Náš grantový rok 2022: Sme tu pre osamelých rodičov, bojovníkov a bojovníčky za zdravie, aj pre aktívnych Levičanov a Levičanky

Chceme, aby všetky deti a mladí ľudia poznali pocit spojenia so svojím mestom a okolím, so svojou školou a s rovesníkmi. Aby mali slobodu byť samými sebou. Stále však existuje veľa faktorov, ktoré prispievajú k ich pocitu odpojenia od vlastnej komunity. Kultúrne rozdiely, sexuálna identita alebo chudoba by nemali ovplyvňovať to, ako sa deti a mladí ľudia cítia napríklad v školskom systéme. Inklúzia ponúka vzťah založený na dôvere, načúva potrebám jedincov aj spoločnosti. Inklúzia je náš cieľ na všetkých frontoch, kde pôsobíme – v oblasti vzdelávania aj pri správe grantov. Robili sme tak v roku 2022, robíme taj aj v roku 2023.

Ak by vás zaujímalo, ako vyzeral náš vzdelávací rok 2022, prečítajte si náš článok TU.

Na grantovú pomoc deťom a mladým ľuďom na Slovensku nie sme sami, máme dlhoročných partnerov:

  1. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (Grantový program Bojovníci za zdravie)
  2. Cloetta Slovakia, s.r.o. (Grantový program Detský fond Cloetta)
  3. Nadácia pre deti Slovenska (Grantový program Hodina deťom)
  4. KOOPERATIVA, a. s. Vienna Insurance Group (Grantový program Deti v bezpečí)

Čo všetko sa nám podarilo v roku 2022?

Grantový program Bojovníci za zdravie: Za zdravie detí a dospelých v núdzi sme s poisťovňou Dôvera bojovali aj v roku 2022

Grantový program Bojovníci za zdravie spustila poisťovňa Dôvera ešte v roku 2012. Cieľom je pomôcť poistencom Dôvery k zlepšeniu ich zdravia a k zvýšeniu kvality ich života. Za ten čas podporili už viac ako 1 557 žiadateľov a prispeli financiami vo výške viac ako 2 milióny eur. Poisťovňa Dôvera pritom otvára tento grantový program dvakrát ročne – na jar a na jeseň. A my jej v tom pomáhame.

V roku 2022 putovala finančná pomoc vo výške viac ako 300 tisíc eur poistencom Dôvery do všetkých krajov Slovenska. V úvode roka podporila poisťovňa Dôvera presne 111 ľudí. Najviac finančných prostriedkov potrebovali na rehabilitácie a rekonvalescencie, špeciálne terapie, doplnkovú liečbu a zdravotné pomôcky. Poisťovňa Dôvera však podporila aj takých bojovníkov za zdravie, ktorým chýbali financie na špeciálne lieky. Napríklad len polročný Miško z Nitrianskeho kraja potreboval intenzívnu rehabilitáciu pre zranenia spôsobené pri pôrode, pán František z Košického kraja zase požiadal o opravu svojho načúvacieho prístroja. Ďalších sto poistencov získalo finančnú pomoc na boj o svoje zdravie na jeseň roka 2022. Najviac financií opäť putovalo na rehabilitácie a doplnkovú liečbu. Nechýbali však ani takí, ktorým Dôvera pomohla s financovaním chodítka, obuvy, prídavného pohonu pre invalidný vozík či trojkolky. Napríklad polročnej Noemi z Trnavského kraja zabezpečila poisťovňa Dôvera monitor dychu, pani Božene z Trenčianskeho kraja zase pomohli s financovaním transplantácie buniek očí.

