finančná podpora bude opäť určená primárne na už existujúce, minimálne jeden rok trvajúce projekty, ktorým tento grant umožní ďalší rozvoj a lepšie fungovanie. Žiadať o príspevok môžete aj na projekty, ktoré sme v minulosti ešte nepodporili týmto grantovým programom, ale majú za sebou už nejakú históriu a chcete ich posunúť ďalej.

Vedeli ste, že…?

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska. Prostredníctvom tohto fondu spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne svojej pôsobnosti už 15 rokov. Za posledných 14 rokov podporila Cloetta viac ako 85 projektov za viac než 120 tisíc EUR, do ktorých bolo zapojených približne 32 tisíc detí a mladých ľudí z Levického okresu.

Spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. vznikla fúziou spoločností LEAF a Cloetta. Leaf je cukrovinkárska spoločnosť zameraná na výrobu žuvacích cukríkov, žuvačiek a pastiliek. Cloetta je najstarším výrobcom čokolády v Škandinávii s predajom najmä vo Švédsku. Cloetta Slovakia je zas jedným z hlavných výrobcov v cukrovinárskom priemysle. Na trhoch, na ktorých pôsobí, trvalo zastáva vždy poprednú pozíciu.

Spoločnosť sa na Slovensku etablovala v roku 2005 a v levickom priemyselnom parku pôsobí od roku 2006. Do výstavby závodu investovala približne 20 miliónov eur a riadna prevádzka sa začala v júni 2007. V súčasnosti firma zamestnáva vyše 700 zamestnancov a ročne produkuje 30 000 ton výrobkov. Postupne rozširuje výrobu o ďalšie technológie a rôzne nové druhy výrobkov. Produkty smerujú na škandinávsky trh, do Francúzska, Holandska a Veľkej Británie.

Mohlo by vás zaujímať: Kto získal podporu zo 14. ročníka Detského fondu Cloetta? Podporili sme projekty na podporu zdravotne znevýhodnených aj seniorov. Viac sa dozviete TU.

Tekovská knižnica v Leviciach zorganizovala v roku 2023 už 31. ročník projektu určeného na podporu čítania detí v Leviciach s názvom ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME. Podporili sme ho práve v rámci 14. ročníka Detského fondu Cloetta. Zdroj fotografií: Facebookový profil Tekovskej knižnice

Ciele grantového programu Detský fond Cloetta

 • zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí
 • zlepšiť vzdelanosť detí a mladých ľudí
 • vytvoriť podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi
 • podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, ktoré spájajú svoj potenciál v prospech detí a mladých ľudí
 • podporiť dlhodobé zmeny, ktoré aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia deti a mladých ľudí

Kto môže požiadať o grant

O podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy)
 • samosprávy (s tým, že za organizácie bez právnej subjektivity, napríklad škola alebo pobočka mimovládnej organizácie, žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ, teda obec alebo ústredie organizácie)
 • cirkevné inštitúcie
 • rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán, nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva a pôsobia v okrese Levice

Dôležité dátumy:

 1. Výzva – vyhlásenie grantového programu: 27. jún 2023
 2. Podávanie projektov: 27. jún – 15. október 2023
 3. Hodnotiaci proces: október – november 2023
 4. Vyhlásenie výsledkov: november 2023
 5. Zmluvný proces: november – december 2023
 6. Realizácia podporených projektov: 1.  december 2023 – 30. jún 2024
 7. Priebežné programové správy: 1.  december 2023 – 30. jún 2024
 8. Záverečné správy, vyúčtovanie: do 15 dní od ukončenia projektu

Kde požiadať o grant

Žiadosti o projekty je potrebné vypracovať a poslať v našej online aplikácii TU. Žiadosti doručené iným spôsobom, alebo po tomto termíne, nebudú akceptované. Všetky podrobnosti o podmienkach a možnostiach grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta nájdete TU v sekcii Dokumenty pod názvom Grantové podmienky 15. ročník.

Konzultácie

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektov je možné konzultovať s projektovou manažérkou Nadácie pre deti Slovenska Veronikou Masárovou na e-mailovej adrese: veronika.masarova@nds.sk (do predmetu napíšte konzultácia a názov organizácie), prípadne zavolajte na telefónne číslo 0948 666 821, alebo na telefónne číslo 02/52 63 64 71. Korešpondenčná adresa, kde nás nájdete, je Nadácie pre deti SlovenskaHeydukova 3, 811 08 Bratislava.