DOBRÝ ŠTART: Ako sme rozvíjali sociálno-finančnú gramotnosť detí z detských domovov (2022-2023)

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti je dnes vo všeobecnosti obrovskou výzvou. Nehovoriac o tom, ak ide o deti a mladých ľudí z nestabilného rodinného prostredia, čo vyrastajú v Centrách pre deti a rodiny. Tak sa dnes volajú bývalé detské domovy. Vzdelávať však treba aj dospelých. Najmä preto, aby efektívne odovzdali svoje poznatky o finančných tokoch deťom a mladým ľuďom. Kvalitné vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok centier pre deti a rodiny je základom sociálno-finančnej gramotnosti všetkých – detí aj dospelých – v týchto centrách. Každodennými činnosťami ich totiž pripravujú na moment, keď budú musieť centrum, ich dočasný domov, opustiť a osamostatniť sa. Túto myšlienku, ktorú v Nadácii pre deti Slovenska rozvíjame už od roku 2018, finančne podporila v roku 2023 Nadácia Národnej banky Slovenska. Konkrétne náš projekt s názvom Dobrý štart a spoluprácu na rozvoji sociálno-finančnej gramotnosti s Centrami pre deti a rodiny (CDR) v Tŕní, Novej Bani, Kremnici, Hriňovej a v Trenčíne.

Dôležitým zámerom bolo naučiť deti a mladých dospelých z týchto centier porozumieť základným finančným produktom, s ktorými sa budú bežne v živote po odchode z chráneného prostredia centier stretávať. Od októbra 2022 do novembra 2023 sme preto vyškolili 19 pracovníkov a pracovníčok v metodike, ktorá zážitkovou formou rozvíja sociálne zručnosti detí a mladých ľudí. Tie sú potrebné pre prácu s financiami. Myslíme tým zodpovednosť, čestnosť, zdravý rozum, kritické myslenie, osvojovanie si hodnôt s vyšším cieľom. Online formou sme ich postupne desať mesiacov zoznamovali s týmito jednotlivými deviatimi oblasťami našej metodiky:

K metodike rozvoja sociálno-finančnej gramotnosti sme vytvorili deväť vzdelávacích e-learningových videí, ktoré pracovníkom a pracovníčkam CDR-iek dávajú návod na to, ako ju aplikovať v praxi priamo v centrách pre deti a rodiny. Samotnú metodiku sme pripravili aj vo forme graficky spracovaných pracovných listov s 9 kapitolami, ktoré priamo nadväzujú na jednotlivé videá a ponúkajú aj tipy na interaktívne aktivity. Pracovníci a pracovníčky zapojení do nášho projektu hodnotili našu metodiku ako „dobre vypracovanú, zrozumiteľnú, aktivity v praxi využiteľné“.

V samotných centrách ju potom implementovali vyše 10 mesiacov a odučili pritom 387 hodín. Veľkou podporou im pritom boli mentori a mentorky priamo z centier pre deti a rodiny, ktorí majú s využívaním našej metodiky už dlhodobejšie skúsenosti a odhodlane nám pomáhali naučiť ju používať aj svojich ďalších kolegov a kolegyne z centier.

Bazén, detský tábor aj praktické zážitky a aktivity

Okrem dospelých sme sa venovali aj deťom a mladým ľuďom. Zážitkovou formou a praktickými aktivitami si deti v prostredí centier osvojovali rôzne sociálne či finančné zručnosti. Vzdelávania na rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti sa zúčastnilo 125 detí do 15 rokov a približne 57 mladých ľudí nad 15 rokov. Venovali sme sa reálnym rizikám, ktoré ich po odchode z centra čakajú, ale aj tomu, ako úspešne zvládnuť súčasnú etapu ich života pre lepšiu budúcnosť.

