HODINA DEŤOM: Vďaka tohtoročnej zbierke v uliciach pomôžeme jednorodičom sumou viac ako 77 tisíc eur

Vďaka príspevkom od darcov a darkýň sa nám v 25. ročníku pokladničkovej zbierky podarilo vyzbierať presne 77 238 eur.

Tento rok sme zorganizovali jubilejný 25. ročník pokladničkovej zbierky Hodina deťom v uliciach. Zbierka sa uskutočnila, tak ako minulý rok, 21. marca – na Medzinárodný deň jednorodičov. Práve v tento deň si pripomíname, v akej zložitej situácii sa nachádzajú rodičia samoživitelia. Väčšina detí z jednorodičovských rodín je ohrozená chudobou – pokryť všetky mesačné výdavky spojené s domácnosťou, stravou, školskými pomôckami, liekmi či terapiami je pre rodiča s jedným príjmom naozaj veľkou výzvou.

Vyzbierané finančné prostriedky teraz použijeme na pomoc deťom s jedným rodičom.

Do verejnej zbierky Hodina deťom sa zapojili najmä školy

Tisícky študentov a študentiek základných, stredných a dokonca aj materských škôl sa každý rok zapájajú ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky do verejnej zbierky Hodina deťom. Do tohto ročníka sa prihlásilo 303 materských, základných a stredných škôl po celom Slovensku.

Veľmi dôležitou súčasťou zbierky boli mimovládne organizácie

Jednorodičom poskytneme pomoc aj vďaka aktívnym mimovládnym organizáciám. V roku 2024 nám v pokladničkovej zbierke pomáhalo až 21 z nich!

Pomáhali aj firmy, zamestnanci či kolegovia

Bez nášho generálneho partnera PEPCO by sa nám zbierku nepodarilo uskutočniť tak úspešne. Pomohli nám aj mediálny partner spoločnosť See & Go a dlhoročný „partner in crime“ Slovak Parcel Service. Vďaka spoločnosti Cloetta Slovakia sme zas mohli darcom a darkyniam rozdávať počas zbierky sladké odmeny.

Firmy, ich zamestnanci a zamestnankyne, sa každý rok zapájajú do verejnej zbierky Hodina deťom ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Tento rok sa do zbierky zapojilo napríklad Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky. 

Tohtoročná zbierka v uliciach v troch číslach:

  • Zapojených organizácií a škôl bolo spolu 324.
  • Dobrovoľníckych tímov bolo 862.
  • V uliciach celého Slovenska bolo až 2 286 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Všetky informácie o zbierke v uliciach nájdete TU. O tom, aký bol výsledok 24. ročníka pokladničkovej zbierky sa zas dozviete TU.

Všetkým, ktorí prispeli alebo nám so zbierkou v uliciach pomohli, SRDEČNE ĎAKUJEME!