Národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch: Účasť bola opäť rekordná. Zvíťazili deviataci z Vyhní

Národného kola jubilejného piateho ročníka Európskeho kvízu o peniazoch (European Money Quiz) sa vo štvrtok 24. marca zúčastnilo viac ako 2 050 žiakov od 13 do 15 rokov. V porovnaní s minulým rokom je to o viac ako 800 súťažiacich viac. Tento rok však boli žiaci a študenti súčasťou 223 tímov zo 115 základných a stredných škôl z celého Slovenska. V roku 2021, ktorý bol silno poznačený pandémiou ochorenia Covid-19, sa zapojili súťažiaci do kvízu len ako jednotlivci zo svojich domovov. Ako vždy, v roku 2022 sa opäť súťažilo naživo prostredníctvom Youtube aj online na platforme Kahoot!.

Toto sú tímy, ktoré si počas kvízu potvrdili nielen svoje vedomosti z finančnej gramotnosti, ale aj rýchlosť a správnosť svojich odpovedí:

1. miesto – 9.A zo ZŠ Vyhne

2. miesto – 8.B zo ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín (tím Kukučky)

3.  miesto  9.A  zo ZŠ s MŠ Rybník (tím Rybníčania)

Polhodinový záznam z národného kola kvízu o peniazoch si môžete pozrieť priamo tu. Tento rok sme si pre súťažiacich pripravili aj malé prekvapenie – komik Jakub Zitron Ťapák, moderátor a youtuber Matej Sajfa Cifra a Veronika Makelová, víťazka národného kola z roka 2021, sa im prihovorili s krátkym video-odkazom.

Aké bolo národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) roka 2022?

Analýzu národného kola spracovala garantka tohto projektu Mária Murray Svidroňová, ktorá je zároveň docentkou na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pripravuje otázky do nášho národného finále, prekladá aj otázky do európskeho finále.

V národnom kole EMQ 2022 odpovedali žiaci na 15 otázok z rôznych oblastí finančnej gramotnosti ako sporenie, osobný rozpočet, pôžičky a úvery, mzdy, ochrana spotrebiteľa či digitálna bezpečnosť. V tomto roku ich čakala aj novinka – oblasť verejných financií, napríklad o obecnom rozpočte.

Z analýzy výsledkov národného kola podľa Márie M. Svidroňovej vyplynulo, že žiaci a študenti sa najlepšie orientujú v  otázkach aplikačného charakteru – to znamená, že sú lepší v otázkach zameraných na zručnosti, namiesto otázok zameraných na vedomosti a vymenovanie faktov. Svidroňová to hodnotí pozitívne, deje sa to už štvrtý rok po sebe. Najúspešnejší boli žiaci a študenti pri odpovediach na otázky o osobnom rozpočte – kedy začať šetriť, či kedy je rozpočet v prebytku. Úspešnosť správnych odpovedí sa pohybuje nad 70 percent.

Máriu M. Svidroňovú zarazila odlišná úspešnosť žiakov a študentov v téme digitálnej bezpečnosti. Na jednej strane reagovalo pomerne úspešné množstvo (70,24%) mladých ľudí na podvodnú webstránku, viac ako polovica (54,6%) však nedokázala odhaliť podvodnú SMS od niekoho, kto sa vydával za Slovenskú poštu a žiadal uhradiť nedoplatok za doručenie balíka.

Najväčšie problémy mali žiaci a študenti, podobne ako aj v minulosti, s otázkami o dani z pridanej hodnoty (DPH). Na tieto otázky odpovedala správne menej ako tretina z nich (21,77%). Mnohí sa nechali nachytať aj pritom, či kreditná karta je alebo nie je formou dlhu. Správnych odpovedí bolo len necelých 35 percent. Podľa Márie M. Svidroňovej je preto jasné, že mladých je potrebné vzdelávať aj v oblasti kreditných kariet, aby sa zbytočne nezadlžovali. Kreditná karta je forma úveru, ktorý treba tiež splatiť, ide teda o dlh.

Toto je pár otázok, na ktoré žiaci v kvíze odpovedali. (Ako ste na tom s finančnou gramotnosťou vy?)

1.Ak si kúpim knihu, aká je sadzba DPH?

 • A: 10 %
 • B: 19 %
 • C: 20 %
 • D: 25 %

2.Čo z nasledujúceho je dlh?

 • A: Akcia
 • B: Dlhopis
 • C: Keď máš na účte iba 20 EUR
 • D: Kreditná karta

3.Čo tvorí príjem mestského rozpočtu?

