Hodina deťom: Organizácie, ktoré pomáhajú jednorodičom, môžu požiadať o grant do výšky 10 000 eur

Na jar 2023 nás čaká ďalšia pomoc jednorodičom. Aj tento rok podporíme prostredníctvom grantového programu Hodina deťom organizácie a ich projekty, ktoré sa zameriavajú na pomoc deťom z jednorodičovských rodín. Podporíme predovšetkým tie združenia, ktoré pre jednorodičov vytvárajú a poskytujú rôzne programy a služby, ktoré majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života.

Neziskové organizácie a združenia sa môžu uchádzať o grant od štvrtka 18. mája do nedele 4. júna. Akou celkovou sumou a koľko organizácií podporíme, budeme vedieť až po ukončení verejnej zbierky Hodina deťom po 31. máji 2023, maximálna výška podpory z grantového programu Hodina deťom však je desať tisíc eur.

Pozor, podávanie žiadostí o finančný príspevok je možné, ako vždy, len cez našu online aplikáciu TU. Výsledky grantového programu zverejníme ešte v júni 2023.

Ako na žiadosť o finančný príspevok pre organizácie

Aby ste zistili, či ste vhodným žiadateľom o finančný príspevok na projekt z nášho grantového programu, podrobne si prečítajte naše grantové podmienky, nájdete ich TU v sekcii Dokumenty. O finančný príspevok nás môžete požiadať prostredníctvom aplikácie TU a nezabudnite doň priložiť všetky potrebné prílohy:

  • stanovy alebo štatút organizácie (sken),
  • rozhodnutie o štatutárovi organizácie (sken),
  • potvrdenie o pridelení IČO (sken),
  • potvrdenie o vedení bankového účtu alebo zmluvu o založení bankového účtu (sken).

Konkrétne problémy a otázky je možné konzultovať s projektovou manažérkou Nadácie pre deti Slovenska Veronikou Masárovou na e-mailovej adrese: veronika.masarova@nds.sk alebo telefonicky na čísle 0948 666  821.

Ako vyzerá hodnotiaci proces

Hodnotiaci proces je dvojstupňový. V prvom rade ide o kontrolu dodržania formálnych kritérií projektu. Nadácia pre deti Slovenska má právo nezaradiť do hodnotiaceho procesu organizáciu, ktorá v minulosti závažným spôsobom porušila zmluvné podmienky spolupráce. Následne projekty, ktoré budú spĺňať všetky formálne kritériá, budú posudzovať členovia hodnotiacej komisie.

Tá svoje stanovisko predloží Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska, ktorá rozhodne o podpore jednotlivých projektov/žiadostí. Informácie o priebežných výsledkoch sa počas hodnotiaceho procesu organizáciám neposkytujú. Všetci žiadatelia budú o výsledku informovaní online na webe nadácie, ale aj na e-mailovú adresu predkladateľa projektu.

Aké organizácie získali grant na pomoc jednorodičom naposledy?

Naši odborní hodnotitelia posudzovali v roku 2022 desať žiadostí od organizácií a z nich vybrali sedem, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu. Dokopy sme ich nakoniec podporili sumou 55 870 eur. Do týchto siedmych podporených projektov bolo zapojených 274 detí a mladých ľudí a 205 dôležitých dospelých.

Podporené organizácie a ich projekty boli rozložené po celom Slovensku. Sú medzi nimi napríklad Centrum Slniečko, n.o. (6 070 eur), ktoré už 22 rokov pomáha detským obetiam násilia. Toto centrum tiež prevádzkuje špecializované pobytové zariadenie Centrum pre deti a rodiny, kde rozhodnutím súdu umiestňujú sexuálne zneužívané a týrané deti, často práve z neúplných rodín. Grant získalo aj Autistické centrum Andreas (10 000 eur), ktoré poskytuje jednorodičovským rodinám s deťmi s autizmom z celého Slovenska špecializovanú terapeutickú podporu. Finančne (10 000 eur) sme podporili aj organizáciu Kolobeh života, ktorá organizuje víkendové terapeutické pobyty pre deti a ich ovdovelých rodičov. Zoznam všetkých 7 podporených projektov nájdete v tabuľke TU.

Viac sa o programe Hodina deťom a o tom, prečo pomáhame jednorodičom, dozviete TU.