Kľúč k úspešnej generácii

Ak žiakov nenaučíme k zodpovednému narábaniu financií v školách, budú títo žiaci  neskôr kráčať v šľapajách svojich rodičov.

Rozvíjanie sociálno-finančnej gramotnosti je hlavným cieľom projektových aktivít Život mladých pod kontrolou. Naučiť mladých dospelých zodpovednému prístupu k svojim peniazom je neľahká úloha aj v tradičných rodinách. O to ťažšie a dôležitejšie sa rozvíja sociálno-finančná gramotnosť detí, ktoré žijú v internátnych školách, majú zdravotné alebo mentálne  postihnutie. Prečítajte si, ako si s touto výzvou poradili majsterky odborného výcviku na Odbornom učilišti internátnom v Novej Vsi nad Žitavou. 

Odborné učilište internátne v Novej Vsi nad Žitavou je zapojené do rozvíjania sociálno-finančnej gramotnosti v rámci projektu už druhý rok. Žiaci pochádzajú prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia a majú zdravotné a mentálne postihnutie. 


V elokovanom pracovisku v Topoľčanoch žiaci absolvujú odborný výcvik v OD Kaufland v Topoľčanoch, a ako odmenu dostávajú určitý finančný príspevok. „Často sa stáva, že peniaze minú za jeden deň a chcú si požičiavať od svojich spolužiakov, prípadne od pedagógov,“ vysvetľuje vedúca elokovaného pracoviska Mgr. Renáta Majc Streicherová. „V priebehu odborného výcviku precvičujeme finančnú gramotnosť praktickými aktivitami. Žiaci si chodia nakupovať desiatu, prípadne niečo iné  cez samoobslužnú pokladnicu. Majsterka ide so žiakom a skontroluje celý postup nákupu. Počas projektu sa naučili  rozdeliť si peniaze na celý mesiac, aby im zostalo každý deň na desiatu. Prostredníctvom pokladničiek sa žiaci naučili sporiť. Z mesačných odmien si odkladal každý žiak dobrovoľne 5 eur a naplánoval, čo si môže kúpiť. Na hodine Ekonomiky a organizácie sa učili  zostavovať rodinný rozpočet a význam správneho hospodárenia. Tým sa do budúcnosti eliminuje riziko zbytočného zadlžovania sa a učia sa spôsobilosti pre ďalší samostatný život. Je to dôležité, pretože máme i žiačku ktorá sa stala matkou a žiakov, ktorí budú v blízkej  budúcnosti rodičmi. Učíme ich zodpovednosti za finančné zabezpečenie nielen seba, ale  celej  svojej rodiny ako aj správne sa orientovať  vo finančných produktoch a službách. Z môjho pohľadu  boli všetky aktivity dôležité, pretože pomáhali žiakom spoznávať svet financií a realitu každodenného života.“ 

„Som veľmi vďačná, že môžem  tento projekt  s vašou podporou realizovať aj na našom OUI v elokovanom pracovisku v Hurbanove,“ povedala majsterka Odbornej výchovy Karolína Decsiová.  „Moji žiaci pochádzajú z rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia a myslím si, že je to preto, lebo im chýba sociálno-finančná gramotnosť. Žiaľ tým pádom dávajú rodičia svojim deťom – mojim žiakom, žiadny alebo veľmi zlý vzor. Ak žiakov nenaučíme k zodpovednému narábaniu financií v školách, budú títo žiaci  neskôr kráčať v šľapajách svojich rodičov a vytvárať ďalšie a ďalšie sociálne znevýhodnené rodiny. Čo je podľa mňa veľký problém nielen pre nich ako jednotlivca a rodinu, ale veľký problém aj pre celú spoločnosť. Verím, že ak budeme sústavne a často a dookola preberať tému sociálno-finančnej gramotnosti so žiakmi, nenásilne si osvoja a vezmú za svoje nové informácie a praktické zručnosti. Myslím si, že neskôr ich úplne automaticky využijú v živote. Úplne najlepšia aktivita, ktorú som vymyslela počas projektu, je hra na bežný život. V nej žiaci za prax v našom odbore boli odmeňovaní podľa výkonu, a z týchto odmien v rámci hry museli vyplácať  výdavky totožné s bežným životom. 


Aktivity projektu u nás mali veľký úspech, hlavne tie, ktoré demonštrovali konkrétne situácie zo života. Tie, ktoré si vedeli hneď premietnuť do príkladu vlastnej rodiny. Boli žiaci, ktorí vďaka nim pochopili, prečo sa ich rodina točí stále dookola v rovnakom probléme.“

Projekt Život mladých pod kontrolou je podporený z Nadačného  fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis.