Hodina deťom: Podporili sme ďalších 50 jednorodičov. Stovky iných na pomoc čakajú

Uzatvorili sme druhé kolo pomoci deťom z jednorodičovských rodín. Jednorazovým finančným príspevkom 400 eur pomôžeme ešte tento rok na jar 50 takýmto rodinám z celého Slovenska, v ktorých žije 99 detí. Spolu medzi nich rozdelíme 20 tisíc eur.

Väčšina z nich sa nachádza v krízovej životnej situácii a tento príspevok využije na zabezpečenie základných životných potrieb pre seba a svoje deti – teda na potraviny, náklady na bývanie, školské či zdravotné pomôcky, dioptrické okuliare a strojček na zuby, oblečenie pre deti, no v neposlednom rade, pre dobrý psychický aj fyzický stav detí, aj na ich krúžky a voľnočasové aktivity.

Väčšinu jednorodičovských rodín tvoria ženy

Do konca marca sme prijali 466 správne vyplnených žiadostí rodín spolu s 885 nezaopatrenými deťmi. Najviac ich prišlo z Košického (77), Prešovského a Banskobystrického kraja (oba 74). Deväťdesiatšesť percent týchto rodín tvoria osamelé matky s deťmi, štyri percentá žiadostí prišli od osamelých otcov.

Každá z týchto rodín skrýva malých potenciálnych futbalistov, florbalistov, klaviristky aj hudobníkov, maliarky aj biológov, ale aj bezradných otcov-vdovcov, rozvedené alebo mužmi opustené ženy-matky aj starých rodičov, ktorí prevzali zodpovednosť nad budúcnosťou detí, ktoré im neboli ľahostajné.

Stovky týchto detí doma nemajú funkčný notebook alebo mobilný telefón, aby sa na ňom mohli nielen učiť do školy, ale aj zabávať s rovesníkmi (300+), po bicykli zas túži takmer dvesto detí, ktorých rodičia si ho nemôžu dovoliť (190). Stopäťdesiatpäť jednorodičov si nie je istých, či budú mať v septembri dosť financií na to, aby deťom zabezpečili pomôcky do nového školského roka, o lieky a vitamíny pre deti so zdravotnými znevýhodneniami je zase núdza v 129 jednorodičovských rodinách, ktoré nás požiadali o pomoc.

Naša misia nekončí

Tento rok sa nám zatiaľ podarilo vyzbierať financie pre 50 takýchto rodín. Do zbierky pre deti s jedným rodičom preto môžete ľubovoľnou čiastkou prispieť naďalej aj vy. Naša misia Hodina deťom s jedným rodičom pokračuje. Prispieť je možné online na bit.ly/chcem-prispiet-online alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800.

Aj preto, že 96 percent jednorodičov v núdzi tvoria osamelé matky  s deťmi, vznikla tento rok na jar kampaň MAMA JE LEN JEDNA. Ňou chceme poďakovať svojim mamám za všetko, čo pre nás robia a zároveň podať pomocnú ruku osamelým matkám, ktoré to veľmi potrebujú. Z troch obrazov slovenských umelkýň Svetlany Fialovej, Kristíny Mésároš a Kataríny Janečkovej Walshe vznikli limitované printy a pohľadnice, ktoré nájdete na našom eshope: https://eshop.hodinadetom.sk/ Ich kúpou podporíte práve jednorodičovské rodiny.

Ako dopadlo vôbec prvé kolo pomoci jednorodičom v roku 2021

Prvýkrát za vyše 20 rokov existencie grantového programu Hodina deťom sme výzvu pre individuálnych žiadateľov vyhlásili na jeseň 2021. Vtedy sme verili, že sa nám do Vianoc podarí pomôcť jednorazovým finančným príspevkom aspoň 40 jednorodičovským rodinám. Zbierka na pomoc jednorodičom však bola nadmieru úspešná. Zo 40 sa razom stalo 75 rodín. S individuálnymi darcami potom spojili sily aj firemní darcovia – Slovenská sporiteľňa, O2 Slovakia s.r.o. a spoločnosť Pepco. Krajšie Vianoce a lepší štart do roka 2022 tak nakoniec malo vďaka jednorazovému finančnému príspevku 400 eur presne 100 rodín. 

  • Zoznam prijímateľov jednorazového finančného príspevku za rok 2021 nájdete TU.

To ale nie je všetko. Vďaka Slovenskej sporiteľni dostalo ďalších 150 jednorodičovských rodín, ktoré sa prihlásili do programu, poukážky na nákup potravín v hodnote 50 eur. Spoločnosť Pepco zase pomohla poukážkami v hodnote 100 eur na nákup zimného oblečenia vo svojich predajniach 12 rodinám v kritickej situácii. Zo 100 jednorodičovských rodín bolo nakoniec 262 rodín.

