Od začiatku v dobrých rukách: Rodiny s deťmi so zdravotnými ťažkosťami môžu opäť požiadať o finančnú pomoc

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODINY S DEŤMI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM KU DŇU 30.11.2023:

Prihlasovanie sa do programu Od začiatku v dobrých rukách je od 30. novembra 2023 pozastavené. Dôvodom je veľmi vysoký záujem zo strany žiadateľov a žiadateliek o finančný príspevok, a počet zaevidovaných rodín už teraz prevyšuje naše možnosti a finančné prostriedky. Ak by sme mali prihlasovanie stále otvorené, vaša čakacia doba na vyplatenie finančnej pomoci by bola veľmi dlhá. Z databázy prihlásených rodín teraz postupne začneme uzatvárať zmluvy s tými, ktoré spĺňajú potrebné podmienky na získanie finačnej pomoci. Predpokladáme, že potreby aktuálne prihlásených žiadateľov a žiadateliek naplníme do polovice roka 2024, prihlasovanie by sme tak mohli znovu otvoriť začiatkom leta 2024. O tom budeme, samozrejme, verejnosť vopred informovať.

Ďakujeme za pochopenie.


Spoločnosť Lidl podáva, spolu so svojimi zákazníkmi, pomocnú ruku rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením od roku 2018. Za každé predané balenie plienok vlastnej značky Lupilu venuje Lidl desať eurocentov na pomoc rodinám s deťmi s vážnymi zdravotnými ťažkosťami od nula do štyroch dovŕšených rokov.

Za päť rokov už spoločnosť pomohla viac ako dvom stovkám takýchto rodín. Vďaka projektu Od začiatku v dobrých rukách získala každá z týchto rodín finančné prostriedky v hodnote 2 500 eur na rehabilitácie či rôzne terapie, špeciálne zdravotné pomôcky, príspevok na nové auto, špeciálne lieky, príspevok na operáciu v zahraničí či špeciálne vycvičeného psa. Každá pomoc je adresná a preto aj účinná. „Keď sme v roku 2018 projekt spúšťali, hovorili sme si, že ak dokážeme pomôcť aspoň niekoľkým deťom, bude to stáť za to. Je skvelé, že sa nám to stále spolu s našimi zákazníkmi darí a počet podporených detí presiahol číslo dvesto,“ povedal vedúci úseku komunikácie Lidla Tomáš Bezák.

Od 1. novembra 2023 môžu o finančný príspevok 2 500 eur z projektu Od začiatku v dobrých rukách požiadať ďalšie rodiny s deťmi so zdravotnými ťažkosťami, ktoré ešte z tohto projektu v minulosti podporené neboli. Predtým si však nižšie overte, či sa na vás a vaše dieťa vzťahuje podpora z tohto projektu.

Pravidlá a podmienky poskytnutia pomoci

Lidl garantuje dôkladné posúdenie každej prijatej žiadosti a pomoc poskytuje deťom podľa ich špecifických potrieb. Od roku 2023 im s týmto cieľom pomáha aj naša Nadácia pre deti Slovenska. Aby ste zistili, či ste vhodným prijímateľom alebo prijímateľkou finančnej podpory z projektu Od začiatku v dobrých rukách, podrobne a dôkladne si prečítajte Pravidlá a podmienky poskytnutia pomoci, nájdete ich >>TU<<. Potom vyplňte online prihlasovací formulár >>TU<<. Prosíme vás, žiadosti o poskytnutie pomoci podávajte iba elektronicky, prostredníctvom vyššie spomenutého formuláru, inak ju nebudeme môcť akceptovať.

Nezabudnite doň priložiť všetky potrebné prílohy, predovšetkým odporúčanie od odborného garanta. Nájdete ho >>TU<<. Vašim odborným garantom alebo garantkou by sa mal stať niekto, kto vaše dieťa a jeho situáciu pozná z hľadiska svojej profesie. Môže to byť napríklad lekár alebo lekárka prvého kontaktu, špecialista alebo špecialistka v oblasti lekárstva, učiteľ či učiteľka, sociálny pracovník alebo sociálna pracovníka, či zamestnanec alebo zamestnankyňa neziskovej organizácie. Viac sa o nevyhnutných prílohách žiadosti, spravidla ide o skeny lekárskych potvrdení, dozviete priamo vo formulári.

Dôležité upozornenie: Každé maloleté dieťa môže byť v rámci projektu Od začiatku v dobrých rukách podporené maximálne jedenkrát. Na každú ďalšiu žiadosť o poskytnutie pomoci podanú počas trvania tohto projektu nemusíme my, ani spoločnosť LIDL, prihliadať. Opakovane môžeme podporu poskytnúť tým istým rodinám iba v prípade nedostatku žiadostí.

Viac sa o pravidlách a podmienkach poskytnutia pomoci v rámci programu Od začiatku v dobrých rukách dozviete vyššie v sekcii Dokumenty alebo na webe Lidla k projektu TU.

Na koho sa môžete obrátiť

Konkrétne otázky môžete konzultovať s našimi kolegyňami a kolegami v stredu, vo štvrtok a v piatok od 9:00 do 15:00. K dispozícii vám budú na e-mailovej adrese: granty@nds.sk. Do predmetu správy napíšte Konzultácia: Od začiatku v dobrých rukách. Alebo sa im ozvite telefonicky na čísla:

  • 02/52 63 64 71
  • 0948 666 821
  • 0947 918 003

Prečítajte si príbehy detí a ich rodín, ktorým už Lidl pomohol

Príbeh Olívie

Olívia oslávi o pár týždňov svoje štvrté narodeniny. Je dieťaťom novembrovej jesene. Nie je to tak dávno, zhruba rok a pol, čo jej lekári diagnostikovali zriedkavé geneticky podmienené ochorenie – Angelmanov syndróm. Olívia je podľa viacerých odborných zdrojov venujúcich sa genetickým syndrómom jedným zo 16 tisíc detí, ktoré stratia veľmi malý úsek svojej DNA na 15. chromozóme. Aj takáto malá strata, odborne povedané mikrodelécia, môže spôsobiť človeku výrazné ťažkosti. Ovplyvňuje každý aspekt života Olívie aj jej rodiny.

Celý jej príbeh si môžete prečítať TU.


Príbeh Kristiánka

Kristiánko sa narodil pred tromi rokmi zdravý a bez očividných ťažkostí. Všetko sa však zmenilo, keď mal tri mesiace. „Pediatrička si vtedy všimla, že zvláštne gúľa očkami,“ povedala nám Kristiánkova mama Zuzka. Rôznymi vyšetreniami u očného lekára zistili, že chlapec nereaguje na svetlo, ani na iné predmety. Neskôr mu diagnostikovali na Slovensku veľmi ojedinele sa vyskytujúce ochorenie – hypopláziu zrakových nervov a chiazmy.

Celý jeho príbeh si môžete prečítať TU.