Piaty ročník Európskeho kvízu o peniazoch bude 24. marca. Prihláste sa

Študentské tímy si opäť budú môcť otestovať svoju finančnú gramotnosť
– je tu piaty ročník Európskeho kvízu o peniazoch! Registrácia sa spustí v utorok 1. februára 2022 a potrvá do piatka 18. marca 2022.

Zaujíma vašich žiakov svet financií? Chcete zistiť, čo všetko vedia o finančnej gramotnosti? Alebo ich len chcete naučiť niečo nové a praktické – o mzdách, bezpečnosti pri platbách na internete, či o phishingu? Pre študentov od 13 do 15 rokov bude vo štvrtok 24. marca 2022 v čase od 11:00 do 11:45 pripravené národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch. Národné kolo sa bude realizovať online prostredníctvom vzdelávacej platformy Kahoot! a vysielať ho budeme naživo na YouTube.  

Kto sa môže kvízu zúčastniť?

Kvízu sa môžu zúčastniť celé triedy alebo môže vzniknúť viac tímov z jednej triedy. Taktiež sa môžu prihlásiť tímy žiakov a študentov z rôznych tried vo veku 13 až 15 rokov, ktorí majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti financií či digitálnej bezpečnosti. Počet žiakov alebo študentov v tíme nie je limitovaný.

Kde sa môžete zaregistrovať?

Svojich žiakov môžete zaregistrovať na webe europskykvizopeniazoch.sk (v sekcii Európsky kvíz o peniazoch, Pravidlá národné finále), alebo priamo cez registračný formulár TU. Možno práve vaši žiaci postúpia do európskeho finále!

O čom je Európsky kvíz o peniazoch?

Schopnosť spravovať osobné financie je dôležitá pre každého človeka – čím skôr tomu deti a mladí ľudia porozumejú, tým lepšie. Cieľom Európskej bankovej federácie je zvyšovať v Európe ich finančnú gramotnosť, preto každoročne koordinuje prostredníctvom svojich členov v európskych krajinách stovky podporných aktivít. Na Slovensku to bude už piaty Európsky kvíz o peniazoch.

Navyše, kvízovanie na čas nie je len učenie sa a podávanie výkonu pod istým tlakom, ale aj zábava. Študenti pri kvíze zistia, kto je praktickejší v matematike, kto má silnejšiu logiku, kto zase rýchlo vyhľadáva informácie a pozná relevantné zdroje, kto má silnú intuícii a kto je tímový hráč. Úspech nezávisí od jednotlivca, zaručí ho vzájomná spolupráca, vedomosti a zručnosti všetkých.

  • Podmienky a pravidlá národného kola Európskeho kvízu o peniazoch nájdete TU.

Kto organizuje Európsky kvíz o peniazoch?

Na Slovensku organizuje Európsky kvíz o peniazoch Slovenská banková asociácia od roku 2018 v rámci medzinárodného týždňa financií (21.-27.3.2022). S radosťou jej v tom pomáha naša nadácia. Koordinuje nás pritom Európska banková federácia.

Kto je víťazom národného kola?

Víťazom národného kola sa stane tím študentov, ktorý dosiahne v najkratšom čase najväčší počet správnych odpovedí na otázky týkajúce sa finančnej gramotnosti. Okrem toho víťazný tím národného kola nominuje dvoch svojich zástupcov, ktorí sa 9. a 10. mája 2022 zúčastnia európskeho finále priamo v Bruseli. Samozrejme, ak to pandemická situácia dovolí. (O podmienkach európskeho finále vás budeme včas informovať.) Tímy, ktoré obsadia v národnom kole prvé miesto (300 eur), druhé (200 eur) a tretie miesto (100 eur) navyše získajú aj finančnú odmenu.

  • Podmienky a pravidlá medzinárodného finále Európskeho kvízu o peniazoch nájdete TU.

Ako skončili predchádzajúce ročníky?

  • Vyhodnotenie Európskeho kvízu o peniazoch 2021

V národnom finále testovalo 758 žiakov svoje vedomosti z finančnej gramotnosti a svoju rýchlosť pri odpovediach pre pandémiu ochorenia Covid-19 z pohodlia svojich domovov. V porovnaní s rokom 2020 stúpol v roku 2021 počet súťažiacich o viac ako 600. Účasť bola rekordná! Okrem toho sa online národného kola zúčastnilo ďalších 462 žiakov, ktorí však neboli vopred zaregistrovaní. Európsky kvíz o peniazoch 2021 teda pritiahol pozornosť až 1 220 účastníkov. V priemere žiaci odpovedali správne na 57,43 % otázok. Podobne ako v predošlých rokoch, aj v tentokrát odpovedali žiaci a študenti správne najviac na otázky aplikačného charakteru. Pýtali sme sa ich napríklad na to, čo robiť v prípade, že si rozmyslia online nákup alebo to, ktorá položka by nemala byť prioritou v rozpočte, alebo či odhalili podvodný telefonát. Najlepšie teda skórovali v otázkach týkajúcich sa zručností. Výbornou správou je aj to, že víťazka národného kvízu o peniazoch Veronika Makeľová, skončila v európskom finále tretia z 55 finalistov z celej Európy.

  • Poradie najúspešnejších súťažiacich:

1. miesto: Veronika Makelová, 9.B, ZŠ Mudroňova, Bratislava

2. miesto: Valentín Mazúr, 9. D, ZŠ Okružná, Michalovce

3. miesto: Max Marek, 9. C,  Základná škola Pavla Marcelyho, Bratislava

  • Vyhodnotenie Európskeho kvízu o peniazoch 2020

Do národného kola Európskeho kvízu o peniazoch sa 29. mája 2020 zapojilo 148 jednotlivcov (v národnom finále 2020 sa pre opatrenia proti pandémii koronavírusu nezúčastnili tímy v prostredí škôl, ale jednotlivci z domu). Podobne ako v roku 2019, aj v roku 2020 odpovedali žiaci a študenti správne najviac na otázky aplikačného charakteru, napríklad – čo by si mal urobiť ako prvé, ak stratíš platobnú kartu (cca 69 %). Pri otázkach zameraných na výpočty s percentami či matematické výpočty (napríklad výpočet hrubej mzdy či stanovenie ceny s DPH), sa  percento úspešnosti pohybovalo v priemere na úrovni 38,43 %. Najväčšie problémy mali s otázkami ohľadom výpočtov hrubej mesačnej mzdy, dlhu či podvodných emailov (okolo 20 %).

  • Poradie najúspešnejších súťažiacich:

1. miesto:  Ján Uchaľ , ZŠ Okružná 17 Michalovce

2. miesto: Mário Gabriel Kerpčár,  Základná škola Beňuš

3. miesto: Ema Mészárosová, ZŠ Malokarpatské nám. 1 Bratislava