Európsky kvíz o peniazoch: Národné kolo je za nami. Bleskovým výpredajom by mládež nepodľahla, ale kreditnej karte áno

Šiesty ročník Medzinárodného kvízu o peniazoch je za nami! Zvládli sme ho aj s menšími komplikáciami s hracou platformou Kahoot! v úvode kvízu, tie nás však zdržali len desať minút. Už piaty raz po sebe zvládli súťažiaci lepšie praktické otázky zamerané na zručnosti ako otázky zamerané na vedomosti a vymenovanie faktov. Naopak, pravidelne sa stáva, že mladí ľudia majú problém identifikovať kreditnú kartu ako formu dlhu. Percentuálny priemer úspešnosti v tomto ročníku národného kola (necelých 44 %) však bol o čosi nižší ako minulý rok (56,85 %). Viac výsledkov nájdete v texte nižšie.

Národného kola 6. ročníka Európskeho kvízu o peniazoch (European Money Quiz) sa vo štvrtok 23. marca zúčastnilo viac ako 3 635 žiakov a žiačok od 13 do 15 rokov. To je o 1 585 viac ako v roku 2022, dosiahli sme nový rekord! Tento rok boli žiaci a žiačky súčasťou 319 tímov zo 165 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Ako vždy, aj v roku 2023 sa kvízovalo naživo online na platforme Kahoot! aj prostredníctvom Youtube.

Toto sú tímy, ktoré si vyskúšali nielen svoje vedomosti z finančnej gramotnosti, ale aj rýchlosť a správnosť svojich odpovedí:

1. miesto – Dievčenský tím z 9. A zo Základnej školy Mikuláša Lieskovského, Veľké Úľany

2. miesto – 9. S zo Súkromnej Základnej školy Nová Dubnica, Nová Dubnica

3. miesto – 9.A zo Základnej škole s materskou školou Cádrova, Bratislava

Rozhodujúca bola tento rok rýchlosť súťažiacich. Tímy, ktoré obsadili 1. a 2. miesto, mali všetky odpovede správne, úplné víťazky z Veľkých Úľan však získali o 157 bodov viac práve za rýchlosť pri svojich odpovediach. Prvé tri miesta sa nezaobídu ani bez odmien. Víťazný tím národného kola vyhráva sumu 300 eur, druhé miesto je ocenené sumou 200 eur a tretie miesto čiastkou 100 eur. Tímy môžu tieto prostriedky použiť podľa vlastného uváženia.

Takmer hodinový záznam z národného kola kvízu o peniazoch si môžete pozrieť TU. Aj tento rok sme si pre súťažiacich a súťažiace pripravili malé prekvapenie – s krátkym video-odkazom sa im prihovorili komici Jakub Lužina a Gabo Žifčák, influencer Dušan Duklock Brachna, ale aj riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo a Daniela Gilányi zo Slovenskej bankovej asociácie.

Aké bolo národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) v roku 2023?

Analýzu národného kola Medzinárodného kvízu o peniazoch na základe odpovedí všetkých 319 hracích tímov opäť spracovala garantka tohto projektu Mária Murray Svidroňová, ktorá je zároveň docentkou na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pripravuje otázky do nášho národného finále, do slovenčiny zas prekladá otázky do európskeho finále.

V národnom kole EMQ 2023 odpovedali žiaci a žiačky na 15 otázok z rôznych oblastí finančnej gramotnosti ako sú sporenie, osobný rozpočet, pôžičky a úvery, mzdy, ochrana spotrebiteľa či digitálna bezpečnosť. V priemere odpovedali žiaci a žiačky správne na 43,85 % otázok. To je pomerne veľký pokles oproti roku 2022, keď bol percentuálny priemer úspešnosti v národnom kole 56,85 %. „Tento fakt ťažko vysvetliť, otázky náhodného kola neboli o nič náročnejšie. Učitelia a žiaci možno podcenili prípravu na národné kolo EMQ,“ hovorí Svidroňová.