Okrem jednotlivcov podporila Dôvera aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Koncom roka 2022 sa o finančný príspevok od poisťovne Dôvera uchádzal ešte ktosi iný – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z celého Slovenska. Dvadsaťštyri z nich si na projekty lepšej zdravotnej alebo doplnkovej starostlivosti pre svojich pacientov a pacientky rozdelilo takmer 300 tisíc eur. Poisťovňa Dôvera tak napríklad podporila rozšírenie služieb neurologicko-rehabilitačného centra o terapie pre deti po detskej mozgovej obrne, pre hendikepovaných ľudí s pohybovými poruchami, pre ľudí s mozgovými príhodami či pre seniorov. Financie venovala aj na klinicko-logopedickú intervenciu, včasný záchyt poruchy sluchu u detí, ale i na zlepšenie komplexnej starostlivosti pre pacientky a ich bábätká na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

Od Tatier k Dunaju

Okrem toho sa zamestnanci poisťovne Dôvera v roku 2022 rozhodli, že za dvoch malých bojovníkov – Adamka a Stelku – pobežia 345-kilometrový štafetový beh od Tatier k Dunaju. A veru, pobežali! Pre Adamka z Medzibrodu, ktorému skomplikovala život asymetria postranných komôr mozgu, nakoniec vyzbieralo 19 pracovníkov a pracovníčok poisťovne Dôvera na našom transparentnom účte na platforme darujme.sk viac ako dvetisíc eur na rehabilitácie. Stelke s chorým srdiečkom zase odovzdali defibrilátor.

Mimoriadna podpora z Nadačného fondu Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera poskytla niekoľkokrát v roku 2022 jednotlivcom i organizáciám aj mimoriadnu finančnú podporu. Sumou tri tisíc eur podporila Dôvera organizáciu Ružová stužka a jej charitatívny Beh pre zdravé prsia. Tisíc eur zas od Dôvery získal Martinský klub medikov na organizáciu charitatívneho Martinského behu medikov na podporu Kliniky detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny pri Univerzitnej nemocnici v Martine. Mimoriadnu finančnú podporu v hodnote tisíc eur dostal od Dôvery chlapček Adamko z Medzibrodu na rehabilitačný pobyt pre jeho neutíchajúce zdravotné problémy. Nefinančný dar v podobe 15 kusov skriniek AED AIVIA 200 s alarmom na defibrilátory získali v roku 2022 organizácie, ktorým Dôvera v predchádzajúcom období poskytla aj samotné defibrilátory. Ide napríklad o hasičské zbory, obecné úrady, mestskú políciu, Digital park a iné. Išlo o nefinančný dar v hodnote 7 380 eur. V nemocnici Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi zas Dôvera zafinancovala renováciu dvoch nadštandardných izieb pre pacientov a pacientky v hodnote štyri tisíc eur.

TIP: Prečítajte si príbehy niektorých bojovníkov za zdravie

Ela s Downovým syndrómom dostala príspevok na hipoterapiu, Adamko zas potom, čo prekonal krvácanie do mozgu, potreboval rehabilitácie pravej ruky. Ich príbehy, niektoré doplnené aj o videá, nájdete TU.


Grantový program Detský fond Cloetta: Rok 2022 bol v Levickom okrese symbolom rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí

Detský fond Cloetta založila firma s rovnomenným názvom so sídlom v Levickom okrese pred 14 rokmi. Tam, kde sa stretávajú Podunajská nížina aj rovina, Tekov aj Hont, Santovka i Slatina, odvtedy spoločne podporujeme miestne projekty v prospech detí, mladých ľudí aj dospelých. Detský fond tak prispieva k inklúzii v komunite a k rozvoju potenciálu Levického okresu. Za 14 rokov podporila spoločnosť Cloetta v Leviciach viac ako 85 projektov sumou vyššou ako 120 tisíc eur. Tieto projekty ovplyvnili, či už priamo alebo nepriamo, viac ako 32 tisíc detí. A stále to nevyzerá tak, že by sa firma Cloetta chystala svoju misiu ukončiť!

V roku 2022 podporila Cloetta sumou 9 614 eur päť organizácií. Tie môžu v Levickom okrese vďaka tomuto fondu pracovať napríklad na rozvoji manuálnych aj umeleckých zručností miestnych detí zo Základnej školy Plavé Vozokany v komunitnom ateliéri. V inej škole – v Kozárovciach – sa zas žiaci a žiačky z miestnej rómskej komunity v rámci školských i mimoškolských aktivít venujú príprave ľahkých pokrmov, učia sa pracovať s kuchynským náradím a osvojujú si hygienické návyky. Športový klub FBC Levice sme zas podporili v nesúťažnom florbale pre najmenších, ale aj ich juniorskú reprezentáciu mesta Levice, ktorého sú vďaka svojmu zanieteniu aktívnou súčasťou. Financie z detského fondu získala v roku 2022 aj Tekovská knižnica. Tá cez projekt určený na podporu čítania detí v Leviciach motivuje deti k návšteve knižnice a podporuje ich záujem o čítanie. Robí to prostredníctvom viacerých aktivít, napríklad tým, že ich učí praktickým zručnostiam efektívneho vyhľadávania kníh v online katalógu knižnice. Deti sa tiež učia orientovať v knižničnom fonde, ale aj to ako zadávať predmetové heslá či členiť literatúru podľa žánrov.

