Detský fond Cloetta: V Levickom okrese podporíme projekty pre deti a mladých už 14. raz

Vyhlasujeme 14. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Opäť tak vďaka spoločnosti Cloetta Slovakia, s.r.o. finančne podporíme projekty, ktoré pomáhajú riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice. Žiadosti o projekty je potrebné vypracovať a poslať v našej online aplikácii TU.

Všetky podrobnosti o podmienkach a možnostiach grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta nájdete TU v sekcii Dokumenty pod názvom Grantové podmienky 14. ročník.

Tento rok nás však čaká pár zmien:

 • prihlášku o grant môžete poslať už dnes, 27. júna 2022 (predchádzajúce roky sme tento grantový program spúšťali až v septembri)
 • prihlasovanie sme tak predĺžili na štyri mesiace do 16. októbra 2022
 • spolufinancovanie vašich organizácii sa vám znižuje z pôvodných 10 % na 5 % (pri projektoch môže finančný príspevok z grantového programu Detský fond Cloetta pokryť náklady na váš projekt maximálne do výšky 95 % celkových nákladov, sami musíte byť schopní financovať svoj projekt vo výške 5 % z celkových nákladov na projekt)

Nemení sa však to, že finančná podpora bude opäť určená primárne na už existujúce, minimálne jeden rok trvajúce projekty, ktorým tento grant umožní ďalší rozvoj a lepšie fungovanie. Žiadať o príspevok môžete aj na projekty, ktoré sme v minulosti ešte nepodporili týmto grantovým programom, ale majú za sebou už nejakú históriu a chcete ich posunúť ďalej.

Mohlo by vás zaujímať: Kto získal podporu z 13. ročníka Detského fondu Cloetta? Podporili sme projekty na podporu zdravotne znevýhodnených aj seniorov. Viac sa dozviete TU.

Vedeli ste, že…?

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska. Prostredníctvom tohto fondu spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne svojej pôsobnosti už 14 rokov. Za posledných 13 rokov podporila Cloetta 82 projektov za 112 107, 47 EUR, do ktorých bolo zapojených približne 6 000 dospelých a viac ako 31 451 detí a mladých ľudí z Levického okresu.

Spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. vznikla fúziou spoločností LEAF a Cloetta. Leaf je cukrovinkárska spoločnosť zameraná na výrobu žuvacích cukríkov, žuvačiek a pastiliek. Cloetta je najstarším výrobcom čokolády v Škandinávii s predajom najmä vo Švédsku. Cloetta Slovakia je zas jedným z hlavných výrobcov v cukrovinárskom priemysle. Na trhoch, na ktorých pôsobí, trvalo zastáva vždy poprednú pozíciu.

Spoločnosť sa na Slovensku etablovala v roku 2005 a v levickom priemyselnom parku pôsobí od roku 2006. Do výstavby závodu investovala približne 20 miliónov eur a riadna prevádzka sa začala v júni 2007. V súčasnosti firma zamestnáva vyše 700 zamestnancov a ročne produkuje 30 000 ton výrobkov. Postupne rozširuje výrobu o ďalšie technológie a rôzne nové druhy výrobkov. Produkty smerujú na škandinávsky trh, do Francúzska, Holandska a Veľkej Británie.

Ciele grantového programu

 • zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí
 • zlepšiť vzdelanosť detí a mladých ľudí
 • vytvoriť podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi
 • podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, ktoré spájajú svoj potenciál v prospech detí a mladých ľudí
 • podporiť dlhodobé zmeny, ktoré aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia deti a mladých ľudí

Kto môže požiadať o grant

O podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy)
 • samosprávy (s tým, že za organizácie bez právnej subjektivity, napríklad škola alebo pobočka mimovládnej organizácie, žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ, teda obec alebo ústredie organizácie)
 • cirkevné inštitúcie
 • rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán, nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva a pôsobia v okrese Levice

Dôležité dátumy:

 1. Výzva – vyhlásenie grantového programu: 27. jún 2022
 2. Podávanie projektov: 27. jún – 16. október 2022
 3. Hodnotiaci proces: október – november 2022
 4. Vyhlásenie výsledkov: november 2022
 5. Zmluvný proces: november – december 2022
 6. Realizácia podporených projektov: 1.  december 2022 – 30. jún 2023
 7. Priebežné programové správy: 1.  december 2022 – 30. jún 2023
 8. Záverečné správy, vyúčtovanie: do 15 dní od ukončenia projektu

Kde požiadať o grant

Žiadosti o projekty je potrebné vypracovať a poslať v našej online aplikácii TU. Žiadosti doručené iným spôsobom, alebo po tomto termíne, nebudú akceptované.Všetky podrobnosti o podmienkach a možnostiach grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta nájdete TU v sekcii Dokumenty pod názvom Grantové podmienky 14. ročník.

Konzultácie

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektov je možné konzultovať s projektovou manažérkou Nadácie pre deti Slovenska Veronikou Masárovou na e-mailovej adrese: veronika.masarova@nds.sk (do predmetu napíšte konzultácia a názov organizácie), prípadne zavolajte na telefónne číslo 0948 666 821, alebo na telefónne číslo 02/52 63 64 71. Korešpondenčná adresa, kde nás nájdete, je Nadácie pre deti SlovenskaHeydukova 3, 811 08 Bratislava.