Mládež ulice: V Klube na Peknej sa mladí ľudia zabavia a oddýchnu si. Môžu tu požiadať aj o pomoc odborníkov

Tak ako roky poskytujú bezpečie a podporu deťom a mladým ľuďom v zašitých uličkách Bratislavy, im ju teraz poskytujú už aj v Klube na Peknej v bratislavskej Rači. Ulicu doplnil klub a klub predĺžil ruku ulici. Viac sa o tom, ako klub vznikol, kto v ňom nájde útočisko a čo potrebujú deti a mladí ľudia z bratislavskej Rače, dozviete v tomto rozhovore s Ivanou Karšaiovou, psychologičkou a koordinátorkou Klubu na Peknej z organizácie Mládež ulice.

Mládež ulice je jedným zo 14 organizácií, ktoré získali grant z nadačného fondu Deti v bezpečí od poisťovne KOOPERATIVA na boj a prevenciu v oblasti duševného zdravia detí a mladistvých na Slovensku.  

Aktivity v Klube na Peknej. Fotografia: Archív Klubu na Peknej

Pred nejakým časom ste robili v Rači prieskum o stave mládeže. Aký je ten stav? 

V roku 2017 sme pracovali na mapovaní potrieb mladých ľudí v Rači a ich názorov na život v tejto mestskej časti. Vznikla z toho správa “ZAUJÍMA NÁS ŽIVOT MLADÝCH V RAČI – Analýza pre potreby tvorby mládežníckej politiky na miestnej úrovni”, ktorú sme predstavili aj miestnemu zastupiteľstvu. Mali sme možnosť rozprávať sa s deťmi a mladými ľuďmi od škôlkarského veku až po tridsiatnikov, a zaujímali nás viaceré veci. Pýtali sme sa na ich život v Rači, na to, čo sa im tu páči, čo tu radi robia, ako trávia voľný čas, ale aj na to, čo by tu chceli zmeniť, čo im chýba a ako by sa sami vedeli pričiniť o zlepšenie komunity. Rozprávali sme sa tiež s “dôležitými dospelými”, teda tými, ktorí s mladými ľuďmi pracujú – učiteľmi, trénermi, vychovávateľmi, pracovníkmi s mládežou a podobne. Zistili sme, že mladí ľudia sú veľmi radi, že v tejto mestskej časti je dostatok detských ihrísk pre menšie deti, ale páči sa im aj to, že sú blízko lesa a tak na nich Rača pôsobí útulnejšie. Negatívne však vnímali to, že tu chýbajú priestory pre tínedžerov či pre komunitu ako takú. Nie je tu verejný priestor alebo miesto, kde by sa mohli stretávať s kamarátmi, tráviť tu voľný čas  a budovať vzťahy. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme začali budovať komunitné centrum Stará jedáleň a nízkoprahový Klub na Peknej

Líši sa tento stav mládeže v niečom čímsi trebárs od iných mestských častí v Bratislave? Potrebujú deti a mladí ľudia z Rače čosi špecifické napríklad z hľadiska lokality?

Tým, že Rača sa nachádza na okraji Bratislavy, veľa mladých ľudí, ak chcú robiť niečo, čo ich baví, chodieva do centra mesta. V Rači im totiž chýba kino, kaviarne či miesta, kde by sa mohli len tak “poflakovať”. Nie je tu tak veľa kultúrneho či komunitného vyžitia ako inde v meste. To komunikovali aj v rámci nášho mapovania potrieb. Napriek tomu, že od roku 2017 sa v Rači zmenilo viacero vecí, napríklad tu máme skatepark alebo náš Klub na Peknej, mladí ľudia v Starom meste žijú ináč než tí v Rači. Aj takéto lokálne rozdiely vytvárajú priestor na to, aby sme mapovanie potrieb mladých ľudí cielili konkrétne a lokálne tam, kde ako pracovníci s mládežou pôsobíme. Získame tak unikátny prehľad o tom, čo chcú a potrebujú mladí ľudia, s ktorými najčastejšie v našej komunite prichádzame do kontaktu. 

