HODINA DEŤOM: Jednorodičia sa môžu do 20. marca opäť uchádzať o jednorazový finančný príspevok

V jarnom kole grantového programu Hodina deťom podporíme tento rok jednorodičov s deťmi do 18 rokov, ktorí sú ohrození chudobou, sociálnym vylúčením alebo riešia iné zložité životné situácie.

Od pondelka 4. marca sa môžu jednorodičia opäť uchádzať o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur. Ten je určený napríklad ako pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb (potraviny, bývanie, hygienické, zdravotné a školské potreby), ale aj na zaplatenie voľnočasových aktivít či táborov pre deti. 

Žiadosti jednorodičov prijímame do stredy 20. marca 2024.

Ak ste rodič samoživiteľ/ka, starý rodič/ka alebo opatrovník/čka, alebo poznáte takúto rodinu, ktorá by potrebovala pomoc, prihláste sa prostredníctvom ONLINE formulára na linku nižšie, alebo im o tomto programe povedzte. V rámci jedného kalendárneho roka podporíme rodinu iba jedenkrát. Ak ste o príspevok žiadali v roku 2023, môžete tak urobiť opäť.

FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE:

POVINNÉ PRÍLOHY – tie je potrebné vytlačiť, vyplniť a nahrať do ONLINE formulára

Zaslaním povinných príloh a vyplnením online formulára sa zaradíte do výberového procesu, v rámci ktorého bude tentokrát 50 jednorodičovských rodín podporených jednorazovým finančným príspevkom 400 eur.


Ako vyplniť žiadosť o jednorazový finančný príspevok

Aby ste zistili, či ste vhodným prijímateľom finančnej podpory z nášho grantového programu, podrobne si prečítajte naše grantové podmienky >>TU<<. Potom vyplňte online prihlasovací formulár >>TU<< a nezabudnite doň priložiť všetky potrebné prílohy: čestné prehlásenie, ktoré môžete stiahnuť >>TU<< a odporúčanie od organizácie >>TU<< alebo inštitúcie, ktorá vašu jednorodičovskú rodinu pozná. Môžu to byť napríklad pomáhajúce mimovládne organizácie, komunitné centrá, škola alebo samospráva.

Žiadosť môže, samozrejme, v mene rodiny takáto organizácia alebo inštitúcia vyplniť a podať aj sama, môže byť aj prijímateľom finančných prostriedkov pre túto rodinu. Všetko potrebné – grantové podmienky, čestné prehlásenie aj odporúčanie od organizácie nájdete v sekcii programu Hodina deťom >>TU<<.

Nezabudnite, žiadosť o jednorazový finančný príspevok 400 eur musí byť spracovaná a podaná elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 20. marca 2024.

  • Prečo potrebujeme od jednorodičov čestné prehlásenie aj odporúčanie od organizácie? Pretože je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme finančné prostriedky, ktoré získavame od našich darcov a donorov, prerozdelili transparentne a efektívne, a aby sa tie dostali k deťom a rodinám, ktoré to naozaj potrebujú.

Na koho sa môžete obrátiť

Konkrétne problémy a otázky pri vypĺňaní individuálnej žiadosti môžete konzultovať s našimi kolegyňami a kolegami v stredu, vo štvrtok a v piatok od 9:00 do 16:00. K dispozícii vám budú na e-mailovej adrese: vyzva@nds.sk. Do predmetu správy napíšte Konzultácia: Hodina deťom. Alebo sa im ozvite telefonicky na čísla:

  • 02/52 63 64 71
  • 0911 702 664
  • 0947 918 003
  • 0948 666 821

Ako vyzerá hodnotiaci proces

Všetky prijaté žiadosti od jednorodičov, ako vždy, podrobne prehodnotí odborná komisia v poradí, v akom ich od žiadateľov obdržíme do 20.marca 2024 najneskôr do 23.30 hod. Výsledky o podpore v jesennom kole zverejníme v priebehu apríla 2024 hneď po ich schválení Správnou radou Nadácie pre deti Slovenska.

Pre individuálnych žiadateľov a žiadateľky: Ak sa stanete prijímateľom individuálnej podpory, na korešpondenčnú adresu vám zašleme dva originály darovacej zmluvy, z ktorých jeden je potrebné podpísať a poslať nám ho späť na adresu 

Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava.

Keď od vás obdržíme podpísaný originál darovacej zmluvy, z grantového programu Hodina deťom vám zašleme finančnú podporu na vami uvedený účet v žiadosti o podporu. Zmluvný proces by mal prebiehať v mesiaci apríl/máj 2024.


Výsledky: Ako sme jednorodičom pomohli na jeseň 2023?

Jednorazovým finančným príspevkom 400 eur sme na jeseň 2023 pomohli 50 jednorodičovským rodinám z celého Slovenska, v ktorých žije 111 nezaopatrených detí. Spolu sme medzi nich rozdelili 20 000 eur. Väčšina z nich sa nachádzala v krízovej životnej situácii a tento príspevok využila na zabezpečenie základných životných potrieb pre seba a svoje deti – teda na potraviny, náklady na bývanie, školské či zdravotné pomôcky, dioptrické okuliare a strojček na zuby, oblečenie pre deti, no v neposlednom rade, pre dobrý psychický aj fyzický stav detí, aj na ich krúžky a voľnočasové aktivity.

  • Zoznam prijímateľov jednorazového finančného príspevku na jeseň 2023 nájdete TU.

Viac sa o programe Hodina deťom a o tom, prečo pomáhame jednorodičom, dozviete TU.

Pomôcť jednorodičom môžete aj vy. Ľubovoľnou čiastkou môžete prispieť online >>TU<<, alebo zaslaním prázdnej SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. Deti jednorodičov môžete podporiť aj príspevkom na našom e-shope >>TU<<.