FEST Spojme hlavy: 22. júna organizujeme v banskobystrickej Záhrade festival príležitostí pre mladých ľudí

Program od 9:00 do 14:00 je primárne určený pre mladých ľudí zo stredných a vyšších ročníkov základných škôl, vítaní sú však všetci pocestní aj miestni, so záujmom o aktivizmus aj bez neho. Príďte aj na večernú diskusiu o 18:00.

Záleží ti na mieste, kde žiješ? Už vieš, čo budeš robiť toto leto? FEST Spojme hlavy je poldňovým festivalom príležitostí pre mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni vo svojom meste, vo svojej komunite. Ak nevieš, kde začať, príď, spojme hlavy a nechaj sa inšpirovať príbehmi rovesníkov z celého Slovenska. Ak poznáte aktívnych mladých ľudí, ktorí hľadajú inšpiráciu ako sa zapojiť do života v meste, v komunite alebo v škole, povedzte im o tomto festivale. Ďakujeme!

Denný program festivalu nájdete aj na webe Záhrady TU. O večernej diskusii o občianskom aktivizme sa zas viac dočítate TU.

Budeme radi, ak nám školy, pedagogičky a pedagógovia, ktorí sa chystajú prísť na festival s celými triedami v rámci koncoročných výletov, vyplnia TENTO KRÁTKY FORMULÁR s približným počtom detí a mladých ľudí. Pomôže nám to lepšie sa pripraviť (počet stoličiek vnútri či vonku a podobne).

FEST Spojme hlavy bude oslavou jedného z našich najúspešnejších vzdelávacích programov – SPOJME HLAVY. Ten je určený pre mladých komunitných lídrov a líderky od 15 do 25 rokov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú. Venujeme sa ich osobnému rozvoju, životným zručnostiam, vzťahu k miestnej komunite aj ich vlastným projektom. Jeho 3. a nateraz posledný ročník beží práve teraz. Dodnes ho absolvovalo 42 dievčat a 32 chlapcov z celého Slovenska. Vo svojich projektoch po celom Slovensku sa venujú predovšetkým témam životné prostredie, kultúra, komunita, vzdelávanie a verejný priestor. Mnohí z nich budú súčasťou diskusií aj prezentácií projektov práve na udalosti FEST Spojme hlavy. 

Viac sa o programe SPOJME HLAVY dozviete tu: http://www.spojmehlavy.sk

Kto je organizátorom festivalu? Sme Nadácia pre deti Slovenska. Od roku 1995 sa zameriavame na pomoc deťom a mladým ľuďom. Robíme tak prostredníctvom grantových a vzdelávacích programov pre mimovládne organizácie, samosprávy či školy. Spravujeme aj niekoľko nadačných fondov. V rámci nášho grantového programu Hodina deťom reagujeme na potreby detí z jednorodičovských rodín, vďaka vlastným projektom sa zas zameriavame najmä na inkluzívne vzdelávanie a na bezpečný voľný čas detí a mladých ľudí. Veríme v otvorenú komunikáciu a participáciu detí a mladých ľudí na dianí okolo nás.


Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt finančne podporila aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.