Hodina deťom: Organizácie, ktoré pomáhajú jednorodičom môžu opäť požiadať o finančný príspevok

V roku 2022 nás čaká ďalšia pomoc jednorodičom prostredníctvom grantového programu Hodina deťom – podporíme organizácie a ich projekty, ktoré sa zameriavajú na deti žijúce v rodinách iba s jedným rodičom. Hľadáme také organizácie, ktoré pre jednorodičov vytvárajú a poskytujú rôzne programy a služby, ktoré majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života.

Oddnes, od stredy 18. mája, sa tak môžu takéto organizácie opäť uchádzať o grant. Žiadosti prijímame do nedele 5. júna. Pozor, podávanie žiadostí o finančný príspevok je možné, ako vždy, len cez našu online aplikáciu TU.

Akou celkovou sumou ich podporíme, budeme vedieť po ukončení verejnej zbierky v nedeľu 5. júna 2022, maximálna výška jednej podpory z grantového programu Hodina deťom však predstavuje desať tisíc eur.

Ako na žiadosť o finančný príspevok pre organizácie

Aby ste zistili, či ste vhodným žiadateľom o finančný príspevok na projekt z nášho grantového programu, podrobne si prečítajte naše grantové podmienky, nájdete ich TU v sekcii Dokumenty. O finančný príspevok nás môžete požiadať prostredníctvom aplikácie TU a nezabudnite doň priložiť všetky potrebné prílohy:

  • stanovy alebo štatút organizácie (sken),
  • rozhodnutie o štatutárovi organizácie (sken),
  • potvrdenie o pridelení IČO (sken),
  • potvrdenie o vedení bankového účtu alebo zmluvu o založení bankového účtu (sken).
  • Kontaktná osoba: Konkrétne problémy a otázky je možné konzultovať s projektovou manažérkou Nadácie pre deti Slovenska Veronikou Masárovou na e-mailovej adrese: 
    veronika.masarova@nds.sk alebo telefonicky na čísle 0948 666 821.

Aké organizácie získali grant na pomoc jednorodičov naposledy?

V roku 2021 posudzovali odborní hodnotitelia 61 žiadostí a z nich vybrali 13 organizácií, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu. Podporené organizácie a ich projekty sú rozložené po celom Slovensku a sú medzi nimi napríklad n.o. KOLOBEH ŽIVOTA, ktorá okrem iného zabezpečuje terapeutickú pomoc ovdovelým rodičom a ich deťom; NÁDEJ DEŤOM, zameriavajúca sa na rozvoj rodičovských zručností slobodných mamičiek, či občianske združenie ICHTYS poskytujúce komplexný systém pomoci a prevencie jednorodičovským rodinám. Všetkých 13 projektov sa nám podarilo podporiť sumou 74 767 eur.

  • Kompletný zoznam podporených organizácií a ich projektov za rok 2021 nájdete TU.

Ako vyzerá hodnotiaci proces

Hodnotiaci proces je dvojstupňový. V prvom rade ide o kontrolu dodržania formálnych kritérií projektu. Nadácia pre deti Slovenska má právo nezaradiť do hodnotiaceho procesu organizáciu, ktorá v minulosti závažným spôsobom porušila zmluvné podmienky spolupráce. Následne projekty, ktoré budú spĺňať všetky formálne kritériá, budú posudzovať členovia hodnotiacej komisie.

Tá svoje stanovisko predloží Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska, ktorá rozhodne o podpore jednotlivých projektov/žiadostí. Informácie o priebežných výsledkoch sa počas hodnotiaceho procesu organizáciám neposkytujú. Všetci žiadatelia budú o výsledku informovaní online na webe nadácie, ale aj na e-mailovú adresu predkladateľa projektu.

Prečo pomáhame jednorodičovským rodinám

Počas celej existencie nášho grantového programu Hodina deťom pozorne sledujeme, aká je na Slovensku situácia detí a mladých ľudí. Vždy hľadáme priestor, kde by bola finančná podpora od našich darcov prostredníctvom grantov najefektívnejšia.

Náročné covidové roky 2020 a 2021 ukázali, že jednorodičovské rodiny – matky, otcovia či starí rodičia alebo opatrovníci, ktorí vychovávajú jedno alebo viac nezaopatrených detí, patria k tej sociálnej skupine občanov, ktorá čelí zvýšenému riziku ohrozenia chudobou či sociálnym vylúčením. Nehovoriac o tom, keď žije v jednorodičovskej rodine jedno alebo viac detí so zdravotným znevýhodnením.

Zaslúžia si zvýšenú pozornosť štátnych inštitúcií, ale nedostávajú ju. Je dôležité uvedomiť si, že tieto rodiny sa v danej situácii neocitli z vlastnej vôle. Problémy s bývaním majú podľa neziskovej organizácie Jeden rodič osamelí rodičia najčastejšie. Náklady na bývanie tvoria väčšinou 60 až 70 percent priemerného mesačného platu, nebýva teda výnimkou, že jednorodičia sústreďujú všetku svoju pozornosť na základné prežitie rodiny. O aktivitách na emocionálnu, psychickú alebo fyzickú pohodu detí často nemôžeme ani hovoriť, nie sú na ne prostriedky ani pre rodičov, ani pre deti. Tie často nezostávajú ani na zdravotnú starostlivosť.

O nič lepšie to pre jednorodičov nevyzerá podľa organizácie Jeden rodič ani na trhu práce, ktorý je len málo flexibilný, čo sa miesta a času jednorodičov týka. Najťažšie to majú matky samoživiteľky, tie tvoria spomedzi jednorodičov takmer 85 percent.

Počas pandémie sa väčšine takýchto rodín už aj tak ťažká situácia ešte  zhoršila. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je dnes na Slovensku ohrozená chudobou až polovica z takmer 168 tisíc domácností, ktoré tvorí jeden rodič s nezaopatreným dieťaťom či deťmi. To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rodinami s oboma rodičmi, pri ktorých počet ohrozených chudobou predstavuje 18 percent.

Chceme systematicky a dlhodobo pracovať na zmene v životoch takýchto detí a ich rodičov. Okrem jednorazového príspevku im chceme poskytovať dlhodobú finančnú, materiálnu a odbornú pomoc. Pomôcť jednorodičom môžete už teraz. Ľubovoľnou čiastkou môžete prispieť online TU, alebo zaslaním prázdnej SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800.

  • Zoznam prijímateľov jednorazového finančného príspevku za rok 2021 nájdete TU.
  • Zoznam prijímateľov jednorazového finančného príspevku za rok 2022 nájdete TU.