HODINA DEŤOM: V jesennom kole podporíme 50 jednorodičovských rodín

Jesenné kolo pomoci deťom z jednorodičovských rodín je už uzavreté. Jednorazovým finančným príspevkom 400 eur podporíme 50 takýchto rodín z celého Slovenska, v ktorých žije 111 nezaopatrených detí. Spolu medzi nich rozdelíme 20 000 eur.

Finančnú pomoc podávame jednorodičovským rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii. Peniaze využijú najmä na zabezpečenie základných životných potrieb svojich detí – teda na potraviny, náklady na bývanie, oblečenie a hygienické potreby, ale aj na školské, technické či zdravotné pomôcky. V 8 z 50 podporených rodín žijú deti s ťažkým zdravotným či mentálnym znevýhodnením, ktoré potrebujú každodennú starostlivosť či liečbu. Financie v týchto rodinách teda použijú predovšetkým na vitamíny, rehabilitácie či rôzne terapie. V šiestich z 50 rodín, ktoré sme sa rozhodli podporiť, vychováva nezaopatrené deti len ich starý rodič.

Najviac žiadostí o príspevok sme prijali z Košického a Banskobystrického kraja. Celkovo sme prijali 268 žiadostí. Deväť rodín s jedným rodičom, ktoré nás požiadali o pomoc, tvoria osamelí muži s deťmi. Zvyšné rodiny tvoria ženy.

Viac sa o programe Hodina deťom a o tom, prečo pomáhame jednorodičom, dozviete TU.

Ako vyzerá hodnotenie žiadostí jednorodičov

Povinnou súčasťou každej žiadosti jednorodičov o finančný príspevok je vždy aj odporúčanie od organizácie alebo inštitúcie, ktorá rodinu pozná a vie jej životnú situáciu potvrdiť. Opäť však bolo veľmi komplikované hodnotiť jednotlivé životné príbehy rodín, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách. V rámci systému podpory sme sa preto rozhodli urobiť ho čo najjednoduchším, aby sme čo najväčšiemu počtu rodín umožnili zapojiť sa do programu. Je pre nás však mimoriadne dôležité, aby boli finančné prostriedky od našich darcov a darkýň prerozdelené transparentne a efektívne a dostali sa k deťom a rodinám, ktoré to naozaj potrebujú. 

Žiadosti jednorodičov sme, samozrejme, podporili z celého Slovenska. Pomer podporených rodín s nezaopatrenými deťmi sme prispôsobili celkovému počtu žiadateľov z jednotlivých krajov. Najviac žiadostí sme dostali z Banskobystrického a Košického kraja. Z týchto krajov sme preto podporili aj najviac rodín.

Podpora jednorodičovských rodín podľa krajov:

  • Banskobystrický kraj: 12 podporených jednorodičov a ich detí
  • Košický kraj: 12 podporených jednorodičov a ich detí
  • Prešovský kraj: 5 podporených jednorodičov a ich detí
  • Bratislavský kraj: 5 podporených jednorodičov a ich detí
  • Nitriansky kraj: 5 podporených jednorodičov a ich detí
  • Trnavský kraj: 4 podporení jednorodičia a ich deti
  • Žilinský kraj: 4 podporení jednorodičia a ich deti
  • Trenčiansky kraj: 3 podporení jednorodičia a ich deti

Všetky prijaté žiadosti podrobne prehodnocovala odborná komisia v poradí, v akom sme ich od žiadateľov dostali. Žiadosti bolo možné podávať do 10. októbra 2023, hodnotiaci proces trval pri viac ako 260 prijatých žiadostiach približne do 17. novembra. Počas decembra bude s vybranými jednorodičmi prebiehať zmluvný proces na vyplatenie jednorazového príspevku.

V rámci hodnotenia sme sa rozhodli riadiť týmito zásadami:

• v rámci každej žiadosti sme sa pýtali na osobný príbeh rodiny, ktorý nám dal lepšiu predstavu o tom, s akými problémami sa stretáva a ako v domácnosti využijú poskytnuté finančné prostriedky,

• povinnou súčasťou každej žiadosti je aj čestné prehlásenie a odporúčanie od organizácie alebo inštitúcie, ktorá rodinu pozná a vie o jej životnej situácii (napr. pomáhajúce mimovládne organizácie, komunitné centrá, škola, samospráva). Žiadosť môže v mene rodiny takáto organizácia alebo inštitúcia aj vyplniť, podať a môže byť aj prijímateľom finančných prostriedkov pre rodinu,

• pri výbere rodín sme zohľadňovali široké spektrum rôznorodých životných situácii jednorodičovských rodín.

Misia Hodina deťom s jedným rodičom

Tento rok sa nám zatiaľ podarilo vyzbierať financie pre 131 takýchto rodín (81 na jar, 50 na jeseň), radi by sme však pomohli ďalším. Ďalšie kolo pomoci nás čaká na jar v roku 2024. Do zbierky pre deti s jedným rodičom preto môžete ľubovoľnou čiastkou prispieť naďalej aj vy. Naša misia Hodina deťom s jedným rodičom pokračuje. Prispieť je možné online na bit.ly/chcem-prispiet-online alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. A boli ste už na našom e–shope? Prispieť môžete aj kúpou špeciálneho balíčka čiapky s ponožkami, ktorý nájdete TU.