V spolupráci s Centrami pre deti a rodiny v Tŕní, Hriňovej a Kremnici sme zorganizovali 5-dňový letný tábor pre 30 mladých dospelých, ktorí sa budú čoskoro musieť osamostatniť. Okrem obľúbeného máčania sa v bazéne sme sa od pondelka 14. do piatku 18. augusta venovali zaujímavým kreatívnym aktivitám, pri ktorých sa nasmiali malí aj veľkí. Domovom sa nám na tých pár dní stala Chata Lodiar pri Počúvadlianskom jazere. Vytvárali sme schránky na táborovú poštu, navrhovali sme logo tábora, o ktorom deti neskôr hlasovali, ale venovali sme sa aj práci vo firmách a službách. Jedno dopoludnie sme s nimi skúšali nakresliť stavebný projekt a podľa neho postaviť budovu v zmenšenej podobe, vyrábali sme aj svietniky a medaile. V iný deň sme zas deti a mladých ľudí nechali vymyslieť si vlastnú firmu, ktorá by bola ich súkromným biznisom. Z tábora sa razom stalo masážne centrum, kaderníctvo, tetovacie štúdio, požičovňa kníh aj auto umyváreň. Domov sme neodišli bez toho, aby sme s deťmi nepracovali na rozpočte celého tábora, no skúšali sme s nimi diskutovať aj o tom, ako sa správne argumentuje, ak žiadame niekoho, napríklad firmu, o sponzorstvo. No a po burze dobrých nápadov zo všetkých prítomných centier pre deti a rodiny, pridali sa k nám aj priatelia z CDR v Novej Bani, bol čas vrátiť sa naspäť do reality.

Takmer 90 detí z centier pre deti a rodiny sa počas trvania projektu zúčastnilo jednorazových aktivít zameraných na rozvoj ich finančnej gramotnosti – napríklad Medzinárodného kvízu o peniazoch či aktivity s názvom Šetrí celé CDR. Veľký úspech medzi deťmi malo päť peer-to-peer stretnutí nielen medzi rôznymi centrami, ale aj medzi rôznymi vekovými skupinami v rámci samotných CDR-iek. Ostatne, presvedčte sa o tom sami. Raz, dva, tri – akcia!

Akcia PIZZA

Sociálno-finančná gramotnosť sa najlepšie cibrí v praxi. Napríklad tak, ako to urobili vychovávateľky z Centra pre deti a rodiny v Hriňovej s deviatimi deťmi od 6 do 17 rokov – raz si pizzu objednali v reštaurácii, druhýkrát si ju urobili podľa receptu z internetu sami. Potom si rozpočty, ktoré minuli na obe akcie, podrobne rozobrali a čo to aj zistili. Napríklad to, že spracovanie surovín v domácom prostredí je nielen lacnejšie, ale môže byť aj výhodnejšie. Podarilo sa im vypočítať, že za rovnakú cenu dostali v reštaurácii štyri chutné pizze, no doma si ich urobili rovno desať, a ešte aj podľa vlastnej chuti! A za suroviny na vrchu pizze dokonca nemuseli doplácať toľko, koľko v pizzérii.

Pri tejto aktivite deti navyše pracovali v dvoch skupinách, takže si navzájom ešte aj vysvetlili, aké životné zručnosti pri akcii PIZZA využili, prípadne aké nové sa naučili. Je to vynikajúca aktivita, ktorá môže naučiť deti vnímať, ako sa peniaze točia v obehu, dá im aj reálny obraz o cenách služieb a potravín, či príjemnú skúsenosť s prípravou vlastného chutného jedla, z ktorého si odnesú pozitívne skúsenosti.

Akcia KONTAKTNÁ ZOO

O to, aby si deti poriadne vyskúšali svoju finančnú gramotnosť v praxi sa počas trvania projektu pokúsili aj v Centre pre deti a rodiny v Tŕní – s desiatimi deťmi od 5 do 16 rokov. Najskôr sa rozdelili do dvoch skupín – podľa toho, kto chcel ísť kam na výlet. Potom s pomocou vychovávateliek zisťovali, aký finančný obnos potrebujú na výlet do zábavného parku aj do kontaktnej ZOO. Finančný plán si starostlivo zapisovali na papier. Obsahoval rozpis nákladov na cestovné, vstupné, stravu aj pitný režim. Dohodli sa, že si skúsia sami zohnať peniaze na stravu a pitný režim. Potom prišlo na rad rozhodovanie o tom, ako tieto financie vlastne získať. V centre zasadla kreatívna rada detí a mladých ľudí, ktorí do pléna hádzali jeden nápad za druhým. Nakoniec zvíťazila auto umyváreň – deti sa rozhodli, že budú počas jedného týždňa každý deň poskytovať jednu hodinu poobede svoje umývacie služby náhodným pocestným aj obyvateľom a obyvateľkám obce. A to všetko za dobrovoľný príspevok.

