Hľadáme novú posilu do tímu – projektového manažéra alebo manažérku grantového procesu

Ak budete mať o túto prácu záujem, pošlite svoj stručný životopis v slovenčine našej kolegyni Gabike Zúbrikovej na gabika@nds.sk.

Kto sme?

Sme nadácia s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná na pomoc deťom a mladým ľuďom prostredníctvom grantových a vzdelávacích programov. V rámci grantového programu Hodina deťom pomáhame deťom s jedným rodičom, vzdelávame učiteľov a iných pracovníkov s deťmi, spravujeme viaceré nadačné fondy a realizujeme aktivity v prospech detí a mladých ľudí po celom Slovensku. Veríme v dôležitosť názoru detí, podporujeme rešpekt, otvorenú komunikáciu a participáciu detí na dianí okolo nás.

Koho hľadáme?

Do Nadácie pre deti Slovenska hľadáme projektového manažéra/ manažérku, ktorý/ ktorá bude koordinovať a realizovať našu novú grantovú výzvu. Bude zodpovedný/ zodpovedná za komunikáciu s grantistami, za celý grantový proces a jeho kontrolu.

Hlavná náplň práce:

 • zodpovednosť za realizáciu pridelenej projektovej agendy a komunikáciu smerujúcu k partnerom a donorom
 • zodpovednosť za prehľad v evidencii žiadaných aj udelených grantov a splátok, v databáze darcov aj za prípravu a evidenciu grantových zmlúv
 • dodržiavať deadliny a zabezpečovať odoslanie všetkých správne vypracovaných dokumentov v daný čas

Hľadáme takého uchádzača/ uchádzačku:

 • ktorého/ ktorej správanie je konzistentné s hodnotami našej Nadácie pre deti Slovenska
 • ktorý/ ktorá vyžaruje dobrú energiu a rád/ rada pomáha
 • človeka, ktorého nerozhodí množstvo úloh, pretože si vie prácu efektívne zorganizovať
 • človeka, ktorý má veci rád „na poriadku“ a neprekáža mu/ jej ani viac administratívy a rutiny
 • človeka odhodlaného učiť sa pravidlá finančných príručiek a reportovacích manuálov

Nášmu novému kolegovi/ našej novej kolegyni by mali byť blízke tieto vlastnosti:

 • zodpovednosť, samostatnosť a pozitívny prístup
 • komunikačné schopnosti a asertivita
 • trpezlivosť, pedantnosť, precíznosť a flexibilita
 • chuť prekonávať prekážky v byrokracii za účelom robenia dobrých vecí
 • zmysel pre humor je veľkou výhodou (my v nadácii sa radi smejeme)
 • skúsenosti s projektovým manažmentom
 • skúsenosti s finančným reportingom projektov sú tiež výhodou, ale nie podmienkou
 • znalosť príslušných zákonov týkajúcich sa neziskových organizácii je tiež výhodou

Výhody tejto práce:

 • práca v organizácii dávajúcej pocit zmysluplnosti
 • sloboda v práci
 • flexibilná pracovná doba – možnosť zníženého úväzku až do 50 %
 • osobná prítomnosť v kancelárii je pri tomto type práce ideálna, ale ponúkame aj možnosť práce z domu po dohode 1 až 2 dni v týždni
 • dobrá atmosféra v pracovnom tíme

Nevýhody tejto práce:

 • úvodná záťaž a potreba naučiť sa viac nových vecí naraz
 • viac administratívy a rutiny, menej kreatívy
 • tento pracovný úväzok je určený na dobu 12 mesiacov – po uplynutí tejto doby bude ďalšie pokračovanie úväzku závisieť od aktuálnej potreby a financovania Nadácie pre deti Slovenska

Základné podmienky:

 • nástup do práce: 1. marec 2023
 • miesto: Bratislava-Staré mesto
 • typ zmluvy: pracovný pomer, dohoda o práci
 • odmena: brutto mzda od 1 300 € pri 100 % úväzku (podľa miery skúseností uchádzača môže byť odmena aj vyššia, pri skrátenom úväzku zas pomerne menšia)

Ak máte o túto prácu záujem, pošlite svoj stručný životopis v slovenčine našej kolegyni Gabike Zúbrikovej na gabika@nds.sk.