Ďalšou z možností, ako pomáhame jednorodičom, je výnos z verejnej zbierky v uliciach. Tradične sme našu zbierku v uliciach organizovali vždy na jeseň, ale tento rok sa zbierka konala už 21. marca. Práve to je deň, keď si celý svet pripomína, akou výzvou je jednorodičovstvo pre mnohé rodiny. Preto aj budúci rok bude naša pokladničková zbierka v uliciach prebiehať práve 21. marca.

Výsledky: Ako sme jednorodičom pomohli tento rok v jarnom kole?

Na jar tohto roku sa nám podarilo pomôcť jednorazovým finančným príspevkom 400 eur 81 jednorodičovským rodinám. 

Okrem toho sme v jarnom kole výzvy podporili sumou 59 970 eur organizácie, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne programy a služby, ktoré majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života. Odborní hodnotitelia posudzovali 11 žiadostí od organizácií a z nich vybrali 7, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu. V týchto 7 projektoch je spolu zapojených 35 288 detí a mladých ľudí a 35 461 dospelých.

Zoznam 81 prijímateľov jednorazového finančného príspevku v jarnom kole 2023 nájdete TU.

Zoznam podporených organizácií a ich projektov pre jednorodičovské rodiny nájdete TU.

Kto získal jednorazový finančný príspevok v jesennom kole 2023:

Por. čísloMenoPriezviskoKrajPočet detí (do 18 r.)Odporúčanie – Názov organizácieSchválená suma
1ŽanetaK.Bratislavský1Ambulancia liečebnej pedagogiky400 €
2IrenaS.Bratislavský3Návrat, o.z.400 €
3BeátaP.Bratislavský3Obecný úrad Bernolákovo400 €
4EvaB.Bratislavský2Návrat, o.z.400 €
5MartaL.Bratislavský3ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna400 €
6VieraT.Bratislavský1Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova400 €
7KateřinaD.Nitriansky4Centrum Slniečko, n.o.400 €
8ErikaS.Nitriansky3Centrum Slniečko, n.o.400 €
9DominikaB.Nitriansky3Jeden rodič, n.o.400 €
10DenisaA.Nitriansky2Kolobeh života o.z.400 €
11ZlaticaB.Nitriansky1Úsmev pre druhých, o.z.400 €
12AgátaŠ.Prešovský2Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 700400 €
13KatarínaM.Prešovský1Partnerstvo Spiša – Občianske združenie 400 €
14VeronikaA.Prešovský4Arcidiecézna charita Košice400 €
15ErikaB.Prešovský1Jeden rodič, n.o.400 €
16JanaT.Prešovský1Jeden rodič, n.o.400 €
17MarietaG.Trnavský2Mesto Dunajská Streda400 €
18KatarínaK.Trnavský1ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa400 €
19KarinaP.Trnavský2Jeden rodič, n.o.400 €
20EvaB.Trnavský1Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany400 €
21VeronikaV.Banskobystrický3Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec400 €
22MilotaD.Banskobystrický2Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec400 €
23GabrielaV.Banskobystrický3Krídla Pomoci, o.z.400 €
24MonikaO.Banskobystrický2IN Network Slovakia, n.o., Komunitné centrum Cinobaňa400 €
25KatarinaH.Banskobystrický2Slovenský červený kríž, územný spolok Banská Bystrica 400 €
26EržikaB.Banskobystrický1Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec400 €
27RuženaS.Banskobystrický4Mesto Jelšava400 €
28DenisaK.Banskobystrický4In Network Slovakia, n.o.400 €
29PetraJ.Banskobystrický2Materské centrum Mamina400 €
30MartinaR.Banskobystrický3Dorka, n.o.400 €
31ŠarlotaL.Banskobystrický2Mesto Revúca400 €
32MonikaO.Banskobystrický1IN Network Slovakia, n.o., Komunitné centrum Cinobaňa400 €
33MartinaŠ.Žilinský2Spišská katolícka charita, Poradňa sv. Bakhity400 €
34MonikaČ.Žilinský2Občianske združenie ŽENA V TIESNI400 €
35LenkaN.Žilinský1Asociácia Nepočujúcich Slovenska400 €
36OľgaG.Žilinský3Mesto Dolný Kubín – Zariadenie dočasného bývania400 €
37MáriaH.Košický6ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj400 €
38LuciaM.Košický3Obec Laškovce400 €
39MáriaF.Košický4Obec Laškovce400 €
40ErnestD.Košický1Mesto Rožňava – Komunitné centrum Rožňava400 €
41AndreaL.Košický4Mesto Rožňava400 €
42JanaG.Košický2Mesto Rožňava400 €
43KatarínaB.Košický2Všetci pre rodinu, n.o.400 €
44VěraB.Košický1Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto400 €
45AlenaP.Košický1Občianske združenie GEORGIOS400 €
46KatarínaS.Košický1Občianske združenie ĎAKUJEM – „PAĽIKERAV“400 €
47KristínaČ.Košický2Poradňa ALEXIS, n.o.400 €
48EmíliaH.Trenčiansky1Obec Pružina400 €
49MiroslavaV.Trenčiansky3Tenenet, o.z.400 €
50DarinaK.Trenčiansky2Obec Kľačno400 €

Zostaňte v obraze