Ako vyzerá hodnotenie žiadostí jednorodičov

Opäť bolo veľmi komplikované hodnotiť jednotlivé životné príbehy rodín, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách. V rámci systému podpory sme sa preto rozhodli urobiť ho čo najjednoduchším, aby sme čo najväčšiemu počtu rodín umožnili zapojiť sa do programu. Je pre nás však mimoriadne dôležité, aby boli finančné prostriedky od našich darcov prerozdelené transparentne a efektívne a dostali sa k deťom a rodinám, ktoré to naozaj potrebujú.

V rámci hodnotenia sme sa rozhodli riadiť týmito zásadami:

• v rámci každej žiadosti sme sa pýtali na osobný príbeh rodiny, ktorý nám dal lepšiu predstavu o tom, s akými problémami sa stretáva a ako v domácnosti využijú poskytnuté finančné prostriedky,

• povinnou súčasťou každej žiadosti je aj čestné prehlásenie a odporúčanie od organizácie alebo inštitúcie, ktorá rodinu pozná a vie o jej životnej situácii (napr. pomáhajúce mimovládne organizácie, komunitné centrá, škola, samospráva). Žiadosť môže v mene rodiny takáto organizácia alebo inštitúcia aj vyplniť, podať a môže byť aj prijímateľom finančných prostriedkov pre rodinu,

• pri výbere rodín sme zohľadňovali široké spektrum rôznorodých životných situácii jednorodičovských rodín.

Všetky prijaté žiadosti podrobne prehodnocovala odborná komisia v poradí, v akom sme ich od žiadateľov dostali. Žiadosti bolo možné podávať do 31. marca 2022, hodnotiaci proces trval pri viac ako 600 prijatých žiadostiach približne do 25. apríla. Práve teraz prebieha s vybranými jednorodičmi zmluvný proces na vyplatenie jednorazového príspevku.

Pre organizácie pomáhajúce jednorodičom

V roku 2022 nás čaká ďalšia otvorená grantová výzva. Ešte tento rok v máji bude opäť možné prihlásiť sa so žiadosťou o podporu projektov zameriavajúcich sa na deti žijúce v rodinách iba s jedným rodičom. Minulý rok sme 13 z nich prerozdelili takmer 75 tisíc eur.

  • Zoznam gratových projektov na podporu jednorodičovských rodín v roku 2021 nájdete TU.

Prečo pomáhame jednorodičovským rodinám

Počas celej existencie nášho grantového programu Hodina deťom pozorne sledujeme, aká je na Slovensku situácia detí a mladých ľudí. Vždy hľadáme priestor, kde by bola finančná podpora od našich darcov prostredníctvom grantov najefektívnejšia.

Náročné covidové roky 2020 a 2021 ukázali, že jednorodičovské rodiny – matky, otcovia či starí rodičia alebo opatrovníci, ktorí vychovávajú jedno alebo viac nezaopatrených detí, patria k tej sociálnej skupine občanov, ktorá čelí zvýšenému riziku ohrozenia chudobou či sociálnym vylúčením. Nehovoriac o tom, keď žije v jednorodičovskej rodine jedno alebo viac detí so zdravotným znevýhodnením.

Zaslúžia si zvýšenú pozornosť štátnych inštitúcií, ale nedostávajú ju. Je dôležité uvedomiť si, že tieto rodiny sa v danej situácii neocitli z vlastnej vôle. Problémy s bývaním majú podľa neziskovej organizácie Jeden rodič osamelí rodičia najčastejšie. Náklady na bývanie tvoria väčšinou 60 až 70 percent priemerného mesačného platu, nebýva teda výnimkou, že jednorodičia sústreďujú všetku svoju pozornosť na základné prežitie rodiny. O aktivitách na emocionálnu, psychickú alebo fyzickú pohodu detí často nemôžeme ani hovoriť, nie sú na ne prostriedky ani pre rodičov, ani pre deti. Tie často nezostávajú ani na zdravotnú starostlivosť.

O nič lepšie to pre jednorodičov nevyzerá podľa organizácie Jeden rodič ani na trhu práce, ktorý je len málo flexibilný, čo sa miesta a času jednorodičov týka. Najťažšie to majú matky samoživiteľky, tie tvoria spomedzi jednorodičov takmer 85 percent.

Počas pandémie sa väčšine takýchto rodín už aj tak ťažká situácia ešte  zhoršila. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je dnes na Slovensku ohrozená chudobou až polovica z takmer 168 tisíc domácností, ktoré tvorí jeden rodič s nezaopatreným dieťaťom či deťmi. To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rodinami s oboma rodičmi, pri ktorých počet ohrozených chudobou predstavuje 18 percent.

