RCPU: Správnym nastavením blokového vyučovania dokážu pedagógovia poprepájať niekoľko obsahových celkov

Julka Kánová, lektorka a mentorka nášho RCPU pre okresy Banská Bystrica a Brezno, bude v polovici februára viesť svoj prvý workshop pre učiteľov a učiteľky. Nosnou témou jej workshopu bude blokové vyučovanie. Opýtali sme sa jej, čo si pod blokom môžeme predstaviť a čo si pre účastníkov a účastníčky workshopu pripravila.

Čo to vlastne je blokové vyučovanie?

Kánová: Blok zvyčajne trvá 90 minút. V rámci neho sa integrujú, prepájajú obsahy viacerých predmetov, striedajú sa činnosti a aplikačne úlohy, ktoré sú deťom prirodzené a vlastné. Deti dostanú priestor zdieľať svoje skúsenosti a pocity alebo prezentovať výsledky svojho objavovania. Sama sa snažím v rámci blokov efektívne využívať životné zručnosti, napríklad spoluprácu, zodpovednosť, aktívne počúvanie či najlepší osobný výkon. 

Ako to môže vyzerať v praxi?

Kánová: Myslím si, že prepínať deti po každom zazvonení na úplne iný predmet, selektovať im poznatky, je z psychologického hľadiska veľmi náročné. Dokonca si myslím, že to nie je ani praktické pre bežný život. Kdežto v rámci blokového vyučovania a správnym nastavením aktivít a aplikačných úloh dokáže pedagóg alebo pedagogička poprepájať niekoľko obsahových celkov. Samozrejme, je na učiteľoch a učiteľkách, či budú deti pracovať samostatne, vo dvojiciach alebo v skupinách. Môžu sa dokonca presúvať po rôznych stanovištiach. V rámci blokového vyučovania môžu v školách tvoriť aj tematické dni či týždne.

Čo budete robiť na februárovom workshope o blokovom vyučovaní?

Kánová: Na workshope si účastníci a účastníčky určite vyskúšajú tvorbu už spomínaných aplikačných úloh. Predstavíme si základnú štruktúru bloku a prvky, ktoré by mal určite obsahovať. Budeme sa rozprávať aj o výhodách blokového vyučovania, ktoré ponúka deťom aj učiteľom množstvo možností prepájať, overovať a aplikovať v praxi. Určite si počas workshopu vyskúšame aj nejaké energizéry a harmonizéry, ktoré budú neskôr môcť používať aj v blokoch so svojimi žiakmi a žiačkami.

PODROBNOSTI O WORKSHOPE:

utorok 13.2.2024: Integrovaný blok – blokové vyučovanie (workshop)

  • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
  • čas: 14:00 – 17:00
  • lektorka: Juliana Kanová

Kto je Juliana Kánová?

Juliana vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Konštantína Filozofa  v Nitre. Už ako začínajúca učiteľka pracovala s veľmi zaujímavou témou –sebareflexiou v procese adaptácie. Bola to téma jej rigoróznej práce. Po dokončení štúdia pracovala v rôznych typoch základných škôl – v súkromných, štátnych, cirkevných či dokonca v malotriedke. Má  skúsenosťami s rôznymi druhmi vzdelávania, napríklad s Hejného metódou, rozvojom životných zručností, kurzom Rešpektovať a byť rešpektovaný, prístupom R+R, Montessori či mentoringom. V praxi sú pre ňu dôležité zmysluplnosť obsahu, integrácia a vzbudzovanie zvedavosti u detí.