 • A: Cestná daň
 • B: Podielové dane
 • C: Daň za hračky
 • D: Daň za hasičov

4.Kedy je tvoj osobný mesačný rozpočet v prebytku?

 • A: Keď dostanem 50 EUR vreckové a miniem 50 EUR.
 • B: Keď dostanem 50 EUR vreckové a miniem 60 EUR.
 • C: Keď dostanem 50 EUR vreckové a miniem 51 EUR.
 • D: Keď dostanem 50 EUR vreckové a miniem 40 EUR.

5.Keď si to banka vyžiada, vždy jej musím poslať heslo do internetbankingu.

 • A: Áno, je to bezpečné. Banke sa dá vždy veriť.
 • B: Banka si nikdy heslo nežiada.
 • C: Áno, môžem banke heslo poslať, ale iba šifrované.
 • D: Nemôžem jej ho poslať, ale môžem ho nahlásiť na pobočke.

Správne odpovede: 1A, 2D, 3B, 4D, 5B

Kedy bude európske finále kvízu?

Už čoskoro! Európske finále kvízu o peniazoch sa uskutoční v pondelok 9. a v utorok 10. mája v Bruseli. Z víťazného tímu zo Základnej školy Vyhne budú Slovensko zastupovať dvaja žiaci. Budeme im držať palce! Keďže podujatie organizuje Európska banková federácia (EBF) so sídlom v Bruseli, európske finále sa bude konať v anglickom jazyku. O všetkom vás budeme včas informovať.

Ako skončili predchádzajúce ročníky?

 • Vyhodnotenie Európskeho kvízu o peniazoch 2021

V národnom finále testovalo 758 žiakov svoje vedomosti z finančnej gramotnosti a svoju rýchlosť pri odpovediach pre pandémiu ochorenia Covid-19 z pohodlia svojich domovov. V porovnaní s rokom 2020 stúpol v roku 2021 počet súťažiacich o viac ako 600. Účasť bola rekordná! Okrem toho sa online národného kola zúčastnilo ďalších 462 žiakov, ktorí však neboli vopred zaregistrovaní. Európsky kvíz o peniazoch 2021 teda pritiahol pozornosť až 1 220 účastníkov. V priemere žiaci odpovedali správne na 57,43 % otázok. Podobne ako v predošlých rokoch, aj v tentokrát odpovedali žiaci a študenti správne najviac na otázky aplikačného charakteru. Pýtali sme sa ich napríklad na to, čo robiť v prípade, že si rozmyslia online nákup alebo to, ktorá položka by nemala byť prioritou v rozpočte, alebo či odhalili podvodný telefonát. Najlepšie teda skórovali v otázkach týkajúcich sa zručností. Výbornou správou je aj to, že víťazka národného kvízu o peniazoch Veronika Makeľová, skončila v európskom finále tretia z 55 finalistov z celej Európy.

 • Poradie najúspešnejších súťažiacich:

1. miesto: Veronika Makelová, 9.B, ZŠ Mudroňova, Bratislava

2. miesto: Valentín Mazúr, 9. D, ZŠ Okružná, Michalovce

3. miesto: Max Marek, 9. C,  Základná škola Pavla Marcelyho, Bratislava

 • Vyhodnotenie Európskeho kvízu o peniazoch 2020

Do národného kola Európskeho kvízu o peniazoch sa 29. mája 2020 zapojilo 148 jednotlivcov (v národnom finále 2020 sa pre opatrenia proti pandémii koronavírusu nezúčastnili tímy v prostredí škôl, ale jednotlivci z domu). Podobne ako v roku 2019, aj v roku 2020 odpovedali žiaci a študenti správne najviac na otázky aplikačného charakteru, napríklad – čo by si mal urobiť ako prvé, ak stratíš platobnú kartu (cca 69 %). Pri otázkach zameraných na výpočty s percentami či matematické výpočty (napríklad výpočet hrubej mzdy či stanovenie ceny s DPH), sa  percento úspešnosti pohybovalo v priemere na úrovni 38,43 %. Najväčšie problémy mali s otázkami ohľadom výpočtov hrubej mesačnej mzdy, dlhu či podvodných emailov (okolo 20 %).

 • Poradie najúspešnejších súťažiacich:

1. miesto:  Ján Uchaľ , ZŠ Okružná 17 Michalovce

2. miesto: Mário Gabriel Kerpčár,  Základná škola Beňuš

3. miesto: Ema Mészárosová, ZŠ Malokarpatské nám. 1 Bratislava

Mohlo by vás zaujímať:

Tretia z 55 finalistov. Deviatačka Veronika z Bratislavy skončila v Európskom kvíze o peniazoch bronzová