Chceme systematicky a dlhodobo pracovať na zmene v životoch takýchto detí a ich rodičov. Okrem jednorazového príspevku im chceme poskytovať dlhodobú finančnú, materiálnu a odbornú pomoc. Aj vy nám s tým môžete pomôcť.

Kto získal grant:

Por. čísloMenoPriezviskoKrajPočet detí (do 18 r.)Odporúčanie – Názov organizácieSchválené suma
1JozefJ.Banskobystrický4Špeciálna ZŠ internátna400,00 €
2Tibor M.Banskobystrický1Základná škola – Alapiskola Figa400,00 €
3GabrielaW.Banskobystrický1Úsmev ako dar400,00 €
4VanesaJ.Banskobystrický1OZ Úspešný život400,00 €
5MartinaK.Banskobystrický2Vaša charita, n.o.400,00 €
6DenisaB.Banskobystrický4OZ Úspešný život400,00 €
7ZuzanaM.Banskobystrický3ZŠ s MŠ Š. Moysesa Žiar nad Hronom 400,00 €
8SilviaB.Banskobystrický2Gymnázium Andreja Sládkoviča400,00 €
9MarikaM.Trenčiansky1Základná škola s materskou školou Brvnište400,00 €
10MariannaB.Trenčiansky1Mesto Myjava – Komunitné centrum Khamoro Myjava400,00 €
11Ivana B.Trenčiansky1Obec Nitrianske Pravno400,00 €
12DanaV.Nitriansky3MŠ – Roháčik400,00 €
13AngelikaL.Nitriansky1Slovenský zväz telesne postihnutých, občianske združenie400,00 €
14MiroslavaM.Nitriansky3SPDDD Úsmev ako dar, pobočka Nitra400,00 €
15SilviaE.Nitriansky2OZ Inšpirujme svet 400,00 €
16EditaB.Trnavský1Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s VJM400,00 €
17KatarínaV.Trnavský2Slovenský paralympijský výbor400,00 €
18IvetaV.Trnavský1„CLEMENTIA“, Zariadenie sociálnych služieb400,00 €
19ZuzanaP.Trnavský1Občianske združenie SAMARIA400,00 €
20EditaK.Trnavský1Obec Ostrov400,00 €
21PetraČ.Bratislavský3Základná škola400,00 €
22PatríciaA.Bratislavský1Raná starostlivosť, n.o.
400,00 €
23Michaela L.Bratislavský1CSS NÁRUČ Senior & Junior 400,00 €
24TatianaJ.Bratislavský1Súkromná Bulharská ZŠ a Gymnázium Christo Boteva400,00 €
25AlžbetaB.Bratislavský1Materská škola400,00 €
26MagdalénaS.Bratislavský3Návrat, o.z.400,00 €
27JánS.Bratislavský2Návrat, o.z.400,00 €
28Alexander D.Košický1HomeStart Slovakia n.o.400,00 €
29ĽudmilaM.Košický1Psychosociálne centrum400,00 €
30KvetoslavaL.Košický1Maják nádeje400,00 €
31LadislavM.Košický1Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM400,00 €
32SáraG.Košický5Psychosociálne centrum400,00 €
33JanaS.Košický2Domov sociálnych služieb Slovenský Červený kríž Košice 400,00 €
34LuciaT.Košický1Stredná odborná škola priemyselných technológií
400,00 €
35ViktóriaT.Košický1ZŠ J.Erdélyiho s VJM400,00 €
36KatarínaK.Košický5Maják nádeje400,00 €
37JarmilaM.Žilinský2Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS 400,00 €
38AnnaP.Žilinský3Komunitné centrum Hájik400,00 €
39KatarínaB.Žilinský4Základná škola s materskou školou Oravská Polhora400,00 €
40JanaJ.Žilinský3OZ V.I.A.C. – Inštitút pre rozvoj a podporu400,00 €
41Magdaléna V.Žilinský1Obec Novoť400,00 €
42MáriaJ.Žilinský3Obec Novoť400,00 €
43Marcela B.Prešovský2Obec Lenartov400,00 €
44JanaB.Prešovský22há šanca, Progresfem400,00 €
45IvanaK. H.Prešovský5Komunitné centrum Hanušovce nad Topľou – Mesto Hanušovce nad Topľou400,00 €
46MartinaP.Prešovský1Fórum života, o.z.400,00 €
47IvanaP.Prešovský2Základná škola400,00 €
48LuciaK.Prešovský1Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami400,00 €
49Petra J.Prešovský3ADCH Košice, CHSC Humenné 400,00 €
50MichaelaŠ.Prešovský1Liberta n.o.400,00 €