Deti to vzali skutočne vážne. K svojim službám vytvorili aj reklamný pútač z kartónu, ktorý umiestnili na viditeľné miesto dvora pred centrum. O daroch si pravidelne viedli aj záznamy. Podarilo sa – na výlet sa vyzbieralo dosť peňazí! No a po výlete nechýbalo ani komunitné sedenie k tomu, čo sa deckám na tejto aktivite páčilo, aké zručnosti pri nej posilňovali a čo nové sa naučili Vychovávateľky v nich touto aktivitou zasiali semienko podnikateľského ducha. Podľa nás je to správna cesta, ako naučiť deti tvorivosti pri hľadaní sebauplatnenia a získavania finančných prostriedkov.

Spätná väzba

Na úroveň nášho projektu Dobrý štart a všetkých projektových aktivít sme získali od účastníkov a účastníčok zaujímavú spätnú väzbu. Osvedčili sa im najmä skúsenosti a pomoc mentorov, zážitkové aktivity ako zavádzanie životných zručností, peer-to-peer vzdelávanie či zapájanie detí do plánovania a realizácie aktivít. Tu sú ukážky spätnej väzby:

  • „Projekt sa v našom zariadení veľmi osvedčil. Splnil naše očakávania. Deti sa naučili viac či menej hospodáriť s financiami, plánovať svoj rozpočet. Trénovali si životné zručnosti a zamýšľali sa nad nimi.“
  • „Páčila sa nám podrobná metodika, ale aj úvodný a záverečný workshop, kde sme mali príležitosť vymeniť si skúsenosti a nápady. Bolo obohacujúce a veľmi nápomocné disponovať finančnými prostriedkami, ktoré sa mohli použiť na aktivity a praktický čin.“
  • „Projekt je na vysokej úrovni, takže mu nie je čo vytknúť. Keď nebol priestor stihnúť aktivitu, nebol problém predĺžiť termín. Nakoľko som sa zúčastnila aj táboru, ten tiež hodnotím super.“

Dobrý štart v číslach

DOSIAHNUTÉ CIELE A VÝSLEDKY PROJEKTU V ČÍSLACH 1

Výsledok (merateľný ukazovateľ)Plánovaná
hodnota
Reálne dosiahnutá
hodnota
Počet zapojených Centier pre deti a rodinu 56
Počet vyškolených pracovníkov CDR vo využívaní metodiky sociálno-finančnej
gramotnosti
2019
Počet pracovníkov CDR v pozícii mentora 55
Počet mladých dospelých (od 15 r.) klientov CDR, ktorí získajú zručnosti v
oblasti soc.-fin. gramotnosti a utvrdí si svoje praktické zručnosti v tejto oblasti
5057
Počet detí (do 15 r.) klientov CDR, ktorí získajú zručnosti v oblasti soc.-fin.
gramotnosti a budú zapojené do aktivít realizovaných zážitkovou formou
270215
Počet realizovaných vzdelávacích hodín 220368

DOSIAHNUTÉ CIELE A VÝSLEDKY PROJEKTU V ČÍSLACH 2

Výstup / výsledok (merateľný ukazovateľ)Plánovaná
hodnota
Reálne dosiahnutá
hodnota
Aktualizácia vzdelávacieho obsahu e-learningu11
Vytvorenie vzdelávacích videí 1019
Realizácia vzdelávacích workshopov33
Absolventi vzdelávacích workshopov2531
Absolventi vzdelávacích aktivít v rámci metodiky sociálno-finančnej
gramotnosti
270272
Počet realizovaných vzdelávacích hodín250 385
Rovesnícke návštevy55
Počet pracovníkov CDR zapojených do vzdelávania a aktivít2531

ĎAKUJEME!

Ďakujeme Nadácii Národnej banky Slovenska za možnosť realizovať projekt Dobrý štart, za možnosť vytvoriť ucelený a funkčný systém vzdelávania sociálno-finančnej gramotnosti detí a mladých dospelých v Centrách pre deti a rodiny a ich prípravu na odchod do samostatného života.