Najmenej správnych odpovedí bolo na otázky výpočtového charakteru. Išlo napríklad o počítanie s výmenným kurzom či nasporenej sumy pri pravidelnom šetrení 10 % zo stanoveného príjmu. Z analýzy výsledkov národného kola podľa Márie M. Svidroňovej vyplynulo, že žiaci a žiačky sa najlepšie orientujú v otázkach aplikačného charakteru. „Tento vývoj hodnotím pozitívne, už piaty rok po sebe tak prevládali správne odpovede v praktických otázkach zameraných na zručnosti namiesto otázok zameraných na vedomosti a vymenovávanie faktov,“ konštatuje Svidroňová. Súťažiaci a súťažiace boli najúspešnejší pri odpovediach na otázky o osobných financiách – nepodľahli bleskovým výpredajom a nedali sa nachytať ani pri otázke o splácaní úveru. Úspešnosť ich správnych odpovedí bola v tomto prípade nad 60 %.

Za pozitívne Svidroňová považuje ich zlepšenie sa v oblasti digitálnej bezpečnosti. Minulý rok odhalilo podvodnú SMS niekoho, kto sa vydával za Slovenskú poštu, len 45,4 % žiakov a žiačok. Išlo o žiadosť na úhradu nedoplatku za doručený balík. Tento rok na podobne znejúcu otázku odpovedalo správne 58,31 % z nich.

Jednou z klasických otázok kvízu sa stala táto: „čo z nasledujúceho je dlh?“. Ide v nej o to, aby súťažiaci a súťažiace identifikovali, že aj kreditná karta je vlastne formou dlhu. Napriek tomu, že túto otázku zaraďujeme aj do cvičných kvízov národných kôl posledných pár rokov, správnosť odpovedí je zväčša na úrovni necelých 30 %. Oproti minulému roku ide o značný pokles. Vtedy správne odpovedalo 34,77 % súťažiacich. To naznačuje, že mladých ľudí potrebujeme vzdelávať aj v tejto oblasti, aby v budúcnosti nedochádzalo k ich zbytočnému zadlžovaniu sa. Kreditná karta je forma úveru, ktorý treba splatiť, ide teda o dlh.

Toto sú 3 otázky, na ktoré žiaci v kvíze odpovedali. (Poznáte na ne odpoveď vy?)

Čo nie je daň?

 • A: Inflácia
 • B: DPH
 • C: Daň z príjmu fyzických osôb
 • D: Daň z príjmu právnických osôb

Od budúceho mesiaca máš 3 000 EUR mesačne v čistom a odkladáš si 10 %. Kedy budeš mať aspoň 1 000 EUR?

 • A: Už tento júl.
 • B: Už tento september.
 • C: Už tento august.
 • D: 1 000 EUR je veľa peňazí, to bude až budúci rok.

Ktorý z nasledujúcich opisov produktov vyzerá ako podvod?

 • A: Porovnajte si najkvalitnejšie hodinky – klIkni TU!
 • B: Nové hodinky na sklade – kupuj teraz!
 • C: Kvalitné hodinky už od 400 EUR.
 • D: Kvalitné hodinky už za $5 – len zaplať poštovné.

Kedy bude európske finále kvízu?

Už čoskoro! Európske finále kvízu o peniazoch sa uskutoční v pondelok 15. a v utorok 16. mája v Bruseli. Samozrejme, ak to pandemická situácia dovolí. Z víťazného tímu zo Základnej školy Mikuláša Lieskovského z Veľkých Úľan budú Slovensko zastupovať dve žiačky – Frederika Tornyaiová a Michaela Harrerová. Budeme im držať palce! Keďže podujatie organizuje Európska banková federácia (EBF) so sídlom v Bruseli, európske finále sa bude konať v anglickom jazyku. O všetkom vás budeme včas informovať.

Kto vyhral predchádzajúce ročníky?

2022 (súťažili tímy)

 • 1. miesto – 9. A zo ZŠ Vyhne, Vyhne
 • 2. miesto – 8. B zo ZŠ Martina Kukučína, Dolný Kubín
 • 3.  miesto  9. A zo ZŠ s MŠ Rybník, Rybník

2021 (súťažili jednotlivci)

 • 1. miesto: Veronika Makelová, 9.B, ZŠ Mudroňova, Bratislava
 • 2. miesto: Valentín Mazúr, 9. D, ZŠ Okružná, Michalovce
 • 3. miesto: Max Marek, 9. C, ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava

2020 (súťažili jednotlivci)

 • 1. miesto: Ján Uchaľ, ZŠ Okružná 17, Michalovce
 • 2. miesto: Mário Gabriel Kerpčár, ZŠ Beňuš, Beňuš
 • 3. miesto: Ema Mészárosová, ZŠ Malokarpatské nám. 1, Bratislava