Zmenili sa ich potreby, problémy či priority za posledné dva roky v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19? Iste to ovplyvnilo ich dospievanie, voľný čas a vzťahy.

Mladí ľudia sa aktuálnymi udalosťami rozhodne dostali do novej situácie. V rámci svojej životnej etapy si hľadajú svoju identitu a miesto v spoločnosti, objavujú svoje schopnosti a možnosti. Dva roky s ochrannými reštrikciami veľa z týchto ich úloh obmedzili či znemožnili. Sociálne vzťahy, porovnávanie sa, vzory a komunikácia sa presunuli ešte viac na sociálne siete a návrat do fyzickej reality bol pre veľa mladých ľudí poznačený zmenou kamarátskych vzťahov, zvýšeným napätím a kolísajúcou motiváciou k povinnostiam. Aj preto vznikol Klub na Peknej, kde sa mladí môžu stretávať a znovu obnovovať svoje sociálne kontakty, získať nové kamarátstva, oddýchnuť si a odreagovať sa, nájsť podporu medzi rovesníkmi, ale aj u odborných pracovníkov.  

Aktivity v Klube na Peknej. Fotografia: Archív Klubu na Peknej

Rozprávate sa aj o vojne na Ukrajine?

V rámci Klubu majú deti možnosť nastoliť akúkoľvek tému, vrátane vojny. Zvyčajne je však ich prvým inštinktom nájsť v Klube bezpečie a miesto na odreagovanie sa. Preto keď deti prichádzajú, netlačíme ich hneď do aktivít a diskusií o vojne. Poskytneme im priestor, kde si môžu oddýchnuť a porozprávať sa – či už s kamarátmi, alebo s nami ako odbornými pracovníkmi. Keď už sa u nás deti a mladí ľudia cítia dostatočne uvoľnení, a poznajú aj nás pracovníkov Klubu, vtedy prichádza zvyčajne ten moment, keď s nami začnú zdieľať svoje myšlienky či obavy. Často to býva veľmi náhla zmena témy počas hry, alebo zo seba všetko začnú sypať pri odchode. V Klube robíme pravidelne aktivity, ktorých podoba je vždy iná – raz sú to pohybové hry, potom diskusia prostredníctvom videí, kvízov, inokedy zas umelecké aktivity ako maľovanie a modelovanie. Každému dieťaťu a mladému človeku vyhovuje ako prostriedok komunikácie iná aktivita, avšak najdôležitejšie je aj tak vždy to, aby sa na danom mieste a s danými osobami cítili bezpečne.

Mládeži ulice sa roky venujete terénnej práci na uliciach a v zákutiach Rače, stále však budujete už spomínanú Klubovňu na Peknej. Nie je pre deti a mladých ľudí menej komfortné prísť zrazu z ulice do akéhosi uzavretého priestoru?

Mládež ulice začínala ako organizácia venujúca sa terénnej sociálnej práci vo viacerých lokalitách v Bratislave, kde bola potrebná práca s mladými priamo na mieste, kde žili alebo trávili voľný čas. V roku 2016 sme sa však spojili s rodičmi a mládežníckymi organizáciami v mestskej časti Rača, kde zase, ako už som spomínala, vnímali potrebu vytvoriť fyzicky priestor pre mladých a pre komunitu. Takto sa začal písať príbeh komunitného centra Stará jedáleň, v priestoroch ktorého sa dnes nachádza už aj Klub na Peknej. Opustenú školskú jedáleň sme zrekonštruovali do podoby moderného komunitného a mládežníckeho centra. To slúži nielen pre susedov z komunity a pre mladých ľudí, ale v podstate pre celú Bratislavu. Keďže potreba mať takýto priestor vzišla práve z komunity, nemáme núdzu o ľudí, ktorí by priestory využívali. Samozrejme, mladým ľuďom potrebujeme Klub na Peknej predstavovať, aby o ňom vedeli a aby k nám prišli. Preto  ich oslovujeme na ulici či cez sociálne siete. Ako najefektívnejší sa však javí ten spôsob, keď si o Klube povedia kamaráti medzi sebou a privedú ich k nám. Klub je nízkoprahový, takže je dostupný pre všetkých, je zadarmo a aktivity v ňom zodpovedajú tomu, čo mladí ľudia radi robia, vďaka čomu je pre nich zaujímavý.

