Príručka: Možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti u detí predškolského veku

Určite mnohí z nás sme si už položili otázku, kedy je vhodné začať sprostredkovávať tému finančnej gramotnosti deťom. Väčšina psychológov odporúča venovať pozornosť téme peňazí vo výchove a vzdelávaní detí už od útleho detstva, kedy deti začínajú vnímať peniaze. Samozrejme nie je potrebné im podrobne vysvetľovať ako funguje celý finančný systém, ale v prvom rade upriamime ich pozornosť a zameriame naše úsilie predovšetkým na pochopenie zmyslu peňazí pre samotný život človeka a v nie poslednom rade na ich vytvorenie správneho vzťahu k financiám. Sme deň čo deň súčasťou kolobehu peňazí – prijímame ich a vydávame, zhromažďujeme ich a vymieňame. Tento kolobeh sa stáročia opakuje a peniaze sa stali neodmysliteľnou súčasťou ľudského života. Preto považujem aj v tejto súvislosti za nevyhnutné už od útleho veku detí im primeraným a pútavým spôsobom sprostredkovávať informácie o ich poslaní, význame, pôvode, funkcii, vzhľade, spôsobe získavania, atď.

Metodická príručka na stiahnutie.

Publikácia je súčasťou projektu Poznaj svoje peniaze. Partnerom projektu je Nadácia Slovenskej sporiteľne.