Hodina deťom: Jednorodičia môžu do 10. októbra opäť požiadať o jednorazový finančný príspevok

Prostredníctvom jesenného kola grantového programu Hodina deťom podporíme ešte tento rok predovšetkým jednorodičov s deťmi do 18 rokov, ktorí sú ohrození chudobou, sociálnym vylúčením alebo riešia iné zložité životné situácie.

Od pondelka 25. septembra sa môžu jednorodičia opäť uchádzať o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur. Ten je určený napríklad ako pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb (potraviny, bývanie, hygienické, zdravotné a školské potreby), ale aj na zaplatenie voľnočasových aktivít či táborov pre deti. Žiadosti jednorodičov prijímame do utorka 10. októbra 2023.

Platí, že v rámci jedného kalendárneho roka môžeme podporiť jednu rodinu iba jeden raz, čo znamená, že pokiaľ už jednorodič získal tento rok jednorazový príspevok v jarnom kole výzvy, najbližšie môže o jednorazový finančný príspevok požiadať až v novom kalendárnom roku 2024.

Ak ste rodič samoživiteľ/ka, starý rodič alebo opatrovník, alebo poznáte takúto rodinu, ktorá by potrebovala pomoc,  prihláste sa online TU, alebo im o tomto programe povedzte.

Pomôcť jednorodičom môžete už teraz. Ľubovoľnou čiastkou môžete prispieť online >>TU<<alebo zaslaním prázdnej SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. Deti jednorodičov môžete podporiť aj príspevkom na našom e-shope >>TU<<.

Ako vyplniť žiadosť o jednorazový finančný príspevok

Aby ste zistili, či ste vhodným prijímateľom alebo prijímateľkou finančnej podpory z nášho grantového programu, podrobne si prečítajte naše grantové podmienky >>TU<<. Potom vyplňte online prihlasovací formulár >>TU<< a nezabudnite doň priložiť všetky potrebné prílohy: čestné prehlásenie, ktoré môžete stiahnuť >>TU<< a odporúčanie od organizácie, ktoré nájdete >>TU<<. Odporúčanie môžete žiadať od tých inštitúcií, ktoré váš príbeh poznajú, napríklad od pomáhajúcej mimovládnej organizácie, komunitného centra, zo školy alebo od samosprávy.

Žiadosť môže, samozrejme, v mene rodiny takáto organizácia alebo inštitúcia vyplniť a podať aj sama, môže byť aj prijímateľom finančných prostriedkov pre túto rodinu. Všetko potrebné – grantové podmienky, čestné prehlásenie aj odporúčanie od organizácie nájdete v sekcii Dokumenty >>TU<<.

Nezabudnite, žiadosť o jednorazový finančný príspevok 400 eur musí byť spracovaná a podaná elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 10. októbra 2023.

  • Prečo potrebujeme od jednorodičov čestné prehlásenie aj odporúčanie od organizácie? Pretože je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme finančné prostriedky, ktoré získavame od našich darcov a donorov, prerozdelili transparentne a efektívne, a aby sa tie dostali k deťom a rodinám, ktoré to naozaj potrebujú.

Na koho sa môžete obrátiť

Konkrétne problémy a otázky pri vypĺňaní individuálnej žiadosti môžete konzultovať s našimi kolegyňami a kolegami v stredu, vo štvrtok a v piatok od 9:00 do 16:00. K dispozícii vám budú na e-mailovej adrese: vyzva@nds.sk. Do predmetu správy napíšte Konzultácia: Hodina deťom. Alebo sa im ozvite telefonicky na čísla:

  • 02/52 63 64 71
  • 0911 702 664
  • 0947 918 003
  • 0948 731 196

Ako vyzerá hodnotiaci proces

Všetky prijaté žiadosti od jednorodičov, ako vždy, podrobne prehodnotí odborná komisia v poradí, v akom ich od žiadateľov obdržíme do 10. októbra 2023 najneskôr do 23:30 hod. Výsledky o podpore v jesennom kole zverejníme v priebehu novembra 2023 hneď po ich schválení Správnou radou Nadácie pre deti Slovenska.

Pre individuálnych žiadateľov a žiadateľky: Ak sa stanete prijímateľom individuálnej podpory, na korešpondenčnú adresu vám zašleme dva originály darovacej zmluvy, z ktorých jeden je potrebné podpísať a poslať nám ho späť na adresu Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava. Keď od vás obdržíme podpísaný originál darovacej zmluvy, z grantového programu Hodina deťom vám zašleme finančnú podporu na vami uvedený účet v žiadosti o podporu. Zmluvný proces by sa mal konať v mesiaci november 2023.

Výsledky: Ako sme jednorodičom pomohli na jar 2023?

Jednorazovým finančným príspevkom 400 eur sme na jar 2023 pomohli 81 jednorodičovským rodinám z celého Slovenska, v ktorých žije 168 nezaopatrených detí. Spolu sme medzi nich rozdelili 32 400 eur. Väčšina z nich sa nachádzala v krízovej životnej situácii a tento príspevok využila na zabezpečenie základných životných potrieb pre seba a svoje deti – teda na potraviny, náklady na bývanie, školské či zdravotné pomôcky, dioptrické okuliare a strojček na zuby, oblečenie pre deti, no v neposlednom rade, pre dobrý psychický aj fyzický stav detí, aj na ich krúžky a voľnočasové aktivity.

Sumou 59 970 eur z verejnej zbierky Hodina deťom sme zas v júli 2023 podporili sedem organizácií, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne programy a služby, ktoré majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života. Podporené organizácie a ich projekty sú rozložené po celom Slovensku. Sú medzi nimi napríklad Rodinné centrum Hans, o.z., Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením či Kolobeh života.

  • Zoznam prijímateľov a prijímateliek jednorazového finančného príspevku na jar 2023 nájdete TU.
  • Zoznam podporených organizácií na pomoc jednorodičom a ich deťom z júla 2023 nájdete TU.

Viac sa o programe Hodina deťom a o tom, prečo pomáhame jednorodičom, dozviete TU.