Opäť sa môžete uchádzať o príspevok na zdravotnú starostlivosť od poisťovne Dôvera

Kristiánko so zriedkavým ochorením zraku dostal príspevok na terapiu až v Berlíne, Glória s detskou mozgovou obrnou a čiastočným ochrnutím pravej strany telíčka zas mohla ísť na ďalší rehabilitačný pobyt. Obaja sú poistencami Dôvery, ktorá im pomocnú ruku podala v rámci svojho grantového programu Bojovníci za zdravie.

Od utorka 5. septembra môžu poistenci Dôvery opäť požiadať o príspevok na zdravotnú starostlivosť, ktorú zdravotné poisťovne klientom bežne nepreplácajú. Aj vy sa tak môžete stať jedným z grantistov programu Bojovníci za zdravie a zlepšiť kvalitu svojho života, alebo života svojich detí. Jesenné kolo grantového programu Bojovníci za zdravie bude pre individuálnych žiadateľov o príspevok otvorené presne mesiac, do štvrtka 5. októbra 2023. Výsledky jesenného kola potom poisťovňa oznámi začiatkom decembra.

Kto môže požiadať o grant

O grant môže požiadať každý poistenec Dôvery alebo jeho zákonný zástupca. Získané  finančné príspevky môže použiť na úhradu ošetrenia, zákroku alebo operácie v zahraničí, rehabilitácie po úrazoch alebo pre hendikepovaných, rekonvalescenciu alebo kúpeľnú liečbu či pomôcky, ktoré si pacienti hradia sami, pretože sa na ne nevzťahuje, alebo len čiastočne vzťahuje úhrada z verejného zdravotného poistenia. Zistite, ktorí bojovníci už podporu na zlepšenie svojho zdravia získali. Prečítajte si ich príbehy TU.

Ako vyzerá hodnotenie žiadostí

Žiadosti hodnotia v prvom kole odborníci, farmaceuti a lekári. V druhom kole žiadosti posúdia zástupcovia zdravotnej poisťovne Dôvera a Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má ako garant programu s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 25 rokov skúseností. Oznámenie o výsledkoch grantového programu príde každému zo žiadateľov, podporeným aj nepodporeným, na e-mail.

Dôležité dátumy

  • Prijímanie žiadostí: 5.9.2023 – 5.10.2023
  • Príspevky sú určené na výdavky na zdravotnú starostlivosť nehradené z verejného zdravotného poistenia, ktoré vzniknú v čase od 1.9.2023 do 31.7.2024

Kde požiadať o grant

O grant môžete požiadať na webovej stránke https://www.dovera.sk/bojovnici/domov

Vedeli ste, že… grantový program Bojovníci za zdravie spustila poisťovňa Dôvera ešte v roku 2012. Zámer je odvtedy jasný – pomôcť poistencom Dôvery k zlepšeniu ich zdravia a k zvýšeniu kvality ich života. Za ten čas podporili už viac ako 1 600 žiadateľov a prispeli financiami vo výške viac ako 2 milióny eur. Poisťovňa Dôvera pritom otvára tento grantový program dvakrát ročne – na jar a jeseň.

Ako dopadlo jarné kolo Bojovníkov za zdravie tento rok?

Finančný príspevok z jarného kola grantového programu Bojovníci za zdravie získalo presne 80 poistencov a poistenkýň Dôvery. Dôvera ich v rámci programu Bojovníci za zdravie podporila sumou 115 121,35 eur.

Z 80 podporených žiadateľov a žiadateliek je 35 chlapcov a mužov, a 45 žien a dievčat. Najmladším bojovníkom za zdravie je ani nie ročný Martinko z Trenčianskeho kraja, ktorý pre zdravotné ťažkosti potreboval rehabilitácie. Naopak, najstaršou bojovníčkou je 91-ročná pani Emília z Bratislavského kraja. Príspevok použila na rekonvalescenciu a rehabilitácie. Pomoc pritom smerovala do všetkých krajov Slovenska. Najviac finančných prostriedkov opäť putovalo na rehabilitácie, doplnkovú liečbu a špeciálne terapie. Poisťovňa Dôvera však podporila aj takých bojovníkov a bojovníčky za zdravie, ktorým chýbali financie na zdravotné pomôcky, operácie, špeciálne lieky či liečbu v zahraničí.