Aktivity v Klube na Peknej. Fotografia: Archív Klubu na Peknej

V akom štádiu je Klub na Peknej teraz a čo všetko v ňom už deťom a mladým ľuďom poskytujete?

Klub na Peknej je konečne plne otvorený. Začíname s aktívnejšou propagáciou medzi deťmi, mladými a organizáciami pracujúcimi s mládežou, vrátane škôl. Klub poskytuje priestor, kde sa mladí môžu zabaviť prostredníctvom hier ako biliard, kalčeto, pingong, spoločenskými hrami aj s Playstation. Tiež tu nájdu rôzne knižky, hlavolamy, umelecké pomôcky ako akrylové farby, vodovky, pastel aj hlinu, či vybavenie na hry vonku – môžu si požičať lopty aj florbalky. V rámci Klubu tiež organizujeme skupinové hry a tematické udalosti, napríklad na Halloween či na Veľkú noc. Každý sa do nich môže zapojiť, alebo ich môžu aj sami navrhnúť. Aktuálne decká bojujú za prespávačku. V priestoroch Klubu je aj poradenská miestnosť, ktorá je prístupná každému, kto sa potrebuje v pokoji porozprávať, alebo len potrebuje poradiť. Klub na Peknej je aj priestorom pre preventívnu prácu, takže náš odborný tím tu vytvára aj priestor na rozhovory o témach, ktorými mladí ľudia žijú a ktoré sa týkajú dospievania, vzťahov, spoločnosti či aktuálneho diania vo svete. 

Okrem toho robíte v rámci Mládeže ulice množstvo ďalších projektov a aktivít zameraných napríklad na prevenciu a riešenie problémov. S čím ešte môžete mladým pomôcť?

Okrem nízkoprahového centra pre deti a mládež sa naše projekty v rámci priameho kontaktu týkajú aj práce s celou rodinnou priamo v ich domácom prostredí. Zabezpečujeme pre nich riešenie krízových situácii, sociálnu asistenciu a sociálne poradenstvo, napríklad im pomáhame s vybavovaním na úradoch, u lekárov, v škole, či s bývaním. Poskytujeme im taktiež aj psychologické poradenstvo. Okrem toho sa intenzívne venujeme téme radikalizácie a extrémizmu, ktoré mladých ľudí tiež ohrozujú. V rámci programu Mosty pracujeme s mladými ľuďmi v rámci Klubu, v rodine či v škole v prípade, že ich radikalizačný proces smeruje k potláčaniu demokratických princípov či prejavov násilia. V ďalšom programe Exit Slovensko máme možnosť pracovať s ľuďmi, ktorí už sú súčasťou nejakej radikálnej skupiny, chcú z nej vystúpiť a potrebujú pri tom podporu.

Aktivity v Klube na Peknej. Fotografia: Archív Klubu na Peknej

Kde vás môžu kontaktovať?

Mladí aj dospelí za nami môžu osobne prísť do Klubu na Peknej na Peknej ceste 4A v Rači, alebo nás môžu kontaktovať online tradične prostredníctvom emailu na info@mladezulice.sk. Nájdu nás aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram pod názvom Mládež ulice alebo Klub na Peknej. V prípade Klubu si môžu prečítať aj náš nový web www.klubnapeknej.sk, odkiaľ sa dostanú nielen ku kontaktným údajom priamo pre klub, ale narazia aj na kopu článkov venujúcich sa témam, s ktorými sa pri práci a aktivitách stretávame.