Žijeme v spoločnosti víťazov a úspechu, často však falošného

Medzi grantistami Detského fondu Cloetta nechýbala v roku 2022 ani organizácia DELF. Tá patrí k jednej z najpodporovanejších organizácií tohto fondu. Financie na svoje aktivity získali už päťkrát. V DELF sa už roky venujú organizovaniu športových, kultúrnych a výchovno-vzdelávacích aktivít, ktoré prispievajú k podpore zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže. Lezectvo je ich vášňou a dominantnou aktivitou, s ktorou prepájajú všetko ostatné – dobrovoľníctvo, vzdelávanie aj filantropiu. Okrem toho sú odborníkmi v oblasti service learningu. V roku 2022 sme sa rozhodli podporiť ich projekt s názvom Cieľový chyt. Mladých ľudí vedú k zdravému sebavedomiu vďaka správnemu zhodnoteniu svojich síl. Hovoria, že cieľový chyt nemusí byť hneď na vrchole lezeckej steny, každý z nás ho má niekde inde. Pre niekoho je to meter a pol nad zemou, iného hranica komfortu končí v troch metroch. A je to tak úplne v poriadku.

Zaujímavosť: Kto je Cloetta Slovakia, s.r.o.?

Cloetta Slovakia, s.r.o. vznikla fúziou spoločností LEAF a Cloetta. Leaf je cukrovinkárska spoločnosť zameraná na výrobu žuvacích cukríkov, žuvačiek a pastiliek. Cloetta je najstarším výrobcom čokolády v Škandinávii s predajom najmä vo Švédsku. Je jedným z popredných výrobcov v cukrovinárskom priemysle. Na Slovensku sa spoločnosť etablovala v roku 2005. V levickom priemyselnom parku pôsobí od roku 2006. Do výstavby závodu tu firma investovala približne 20 miliónov eur. Riadnu prevádzku spustili v júni 2007. V súčasnosti firma zamestnáva vyše 700 zamestnancov a ročne produkuje 30 tisíc ton svojich výrobkov. Postupne rozširuje výrobu o ďalšie technológie a rôzne nové druhy cukroviniek. Produkty smerujú na škandinávsky trh, do Francúzska, Holandska a Veľkej Británie.


Grantový program Hodina deťom: Osamelé matky a otcov vždy zaskočia akékoľvek výdavky navyše

Prostredníctvom nášho vlastného grantového programu Hodina deťom pomáhame finančne deťom a mladým ľuďom v krízových situáciách a akútnom ohrození už 27 rokov. V roku 2021 sme sa rozhodli, najmä v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 a jej vplyvu na rodiny, spustiť mimoriadnu grantovú výzvu na pomoc jednorodičovským rodinám v núdzi. Z grantového programu Hodina deťom sa tak stala Hodina deťom s jedným rodičom. V pomoci jednorodičom a ich deťom sme intenzívne pokračovali aj v roku 2022.

Prostredníctvom nášho vlastného grantového programu Hodina deťom pomáhame finančne deťom a mladým ľuďom v krízových situáciách a akútnom ohrození už 27 rokov. V roku 2021 sme sa rozhodli, najmä v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 a jej vplyvu na rodiny, spustiť mimoriadnu grantovú výzvu na pomoc jednorodičovským rodinám v núdzi. Z grantového programu Hodina deťom sa tak stala Hodina deťom s jedným rodičom. V pomoci jednorodičom a ich deťom sme intenzívne pokračovali aj
v roku 2022. Minulý rok sa nám podarilo pomôcť, aj vďaka partnerom, donorom a súkromným darcom, 364 jednorodičovským rodinám. Sto z nich dostalo jednorazový finančný príspevok 400 eur (spolu 40 000 eur). Polovica dostala príspevok na jar, druhá zase pred Vianocami 2022.

