Detský fond Cloetta: Podpora projektov pre deti a mládež v Levickom okrese je po roku späť, už 16.-krát

Vyhlasujeme 16. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. So spoločnosťou Cloetta Slovakia, s.r.o. tak opäť finančne podporíme projekty, ktoré pomáhajú riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice. Žiadosti o grant je potrebné vypracovať a podať elektronicky do 16. októbra 2024 v našom ONLINE systéme EGRANT.

Všetky podrobnosti o podmienkach a možnostiach grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta nájdete TU v sekcii Dokumenty pod názvom Grantové podmienky 16. ročník.

Dôležité informácie o 16. ročníku Detského fondu Cloetta:

 • Online žiadosti o grant môžete vypĺňať od štvrtka 27. júna 2024 do stredy 16. októbra 2024.
 • Spolufinancovanie: Finančný príspevok z grantového programu Detský fond Cloetta môže pokryť náklady na váš projekt maximálne do výšky 95 % celkových nákladov, sami musíte byť schopní financovať svoj projekt vo výške 5 % z celkových nákladov na projekt.
 • POZOR: Finančná podpora bude opäť určená primárne na už existujúce, minimálne jeden rok trvajúce projekty, ktorým tento grant umožní ďalší rozvoj a lepšie fungovanie. Žiadať o príspevok môžete aj na projekty, ktoré sme v minulosti ešte nepodporili týmto grantovým programom, ale majú za sebou už nejakú históriu a chcete ich posunúť ďalej.

Ciele grantového programu Detský fond Cloetta

 • zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí
 • zlepšiť vzdelanosť detí a mladých ľudí
 • vytvoriť podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi
 • podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, ktoré spájajú svoj potenciál v prospech detí a mladých ľudí
 • podporiť dlhodobé zmeny, ktoré aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia deti a mladých ľudí

Kto môže požiadať o grant

O podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy)
 • samosprávy (s tým, že za organizácie bez právnej subjektivity, napríklad škola alebo pobočka mimovládnej organizácie, žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ, teda obec alebo ústredie organizácie)
 • cirkevné inštitúcie
 • rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán, nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva a pôsobia v okrese Levice

! Za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie).

Dôležité dátumy

 1. výzva – vyhlásenie grantového programu: 27. jún 2024
 2. podávanie projektov: 27. jún – 16. október 2024
 3. vyhlásenie výsledkov: november 2024
 4. hodnotiaci proces: október november 2024
 5. zmluvný proces: november  december 2024
 6. realizácia podporených projektov: 1. december 2024 –  30. jún 2025
 7. priebežné programové správy: 1. december 2024 – 30. jún 2025
 8. záverečné správy, vyúčtovanie: do 15 dní od ukončenia projektu

Kde požiadať o grant

Žiadosti o projekty je potrebné vypracovať a elektronicky podať v našom ONLINE systéme EGRANT do 16. októbra 2024. Žiadosti doručené iným spôsobom, alebo po tomto termíne, nebudú akceptované. Všetky podrobnosti o podmienkach a možnostiach grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta nájdete TU v sekcii Dokumenty pod názvom Grantové podmienky 16. ročník.

Konzultácie

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektov je možné konzultovať s projektovou manažérkou Nadácie pre deti Slovenska Veronikou Masárovou na e-mailovej adrese: veronika.masarova@nds.sk (do predmetu napíšte konzultácia a názov organizácie), prípadne zavolajte na telefónne číslo 0948 666 821, alebo na telefónne číslo 02/52 63 64 71. Korešpondenčná adresa, kde nás nájdete, je Nadácie pre deti SlovenskaHeydukova 3, 811 08 Bratislava.


Vedeli ste, že…?

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska. Prostredníctvom tohto fondu spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne svojej pôsobnosti už 15 rokov. Za posledných 15 rokov podporila Cloetta viac ako 90 projektov za viac než 130 tisíc EUR, do ktorých bolo zapojených približne 33 tisíc detí a mladých ľudí z Levického okresu.

Spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. vznikla fúziou spoločností LEAF a Cloetta. Leaf je cukrovinkárska spoločnosť zameraná na výrobu žuvacích cukríkov, žuvačiek a pastiliek. Cloetta je najstarším výrobcom čokolády v Škandinávii s predajom najmä vo Švédsku. Cloetta Slovakia je zas jedným z hlavných výrobcov v cukrovinárskom priemysle. Na trhoch, na ktorých pôsobí, trvalo zastáva vždy poprednú pozíciu.

Spoločnosť sa na Slovensku etablovala v roku 2005 a v levickom priemyselnom parku pôsobí od roku 2006. Do výstavby závodu investovala približne 20 miliónov eur a riadna prevádzka sa začala v júni 2007. V súčasnosti firma zamestnáva vyše 700 zamestnancov a ročne produkuje 30 000 ton výrobkov. Postupne rozširuje výrobu o ďalšie technológie a rôzne nové druhy výrobkov. Produkty smerujú na škandinávsky trh, do Francúzska, Holandska a Veľkej Británie.

Mohlo by vás zaujímať: Kto získal podporu z 15. ročníka Detského fondu Cloetta? Podporili sme športový klub, lezecký tím, deti so špeciálnymi potrebami aj projekt environmentálnej výchovy. Viac sa dozviete TU.