Väčšina z nich sa nachádzala v krízovej životnej situácii a tento príspevok využili na nákup zimného oblečenia a potravín pre deti, nákup hygienických potrieb a liekov. Financie však išli aj na vzdelávanie detí a ich školské pomôcky. Vďaka našim partnerom Slovenskej sporiteľni a košickej rodinnej firme DUMAR sme pred začiatkom školského roka 2022/2023 poslali 100 deťom zo 70 jednorodičovských rodín pomôcky do školy, ktoré si našli zabalené v novej školskej taške! Ďalších 150 jednorodičovských rodín dostalo pred Vianocami od Slovenskej sporiteľne 50-eurové poukážky na nákup potravín. Spoločnosť Pepco venovala iným 28 rodinám s jedným rodičom poukážky na nákup oblečenia vo svojich predajniach v hodnote 30 a 40 eur. Ďalších 16 rodín dostalo od DUMAR-u pod stromček spoločenské hry.

Okrem toho sme sumou 55 870 eur z verejnej zbierky Hodina deťom podporili v júni 2022 sedem organizácií, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne programy a služby. Tie majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života. Podporené organizácie a ich projekty sú rozložené po celom Slovensku a sú medzi nimi napríklad Centrum Slniečko, ktoré už 22 rokov pomáha detským obetiam násilia. Toto centrum tiež prevádzkuje špecializované pobytové zariadenie Centrum pre deti a rodiny, kde rozhodnutím súdu umiestňujú sexuálne zneužívané a týrané deti, často práve z neúplných rodín. Grant získalo aj Autistické centrum Andreas, ktoré poskytuje jednorodičovským rodinám s deťmi s autizmom z celého Slovenska špecializovanú terapeutickú podporu.

Zaujal nás aj projekt organizácie HANS, ktorá podporuje jednorodičovské rodiny s deťmi s rôznymi formami neurodiverzity. Neziskovka Áno pre život zase aj prostredníctvom grantu z Hodiny deťom poskytuje terapeutickú podporu pre deti z jednorodičovských rodín, venujú sa predchádzaniu patologických javov u týchto detí. Finančne sme podporili aj organizáciu Kolobeh života, ktorá organizuje víkendové terapeutické pobyty pre deti a ich ovdovelých rodičov. Podporili sme aj občianske združenie Brána do života, ktoré poskytuje matkám samoživiteľkám bezpečné bezplatné ubytovanie, sociálne aj psychologické poradenstvo. O letné tábory a kultúrne zážitky detí z jednorodičovských rodín sa v roku 2022 postarali v organizácii Maják nádeje.

Buďme vnímaví ku každodennej realite ľudí žijúcich okolo nás

Vedeli ste o tom, že najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva na Slovensku tvoria práve osamelé matky? Vyplýva to z analýzy Lenky Buchlákovej z roku 2020. Otcovia samoživitelia tvoria z celkového počtu jednorodičov približne desať percent, zvyšných 90 sú matky jednorodičky. V prípade, že sa objavia nečakané výdavky, len malá skupina žien to finančne zvládne. Ženy samoživiteľky totiž majú
nižšiu šancu uplatniť sa na trhu práce, navyše, dostávajú nižšie mzdy ako muži, dokonca aj na rovnakej pracovnej pozícii. V priemere asi o pätinu. S tým podľa Buchlákovej súvisí aj nedostatok kapacít v jasliach či škôlkach, pre ktorý si musia krátiť svoje pracovné úväzky. Na slovenskom trhu zatiaľ stále nie je dostatok flexibilných zamestnávateľov a zamestnávateliek. Jednorodičovské rodiny majú často problémy s bývaním. Náklady na bývanie tvoria podľa Evy Markovej z neziskovej organizácie Jeden rodič zhruba 60 až 70 % priemerného mesačného platu jedného rodiča. „Väčšina z nich sa preto sústreďuje len na základné prežitie,“ povedala na online podujatí Charty diverzity Slovensko v roku 2022. To jednorodičovským rodinám znemožňuje vytvárať si akékoľvek finančné rezervy. Zaskočí ich akýkoľvek bežný výdavok navyše, napríklad pokazený spotrebič v domácnosti, nástup dieťaťa do školy alebo technické vybavenie na dištančné vzdelávanie.

Ako zbierame finančné prostriedky do grantového programu Hodina deťom?

→ prostredníctvom individuálnych online darov na osobitný účet zbierky
→ prázdnou darcovskou SMS v hodnote 4€ na číslo 800
→ darovaním 2 % z vašich daní
→ spontánnou zbierkou, ktorá reaguje na akútny problém
→ prostredníctvom stacionárnych pokladničiek vo vybraných obchodoch
→ každoročnou celoslovenskou pokladničkovou zbierkou v uliciach
→ kúpou limitovaných produktov na našom eshope

Kompot pre program Hodina deťom

“Musíme sa pozbierať” nemyslíme len finančne, ale aj spoločne, ako ľudia. Tričkom s týmto nápisom môžete vyzývať ostatných k empatii, porozumeniu a dobročinnosti, ktorá je v tejto dobe nesmierne dôležitá, aj vy.

Mama je len jedna

Kúpte si pohľadnicu s názvom Matka od slovenskej výtvarníčky Kristíny Mésároš a pošlite ju svojej mame ako poďakovanie. Kristína je predstaviteľkou magického realizmu, prípadne neoromantizmu. Pre jej tvorbu sú typické snové motívy, exotické miesta a skryté symboly. Pohľadnica je vo formáte A5.


Grantový program Deti v bezpečí: Po siedmich rokoch sa končí naše partnerstvo s poisťovňou Kooperativa. Ďakujeme!

Nadačný fond Deti v bezpečí zriadila poisťovňa Kooperativa v našej Nadácii pre deti Slovenska ešte v roku 2015. Cieľom fondu bolo podporovať také projekty, ktoré vytvárajú bezpečné prostredie pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách či komunitách po celom Slovensku. Od roku 2015 sa finančná pomoc z fondu poisťovne rozdeľovala do dvoch grantových programov: Športujem rád a bezpečne a Bezpečne v komunite, bezpečne doma. Od roku 2015 sme spolu s Kooperativou podporili takmer 270 projektov v hodnote necelých 640 000 eur. V roku 2021 nastala pre pandémiu ochorenia Covid-19 zmena.

Práve Covid-19 naplno odhalil problémy, ktorým ako spoločnosť čelíme v oblasti napĺňania potrieb detí a mládeže. V rámci posledného 7. ročníka nadačného fondu
Deti v bezpečí sme spolu v roku 2021 podporili sumou necelých 43 000 eur 14 iniciatív a projektov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života detí a mládeže, ich
psychickému zdraviu a pohode, pomáhajú im zvládať krízové situácie, vedú ich k rešpektujúcej komunikácii a sociálnym zručnostiam, spolupatričnosti a vlastnej identite.

Mesto Sereď, ktoré reprezentuje aj miestna Mestská polícia, bolo jedným zo 14 grantistov nadačného fondu Deti v bezpečí od poisťovne KOOPERATIVA. Sami sme sa boli pozrieť na ukončení ich programu na podporu duševného zdravia detí s názvom Malou kvapkou do pohody s prvákmi zo Základnej školy Jána Amosa Komenského v miestnej Muzejnej záhrade. Viac informácií sa o tomto programe dozviete v našom článku TU.

Poslednými grantistami programu Deti v bezpečí, ktorý skončil v auguste 2022, boli:

→ IPčko
→ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
→ Reedukačné centrum vo Vrábľoch
→ Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní
→ mesto Spišská Belá
→ mesto Sereď
→ Základná škola na Polianke v Košiciach
→ Spojená škola Odborárska v Košiciach
→ bratislavská klubovňa Mládež ulice
→ občianskej združenie FutuReg
→ EDI Slovensko
→ Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
→ Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Detva
→ Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Rožňava

Na jeseň v roku 2022 sa poisťovňa Kooperativa rozhodla ísť ďalej vlastnou cestou a založiť si svoju nadáciu. Ďakujeme Vám za výnimočných sedem rokov spolupráce.
Držíme Vám palce!